Välkommen till Idélandet Sverige

Sverige är fullt av möjligheter och inga är lika bra på att se dem som ingenjörerna. Därför samlar vi våra medlemmar från norr till söder för att hitta och presentera nya lösningar på lokala utmaningar. På så vis skapar vi en idébank för framtiden.

Sveriges Ingenjörer besöker 20 regioner för att samla in våra medlemmars idéer och lösningar på lokala problem. Som medlem är du välkommen att anmäla intresse för att delta i de tänktankar vi ordnar i syfte att generera idéer.

En kväll i idéernas tecken
Du är också inbjuden till en inspirationskväll i samband med varje stopp. Förutom tillfälle att nätverka med ingenjörskollegor presenteras också tänktankens kreativa lösningar för regionens beslutsfattare och företagare. 

KarlstadKARLSTAD 17 MAJ
Välkommen till en dag och kväll i idéernas tecken där du blir utmanad att tänka nytt och ges tillfälle att nätverka med ingenjörskollegor och företagare från regionen.


Anmälningsknapp

 

Länk till idébanken

Kontakt: 
Simon Lefvert, simon.lefvert@sverigesingenjorer.se, 070-745 66 67