Onsdag 17 maj
Karlstad CCC, Karlstad

Den 17 maj är Karlstad centrum i Idélandet Sverige. Välkommen till en eftermiddag och kväll i idéernas tecken där du blir utmanad att tänka nytt och ges tillfälle att nätverka med ingenjörskollegor och företagare från regionen. 

Datum: Onsdagen 17 maj
Plats:
Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8A, Karlstad

Under eftermiddagen kan du som gillar problemlösning delta i en Tänktank – en kreativ workshop där vi hittar nya tekniska lösning på en lokal utmaning. På kvällen hålls en spännande föreläsning och vi inspireras av ingenjörernas idéer för framtiden. 

Tänktank kl. 13.00 - 17.00
Tänktanken är kreativ workshop där du är med och hittar hållbara lösningar på en konkret lokal utmaning tillsammans med andra ingenjörer och under vägledning av en erfaren processledare. Ta chansen att utmana dig själv samtidigt som du nätverkar med andra ingenjörer. Givetvis ersätter Sveriges Ingenjörer förlorad arbetsinkomst. 

Inspirationskväll kl. 17.00 – 18.30
Du är varmt välkommen till denna kväll där du blir inspirerad att tänka nytt samtidigt som du ges tillfälle att knyta kontakt med ingenjörskollegor samt beslutsfattare och företagare från regionen.

Ur programmet:
- Idélandet Sverige - ta del av ingenjörers idéer för framtiden.
- Ingenjörerna i Tänktanken presenterar hur ny teknik utveckla din region
- Inspirerande föreläsning
- Mingel med mat och dryck.

Ta gärna med en kollega! Vi bjuder på mat och dryck.
Anmäl dig till hela programmet eller endast till inspirationskvällen.

Anmälningsknapp