Avtalsrörelsen 2017

Under våren omförhandlas villkoren för dig som är anställd i privat sektor. Här hittar du Sveriges Ingenjörers krav i avtalsrörelsen 2017 och senaste nytt från förhandlingarna.

Senaste nytt

Nytt avtal med STD

NYHETER 2017-05-03

Sveriges Ingenjörer har träffat nytt kollektivavtal med STD, Svenska Teknik & Designföretagen, inom Almega. Avtalet är ett så kallat processavtal och löper på tre år.

Nya avtal inom IT och telekom

NYHETER 2017-04-27

Sveriges Ingenjörer har tillsammans med Jusek och Civilekonomerna tecknat avtal med Almega för både IT- och telekomsektorn. Avtalen är på 36 månader med ett avtalsvärde om 6,5 procent, vilket är i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat.

Våra krav

Löneökningar på 2,8 procent

Sveriges Ingenjörer yrkar att ett löneutrymme om 2,8 procent skapas inom varje avtalsområde.

Därför att
Vi anser att lönebestämmelserna i kollektivavtalen ska bidra till ökad reallön för enskilda medlemmar och för ingenjörskåren i stort. Företagens lönestrukturer måste stötta ingenjörernas kontinuerliga utveckling av kompetens och arbetsuppgifter. Det ska löna sig att ta på sig mer ansvar och mer kvalificerade uppgifter.

Läs mer om lön

Arbetstidsförkortning – flexpension

Sveriges Ingenjörer yrkar att ytterligare avsättningar ska göras till de system för arbetstidsförkortning-flexpension som vi redan kommit överens om med arbetsgivarna. Storleken på avsättningen preciseras i förhandlingarna.

Därför att
Flexpension, också kallat deltidspension, innebär en kompletterande avsättning till tjänstepensionen och en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från 60-62 års ålder, beroende på avtalsområde. Flexpension ökar ingenjörernas ekonomiska trygghet och inflytande över pensionen.

Läs mer om flexpension

Föräldralön och jämställdhet

Sveriges Ingenjörer yrkar på införandet av VAB-lön, löneutfyllnad vid vård av barn. Det innebär att upp till 90 procent av lönen betalas ut vid vård av barn, upp till 5 dagar per år. Du har redan idag löneutfyllnad när du själv är sjuk eller föräldraledig. Vi yrkar även på att föräldralön ska kunna tas ut under flera perioder.

Därför att
Genom att minska ekonomiska hinder för att stanna hemma med sjuka barn och öka flexibiliteten i uttaget av föräldralön, vill vi skapa goda förutsättningar för ingenjörer att kombinera föräldraskap och karriär.

Läs mer om föräldraledighet och VAB

Balans mellan arbetstid och fritid

Sveriges Ingenjörer yrkar på bättre villkor vid förskjuten arbetstid, jourtid och beredskap. De ska ersättas både ekonomiskt och med ledig tid för att säkerställa balansen mellan arbete och ostörd fritid. Dessutom behöver ersättningarna höjas. Vi yrkar även på en översyn av tillämpningen av villkoren för ingenjörer som har avtalat bort bl a övertidskompensation eller restidsersättning.

Därför att
Ingenjörer står som så många andra yrkesgrupper inför utmaningen att skapa en god balans mellan arbetstid och fritid. Den teknik vi har att tillgå i arbetslivet ger stora möjligheter, men omprövar också var gränserna går.

Läs mer om arbetstid

Är avtalet klart?

Logga in och läs mer under ditt avtalsområde.

Ditt avtalsområde

Sedan februari 2017 är Sveriges Ingenjörer, Unionen och Almega överens om flexpension i tjänsteföretag och andra avtalsändringar.

Om överenskommelsen