Nyhetsarkiv

2017-06-27

Avtal17

Fler fasta jobb på högskolorna höjer kvaliteten

DEBATT Mer än var fjärde forskare och lärare på våra universitet och högskolor saknar fast anställning. Detta skapar otrygghet som medför ineffektiva forskningssatsningar och sämre undervisning, skriver Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna.

Läs mer

2017-06-27

Avtal17

Nya avtal för kommunala företag

Sveriges Ingenjörer har träffat en överenskommelse om nya kollektivavtal med KFS, Kommunala Företagens Samorganisation. Avtalen gäller tillsvidare med undantag för Besöksnäringsavtalet som sträcker sig till den 31 mars 2020.

Läs mer

2017-06-26

Avtal Avtal17

Ändringar i Allmänna Bestämmelser, AB

AkademikerAlliansen, där Sveriges Ingenjörer ingår, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och PACTA, kommit överens om ändringar i det centrala kollektivavtalet, AB, för att stödja friskare arbetsplatser. Ändringarna börjar gälla från och med den 1 maj 2017, om inte annat anges.

Läs mer

2017-06-21

Avtal17

Statens avtalsrörelse är igång

Den 21 juni överlämnade Saco-S, där Sveriges Ingenjörer ingår, inriktningen inför höstens avtalsförhandlingar till Arbetsgivarverket. Den trycker på vikten av att förbättra arbetsmiljön och stärka medlemmarnas inflytande över de enskilda arbetsvillkoren.

Läs mer

2017-06-21

Avtal17

Treårigt avtal med Svenska Kyrkan

Ett nytt kollektivavtal om lön och allmänna bestämmelser har tecknats mellan Sveriges Ingenjörer och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalsperioden sträcker sig från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

Läs mer

2017-06-19

Mest lönt att byta chefsjobb inom kommunal sektor

Ingenjörschefer som byter jobb får upp sin lön väsentligt jämfört med de som stannar en längre tid på ett och samma jobb. Det är mest lönsamt att byta chefsjobb inom kommunal sektor, visar ny statistik från Sveriges Ingenjörer.

Läs mer

2017-06-13

Vem vill du ska sitta i vår förbundsstyrelse?

Den 19-21 november hålls Ingenjörsfullmäktige 2017. Vem vill du se i förbundsstyrelsen? Nominera dina kandidater senast 22 juni!

Läs mer

2017-06-07

Vatten tar, vatten ger

När Donald Trump drar sig ur det viktiga Parisavtalet och FN:s konferens om världshaven pågår, funderar vår miljöutredare Patrik Björnström över klimatets tillstånd, och i synnerhet det vi är så beroende av – vatten.

Läs mer

2017-05-29

Ny SIFO-undersökning: Svenskarna sätter sitt hopp till ny teknik och ingenjörer för att lösa framtidens samhällsutmaningar

Sveriges Ingenjörer presenterar en ny undersökning kring svenskarnas relation till ny teknik, innovation, hållbarhet och den framtida samhällsutvecklingen.

Läs mer

2017-05-24

Ingenjörerna laddade inför ny batterifabrik

DEBATT Vår bygd utmanades tidigt av industrialiseringens biverkningar. Bolidens smältverk hade stora utsläpp av miljöfarliga ämnen. I takt med ökad miljömedvetenhet har vi byggt upp ett kunnande för att möta miljöutmaningar. Ett kunnande som gör nuvarande miljöbelastning till en bråkdel av vad den en gång var, skriver Sveriges Ingenjörer i Västerbotten.

Läs mer

2017-05-23

48 månader trappas ned i ny överenskommelse

Efter en konstruktiv dialog med förbundsdirektör Richard Malmborg är det juridiska arbetet med tilläggsbilagan till hans anställningsavtal, som förbundsstyrelsen initierade i februari i år, nu klart.

Läs mer

2017-05-17

Nya innovationer väntar Värmland

DEBATT Idélandet Sverige: Här har Karlstad och Värmland förutsättningar och möjlighet att visa politisk handlingskraft. En start skulle kunna vara att bygga det nya resecentrumet i trä, skriver Sveriges Ingenjörers Per Andersson och Peter Larsson.

Läs mer

2017-05-12

Nordiskt ingenjörssamarbete jubilerar med framtid i fokus

I år fyller ANE, Association of Nordic Engineers, 10 år. Det firas närmast med en gemensam workshop för ingenjörer från Danmark, Norge och Sverige om framtidens arbetsmarknad och ingenjörens roll.

Läs mer

2017-05-08

Beslut fattat – avtalet moderniseras

Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har i dag beslutat om en tilläggsbilaga som innebär en markant modernisering av förbundsdirektör Richard Malmborgs avtal.

Läs mer

2017-05-08

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen

AkademikerAlliansen (där Sveriges Ingenjörer ingår), OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med arbetsgivarsidan, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta, om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen.

Läs mer

2017-05-05

Ordförande kommenterar Arbetets artikel

Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand kommenterar själv samt besvarar magasinet Ingenjörens frågor om styrelsearbetet och det ifrågasatta vd-avtalet med anledning av tidningen Arbetets artikel den 5 maj.

Läs mer

2017-05-05

Möte med Näringsdepartementet idag

Hur kan småföretag växa och utvecklas för att skapa nya jobb? Ett effektivt sätt är att anställa en ingenjör. Det visar projektet ”Den första ingenjören”. Idag träffar vi Näringsdepartementet och berättar om projektet.

Läs mer

2017-05-03

Avtal17

Nytt avtal med STD

Sveriges Ingenjörer har träffat nytt kollektivavtal med STD, Svenska Teknik & Designföretagen, inom Almega. Avtalet är ett så kallat processavtal och löper på tre år.

Läs mer

2017-05-03

Sveriges Ingenjörer diskuterar arbetsvillkor på lärosäten

Sveriges Ingenjörers medlemmar ska ha goda arbetsvillkor. Många ingenjörer är verksamma på landets lärosäten. Vi ser dock, i en undersökning vi har gjort, att villkoren för våra medlemmar på landets högskolor och universitet inte är så goda som vi hade önskat. Stress, visstidsanställningar och övertid är alltför vanligt förekommande.

Läs mer

2017-04-27

Avtal17

Nya avtal inom IT och telekom

Sveriges Ingenjörer har tillsammans med Jusek och Civilekonomerna tecknat avtal med Almega för både IT- och telekomsektorn. Avtalen är på 36 månader med ett avtalsvärde om 6,5 procent, vilket är i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat.

Läs mer