NorrbottensKuriren, debatt - 2016-12-01

Innovationstid eller istid?

DEBATT Sveriges Ingenjörer menar att Norrbotten har potential att bli en högteknologisk framgångsregion, inte bara i Sverige utan även internationellt. I förbundets satsning "Idélandet Sverige" träffar vi kreativa ingenjörer på olika platser i landet. Ingenjörer som kan hitta på nytt och utveckla lösningar på samhällsutmaningar.

Stockholm marknadsförs som en av världsledarplatserna för nystartade högteknologiska företag, men när blickarna riktas norrut talas det i råvarutermar snarare än om innovation. Det är en förlegad bild och det är dessutom en bild som kostar Norrbotten pengar, resurser och politiska beslut, då nationella satsningar regelmässigt hamnar längre söderut.

Sveriges Ingenjörer menar att Norrbotten har potential att bli en högteknologisk framgångsregion, inte bara i Sverige utan även internationellt. I förbundets satsning "Idélandet Sverige" träffar vi kreativa ingenjörer på olika platser i landet. Ingenjörer som kan hitta på nytt och utveckla lösningar på samhällsutmaningar.

Allt förändras med tiden och Norrbotten är inget undantag. Till skillnad från förändring är utveckling emellertid inget som händer automatiskt, utan kräver eftertanke, strategi och medvetna val och satsningar.

Forskning kring gruvdrift, rymdteknik, kyla och tester under extrema väderförhållanden placerar regionen på kartan rent kunskapsmässigt. Regionen är politiskt stabil och det är dessutom en ovanligt tillgänglig plats på jorden för ett så extremt klimat. Kombinationen borde inte bara locka biltillverkare och de i behov av serverhallar, utan det skulle kunna bli ett nischat högteknologiskt Mecka om lokala och regionala aktörer vågar satsa och fatta beslut som leder denna utveckling.

I en undersökning som Sveriges Ingenjörers genomfört bland våra medlemmar fann vi att en av sex sade sig bära på en idé som skulle kunna utvecklas till en säljbar produkt eller tjänst.

När Idélandet kommer till Luleå, i dag den 1 december, deltar ett 20-tal ingenjörer med sin fulla kreativa kraft för att under två dagar komma med förslag på lösningar inom områden som kommun och landsting identifierat som intressanta.

Den ena utmaningen handlar om att hitta nya användningsområden för restmaterial från gruvdrift. Den andra utmaningen handlar om smarta sätt att odla fisk i Norrbotten.

Sveriges Ingenjörer menar att arbetsgivare och beställare har ett särskilt ansvar för utvecklingen av nya idéer.

Därför är det avgörande att inte bara tillåta, utan aktivt förbättra förutsättningarna för innovation.

Alla idéer är inte bra - men det är inte heller poängen. Nyskapande kräver övning och nötande och att få fram mängder av idéer innan man börjar sålla.

Marc Randolph, grundaren av Netflix, poängterade nyligen vid en föreläsning i Köpenhamn att det inte ens handlar om goda idéer, utan att det snarare handlar om att bygga system för att testa många dåliga idéer.

Sveriges Ingenjörer har några förslag för hur ett innovativt system ska bli verklighet:

# Arbetsgivare och framför allt uppdragsgivare/beställare måste bli bättre på att beställa lösningar på problem, i stället för att låta sig begränsas av existerande produkter.

# Arbetsgivare kan underlätta och även tjäna på sina medarbetares innovationskraft. Gå in som delägare för något närliggande även om det ligger utanför kärnverksamheten. Det var så Volvo blev till efter en start inom SKF.

# Tillåt utvecklingsingenjörer att arbeta i mer långsiktigt perspektiv. Enbart kortsiktig produktförfining urgröper den tekniska konkurrenskraften på sikt.

Vår uppmaning riktar sig till alla arbetsgivare, men med tanke på Norrbottens utveckling tänker vi särskilt på beställarkompetensen i Luleå och Norrbottens läns landsting.

Ska ni utveckla en region för morgondagen och övermorgondagen måste besluten som fattas idag grunda sig på mer än bara de produkter som redan finns.

För att möta framtidens behov behöver ni beställa lösningar snarare än produkter och underlätta för de mest kreativa och kompetenta att ta sina innovationer från idé till verklighet.


Stefan Wänstedt, ordförande för distrikt Norrbotten, Sveriges Ingenjörer
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer
.

Senaste nyheterna

Har du försäkrat ditt smultronställe?

2018-01-12

Att du som medlem har möjlighet att köpa förmånliga försäkringar via If Skadeförsäkring hoppas vi att du redan känner till. Nu lagom till att vi går mot ljusare tider kryddar vi erbjudandet och lägger till en förmånlig fritidshusförsäkring.

Sista chansen att svara på löneenkäten

2018-01-10

Har du glömt svara på enkäten? Det börjar närma sig deadline men du har fortfarande en chans att ge ditt bidrag till lönestatistiken. Ju fler som svarar, desto mer tillförlitlig blir lönestatistiken och du får ett bättre underlag för din löneförhandling.

Dålig mobiltäckning dyrt för samhället och miljön

2017-12-20

DEBATT Med bättre möjligheter att jobba på tåget skulle viljan att resa längre och oftare öka, till exempel att bo i Umeå och pendla till en arbetsplats i Örnsköldsvik, vilket vore både smidigt och bra för miljön. Men de dåliga förutsättningarna för att kunna vara uppkopplad i norra Sverige är en konkurrensnackdel och måste åtgärdas, framhåller Sveriges Ingenjörer.

Medlemskapet 2018 – det här får du

2017-12-18

Som ingenjör vet du att helheten är större än summan av delarna. Du vet också att alla delar är viktiga för helheten. Här får du en snabbguide till vad medlemskapet består av och hur din medlemsavgift används för att skapa nytta för dig och 145 500 andra ingenjörer.

Höjd pensionsålder bara halva lösningen

2017-12-14

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand ser positivt på Pensionsgruppens förslag om utökade möjligheter för ett längre arbetsliv. Ett hållbart pensionssystem är samtidigt beroende av att flera olika delar faller på plats.