Replik Teknik & Designföretagen - 2017-06-30

Det finns ingen Perfect Match

REPLIK Teknik och Designföretagens VD Magnus Höij menar i deras konjunkturrapport Investeringssignalen, som publicerades den 29 juni, att bristen på kompetens skapar flaskhalsar för företagens produktivitet. Sveriges Ingenjörer håller med om problemet – inte om förslaget till lösning.

Höij sätter fingret på något viktigt när han konstaterar att kompetensbristen orsakar ökade kostnader för företagen, både i form av löneökningar och rekrytering, som han menar inte går att kompensera med prishöjningar. Han vill att högskolorna ska öka antalet utbildningsplatser på ingenjörsutbildningarna. Det är inte det som är problemet.

Problemet är att företagen bara vill ha de redan erfarna ingenjörerna. Sveriges Ingenjörer har andra förslag på hur företagen kan hantera denna upplevda kompetensbrist:

  • Vi vill börja med att uppmärksamma Höij på att det redan finns över 8000 utrikesfödda ingenjörer i Sverige som inget annat vill än att leverera i sin yrkesroll. Ta rekryteringspengarna och lägg dem istället på att hjälpa en utländsk ingenjör in på arbetsmarknaden – på så sätt ökar vi antalet arbetsföra seniora ingenjörer.
  • Ett annat förslag är att satsa på nyutexaminerade ingenjörer. Ifjol examinerades 4453 civilingenjörer samt 2390 högskoleingenjörer. 1281 av dessa är specialiserade på olika delar av byggindustrin och vill inget annat än att spetsleverera inom området. Lägg istället rekryteringspengarna på att låta dem lära sig jobbet på plats.
  • Det sista förslaget är att inte rekrytera alls – lägg istället rekryteringspengarna på de redan anställda. Ingenjörer drivs av att utveckla både processer och produkter. Låt dem göra just det. Låt ingenjörer få göra karriär som specialister. Då skulle de i betydligt högre utsträckning stanna kvar.

Det finns ingen Perfect Match. Men det finns många som har en kort startsträcka för att lösa företagens utmaningar.

Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer

Du hittar Teknik & Designföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen här.

Texten har också publicerats på Höglandsnytts debattsida 7 juli under rubriken 8 000 utlänningar - lösningen på Sveriges problem

Senaste nyheterna

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

2018-07-05

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

Omplacering – ”ett skäligt erbjudande”

2018-07-04

Är detta verkligen en skälig omplacering? Kan arbetsgivaren omplacera vem som helst till vilken tjänst om helst? Frågorna om omplacering är många och kan bli svårbedömda. I senaste av snittet av Ingenjörspodden reder ombudsmännen Rickard och Jenny ut den formella gången som arbetsgivaren måste gå igenom innan det finns saklig grund för uppsägning. De svarar även på frågan om vad som händer om man tackar nej till ett skäligt erbjudande.

Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

2018-06-28

Med en samhällsutveckling starkt präglad av teknik är närvaron av ingenjörernas röst i den demokratiska diskussionen viktigare än någonsin. Läs mer om förbundets aktiviteter och närvaro i Almedalen.

9,4 miljoner timmar i övertid för ingenjörerna

2018-06-28

Samtidigt som efterfrågan på teknisk kompetens är stor och många företag rapporterat rekordresultat är arbetstrycket hårt på landets ingenjörer. Mer än varannan ingenjör arbetade övertid under fjolåret.

Nu blir fackavgiften avdragsgill

2018-06-27

Den 1 juli blir hela fackavgiften avdragsgill. Det betyder hela 720 kronor tillbaka per år för en fullt betalande yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer.