SvD Näringsliv, debatt - 2016-07-25

Kortsiktighet hot mot Ericssons utveckling

DEBATT Investor och Industrivärden måste visa ansvar genom att räta ut alla frågetecken som finns kring Ericsson. De kan med sitt inflytande i styrelsen besluta om en kraftfull utvecklingsagenda, skriver Sveriges Ingenjörers Per Norlander och Magnus Sundemo.

Det som är bra för Volvo, är bra för Sverige. Det är ett legendariskt uttalande från 1968 av dåvarande finansministern Gunnar Sträng. Det byggde på en enkel insikt att om de exportinriktade teknikföretagen utvecklas väl, så gynnar det hela folkhushållet.

För bara åtta år sedan var Volvo Cars uträknat. Produktion av bilar ansågs tillhöra forntiden av vissa politiska företrädare. Bland förståsigpåare inom finansvärlden ansågs Volvo för litet. Idag är det många, inte bara Zlatan, som istället vill sjunga med i hyllningskören. Volvo Cars investerar och exporterar som aldrig förr.

Låt oss återkomma till förutsättningarna för återkomsten. Men först något som just nu kontrasterar mot denna framgång – Ericsson. Det går inte en dag utan att vi ser svarta rubriker om Ericsson i media. VD Hans Vestberg hängs ut för dyra flygresor. Befarade mutor från verksamheten i Asien är ett återkommande inslag. Beskyllningarna om ineffektivitet i satsningarna på forskning och utveckling ett annat. Och så de ständigt återkommande varslen som skapar oro bland medarbetarna.

Ericsson är en teknikjätte som lyckats överleva ett stort antal teknikskiften i mer än 130 år. Fortfarande hyllas framgångar från förr som satte Ericsson på kartan och som levererat lönsamhet. Låt oss bara påminna om telefonväxeln AXE som blev en formidabel kassako. Den togs inte fram ”på order” av företagsledningen utan till stora delar genom ett hängivet arbete ”lite vid sidan” av företagets ingenjörer, så kallat skunk work. Och så har det fortsatt. Gång på gång har Ericsson lyckats ta sig ur kritiska lägen och på nytt ta ledningen i telekomvärlden.

Vi har en stark oro för att dessa förutsättningar undermineras allt mer. Kortsiktiga resultat och ett managementtänkande där ingenjörer reducerats en homogen maskin som går att parameterstyra på timkostnad riskerar att förpassa Ericsson till historieböckerna.

Innovation uppstår inte genom att ständigt plocka nya arbetsbeting från en aldrig sinande back log utan genom att ge kompetenta ingenjörer frihet och ansvar i en stödjande miljö. Det behövs ett arbetsklimat där det finns utrymme och förtroende att jobba med innovation och där goda idéer kan testas och leda till nyskapande produkter. Samtidigt behöver samma ingenjörskraft användas för själva effektiviseringen av innovationerna om det skall gå att försvara en svensk verksamhet i längden.

Vad hände då på Volvo Cars? Efter några oroliga år efter att Volvo AB sålt personvagnar till Fords så köptes företaget upp av det kinesiska företaget Geely. Istället för ensidig teknologiöverföring har det satsats på långsiktig uppbyggnad av forskning, utveckling och produktion. Personalen har fått mandat att arbeta med de kommande generationerna fordon och getts stor frihet. Det är inte kvartal som räknas utan vinsterna har återinvesterats. All utveckling har finansierats genom att bolaget blivit bättre. Volvos reklam ”Made by people” har sin grund i detta. De tekniska lösningar som togs fram ”vid sidan av” är idag sådant som rosar marknaden. Vem vågade för tio år sedan tro att en fyrcylindrig diesel skulle kunna platsa i en stor SUV, som dessutom har goda miljöegenskaper?

När nu Volvo Cars kraftigt expanderar sin verksamhet så är det ett ödets ironi att 1 000 av de nya utvecklingsingenjörerna flyttar in i Ericssons tomställda lokaler i Mölndal.

Vi är två företrädare för ingenjörskåren i Sverige. Vi samverkar över många gränser och verkar för att de globala svenskbaserade industrikoncernerna ska ha fortsatt goda utvecklingsförutsättningar, alldeles oavsett om de heter ABB, Sandvik, AstraZeneca, Scania eller Volvo och Ericsson. Därför är vi mycket oroade över förutsättningarna för Ericssons fortsatta utveckling. Vi vet att Ericsson måste fortsätta sin kontinuerliga omvandling. Tjänster och service är en viktig del av verksamheten. Men ett företag utan tekniskt avancerade produkter riskerar att bli ett företag i mängden som på sikt riskerar att slås ut. Vår förhoppning är att ägarna ser detta och lägger om kursen från kvävande kortsiktighet till långsiktig utvecklingsförmåga.

Investor och Industrivärden har varit och är betydelsefulla ägare med sitt stora innehav i Ericsson (långt mer än 40 procent). De kan visa ansvar genom att räta ut alla frågetecken som finns idag. De kan med sitt inflytande i styrelsen besluta om en kraftfull utvecklingsagenda och de kan genom dessa beslut övertyga andra ägare om att Ericsson kommer att vara ett bolag att räkna med. Vi utgår ifrån att både Johan Forsell (Investor) och Helena Stjernholm (Industrivärden) utövar sitt ledarskap.  Ett sådant skulle generera stark intern utvecklingskraft. Bra för Ericsson och bra för Sverige.

Per Norlander, civilingenjör, koncernfacklig förhandlare Ericsson
Magnus Sundemo, civilingenjör, ordförande Akademikerna Volvo Cars

Läs artikeln på svd.se

Senaste nyheterna

Lägre löner för utrikesfödda akademiker

2017-07-11

En ny rapport från Saco visar att utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda, trots samma yrke och sektor. Det gäller även bland ingenjörer.

Hoppfull rapport om Idélandet Sverige

2017-07-04

I rapporten Idélandet Sverige ger Sveriges Ingenjörer förslag på hur ingenjörernas kompetens ska tas tillvara på bästa sätt och hur vi som land ska bli ännu bättre på innovationer.

Det finns ingen Perfect Match

2017-06-30

REPLIK Teknik och Designföretagens VD Magnus Höij menar i deras konjunkturrapport Investeringssignalen, som publicerades den 29 juni, att bristen på kompetens skapar flaskhalsar för företagens produktivitet. Sveriges Ingenjörer håller med om problemet – inte om förslaget till lösning.

Fler fasta jobb på högskolorna höjer kvaliteten

2017-06-27

DEBATT Mer än var fjärde forskare och lärare på våra universitet och högskolor saknar fast anställning. Detta skapar otrygghet som medför ineffektiva forskningssatsningar och sämre undervisning, skriver Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna.

Nya avtal för kommunala företag

2017-06-27

Sveriges Ingenjörer har träffat en överenskommelse om nya kollektivavtal med KFS, Kommunala Företagens Samorganisation. Avtalen gäller tillsvidare med undantag för Besöksnäringsavtalet som sträcker sig till den 31 mars 2020.