Norrbottens-Kuriren, debatt - 2016-05-24

Sverige – ett land att räkna med?

DEBATT Fler barn måste ges chansen att upptäcka och intressera sig för matematik. Det är både en demokratifråga och en fråga om Sveriges framtida konkurrenskraft, skriver Sveriges Ingenjörer i Norrbotten.

Den 25 maj ska riksdagen klubba ett förslag om att undervisningstiden i matematik ska utökas med 105 timmar i grundskolan. Det är utmärkt, men mer behöver göras för att vända de sjunkande resultaten i matematik. Varför är matte så viktigt?

Det handlar framför allt om två saker:

För det första: matematik är viktigt för demokratin. Matematiska och statistiska resonemang ligger till grund för många viktiga vägval, politiska såväl som i den egna vardagen. Goda kunskaper i matematik är därför en av de fundamentala demokratiska kompetenser som gör det möjligt för medborgarna att kritiskt granska politiken och fatta bra vardagsbeslut.

För det andra: matematik är grunden för utveckling och konkurrenskraft. Vi måste fånga upp och ge fler chansen att upptäcka och odla intresset för matematik för att säkra den kompetens som behövs.

I dag rekryteras i praktiken våra ingenjörer ur en smalt segment av barn till högutbildade. Det är inte hållbart varken ur ett demokratiskt eller ekonomiskt perspektiv. För en modern IT-stad som Luleå med många teknikföretag kommer kompetensförsörjningen bli avgörande för att denna landsände ska vara konkurrenskraftig.

Flera internationella studier visar att svenska elevers kunskaper i matematik har sjunkit. PISA 2009 visar en betydande nedgång bland svenska 15-åringar jämfört med 2003. Samma trend visar TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study); svenska tioåringars mattekunskaper ligger under EU-OECD-snittet. Undervisningstiden är sannolikt en delförklaring då Sverige har minst undervisningstid för elever i årskurs 8 av alla länder (!) i undersökningen. Regeringens förslag om ökad undervisningstid är välkommet. Men det räcker inte. Det behövs också särskilda insatser för att motverka den sociala snedrekryteringen.

Den demokratiska aspekten av matematik talas det sällan om - att förse alla barn med den matematiska rustning som krävs för att kunna värdera, förstå och kritiskt granska information i livet och politiken. Mot bakgrund av ökade krav på medborgarna för att kunna delta i samhällsgemenskapen och det enorma informationsflödet blir demokratiaspekten ännu viktigare.

Matte är stommen i stora delar av det moderna samhället och präglar allt ifrån arbetslivet till det privata livspusslet. Matematik framkallar känslor som få andra ämnen i skolan. Många har ett komplicerat förhållande till matematik, det är något man vill vara bra på, och att vara duktig på matte associeras inte sällan till hög status. Samtidigt är det ett ämne som skrämmer. Risken att misslyckas och verka dum avskräcker.

Vad kan göras?

Projektet KOOLT (KOmpetensförsörjning Och Långsiktigt Teknikintresse) har tittat på framgångsfaktorer för att främja teknikintresse och minska snedrekryteringen. Resultatet visar vikten av undervisning som kopplar teorin till verkligheten med vardagsnära experiment. En annan lärdom från projektet är betydelsen av förebilder. För att göra undervisningen konkret och levande behöver företag och de som arbetar där visa vad man kan använda matematiken till. Det blir extra viktigt för dem som inte har med sig detta hemifrån.

I en studie gjord av Lärarnas riksförbund bland matematiklärare rankas lärare med särskilda kunskaper i matematik högt. Bristen på specialistkompetens gör att många barn inte når målen. Men det handlar också om att ge fler möjlighet att upptäcka glädjen i matematiken och skaffa sig de kunskaper som är så viktiga för fortsatta studier men också för att tillvarata sina intressen i samhället.

Därför föreslår vi utöver de 105 nya undervisningstimmarna följande:

• Utöka möjligheten för högskolestuderande inom matematik och teknik att jobba som assistenter i grundskolan. De kan hjälpa till i undervisningen som extra stöd, hålla laborationer och hjälpa till med läxor efter skoltid. Då ökar inslagen av det som har positiv påverkan på snedrekryteringen: eleverna får roligare verklighetsnära undervisning och mer positiv syn på matte samtidigt som de får förebilder och en känsla för matematiken som verktyg i olika yrken. För studenternas del innebär det värdefulla kontakter, meriter och meningsfulla roliga arbetsuppgifter.

• Prioritera lärare med särskilda kvalifikationer i matematik. Detta är ett ansvar för både staten och kommunerna. För att fler elever ska nå målen, få en positiv bild av matte och sina egna möjligheter att lyckas i ämnet måste vi gå från ord till handling och anslå medel.

Vi måste se till att fler barn ges chansen att upptäcka och intressera sig för matematik. Det är både en demokratifråga och en fråga om Sveriges framtida konkurrenskraft. Om Sverige ska fortsätta konkurrera med kunskap och ligga i framkant är det inte hållbart med de låga resultaten i matematik.

För Norrbotten blir detta ännu tydligare då vi sett en strukturomvandling med en växande IT-bransch där matematik är en nyckelkompetens. Idag är matematik inte sällan sorterande där barn från hem utan studietradition går ut skolan utan matematisk rustning. Därför handlar höjda ambitioner inom matematik om den grundläggande demokratiska tanken att utjämna barns livschanser. Det är vi skyldiga våra barn.

Daniel Smirat, ledamot Sveriges Ingenjörer Norrbotten & vice ordförande kommunfullmäktige i Luleå (S)
Stefan Wänstedt, ordförande Sveriges Ingenjörer Norrbotten
Peter Larsson, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer 

Läs artikeln på kuriren.nu

Senaste nyheterna

Har du försäkrat ditt smultronställe?

2018-01-12

Att du som medlem har möjlighet att köpa förmånliga försäkringar via If Skadeförsäkring hoppas vi att du redan känner till. Nu lagom till att vi går mot ljusare tider kryddar vi erbjudandet och lägger till en förmånlig fritidshusförsäkring.

Sista chansen att svara på löneenkäten

2018-01-10

Har du glömt svara på enkäten? Det börjar närma sig deadline men du har fortfarande en chans att ge ditt bidrag till lönestatistiken. Ju fler som svarar, desto mer tillförlitlig blir lönestatistiken och du får ett bättre underlag för din löneförhandling.

Dålig mobiltäckning dyrt för samhället och miljön

2017-12-20

DEBATT Med bättre möjligheter att jobba på tåget skulle viljan att resa längre och oftare öka, till exempel att bo i Umeå och pendla till en arbetsplats i Örnsköldsvik, vilket vore både smidigt och bra för miljön. Men de dåliga förutsättningarna för att kunna vara uppkopplad i norra Sverige är en konkurrensnackdel och måste åtgärdas, framhåller Sveriges Ingenjörer.

Medlemskapet 2018 – det här får du

2017-12-18

Som ingenjör vet du att helheten är större än summan av delarna. Du vet också att alla delar är viktiga för helheten. Här får du en snabbguide till vad medlemskapet består av och hur din medlemsavgift används för att skapa nytta för dig och 145 500 andra ingenjörer.

Höjd pensionsålder bara halva lösningen

2017-12-14

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand ser positivt på Pensionsgruppens förslag om utökade möjligheter för ett längre arbetsliv. Ett hållbart pensionssystem är samtidigt beroende av att flera olika delar faller på plats.