Bättre start med Sfinx - Sveriges ingenjörer

Nyheter - 2018-05-17

Bättre start för nyanlända ingenjörer med Sfinx

Efter projektet Sfinx första tio år har runt 1 400 ingenjörer gått igenom en intensivutbildning i yrkessvenska. Många av dem har sedan deltagit i Sveriges Ingenjörers mentorprogram för att utvecklas och få fotfäste på arbetsmarknaden.

Att komma ny till Sverige med ingenjörsmeriter men utan kunskaper i ingenjörssvenska kan göra karriärvägen krokig. Därför startades Sfinx som ett samarbete mellan Sveriges Ingenjörer, Stockholms stad, Järfälla kommun och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

De nyanlända ingenjörerna har fått intensivutbildning i svenska och kunnat delta vid föreläsningar på KTH. Kombinerat med Sveriges Ingenjörers mentorsprogram har detta gett snabbare etablering på arbetsmarknaden för de nyanlända.

– Jag hoppas att den framgångsrika Sfinx-modellen även sprids till andra regioner. Vägen till jobb har förkortats väsentligt. Och att ge ingenjörer som nyss kommit till Sverige möjlighet att snabbare komma in på arbetsmarknaden ger så många vinster – såväl för samhället som individerna, säger Ulrika Lindstrand, ordförande i Sveriges Ingenjörer.

Den 17 maj firas projektets jubileum med alla inblandade organisationer och i närvaro av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S)

Läs Ulrika Lindstrands blogginlägg om Sfinx

Mer om Sveriges Ingenjörers mentorprogram

Läs Ingenjörens artikel "Yrkessvenska ger jobb för nyanlända ingenjörer – nu firar programmet 10 år"

Läs Ingenjörens artikel "Ingenjörerna Talat och Balazs fick snabbt jobb i Sverige"

Senaste nyheterna

Svenska modellen – så funkar det

2018-08-02

Vad är den svenska modellen? Och hur ser den fackliga kartan ut egentligen? I veckans avsnitt av Ingenjörspodden ger vi dig som lyssnar en kort historisk bakgrund om varför den svenska modellen ser ut som den gör.

Ingenjörernas insatser borde värderas högre

2018-07-13

DEBATT. Storföretagen redovisar rekordvinster och exporten ökar i hela landet samtidigt som pågående teknikskiften och framtida hållbarhetsutmaningar skapar stora behov av högkvalificerad kompetens. Då duger det inte att Norrbottens ledande arbetsgivare talar om akut ingenjörsbrist men i praktiken inte förmår att värdesätta sina ingenjörer. Det skriver lokalfackliga företrädare på debattplats i NSD.

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

2018-07-05

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

Omplacering – ”ett skäligt erbjudande”

2018-07-04

Är detta verkligen en skälig omplacering? Kan arbetsgivaren omplacera vem som helst till vilken tjänst om helst? Frågorna om omplacering är många och kan bli svårbedömda. I senaste av snittet av Ingenjörspodden reder ombudsmännen Rickard och Jenny ut den formella gången som arbetsgivaren måste gå igenom innan det finns saklig grund för uppsägning. De svarar även på frågan om vad som händer om man tackar nej till ett skäligt erbjudande.

Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

2018-06-28

Med en samhällsutveckling starkt präglad av teknik är närvaron av ingenjörernas röst i den demokratiska diskussionen viktigare än någonsin. Läs mer om förbundets aktiviteter och närvaro i Almedalen.