Nyheter - 2018-05-17

Bättre start för nyanlända ingenjörer med Sfinx

Efter projektet Sfinx första tio år har runt 1 400 ingenjörer gått igenom en intensivutbildning i yrkessvenska. Många av dem har sedan deltagit i Sveriges Ingenjörers mentorprogram för att utvecklas och få fotfäste på arbetsmarknaden.

Att komma ny till Sverige med ingenjörsmeriter men utan kunskaper i ingenjörssvenska kan göra karriärvägen krokig. Därför startades Sfinx som ett samarbete mellan Sveriges Ingenjörer, Stockholms stad, Järfälla kommun och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

De nyanlända ingenjörerna har fått intensivutbildning i svenska och kunnat delta vid föreläsningar på KTH. Kombinerat med Sveriges Ingenjörers mentorsprogram har detta gett snabbare etablering på arbetsmarknaden för de nyanlända.

– Jag hoppas att den framgångsrika Sfinx-modellen även sprids till andra regioner. Vägen till jobb har förkortats väsentligt. Och att ge ingenjörer som nyss kommit till Sverige möjlighet att snabbare komma in på arbetsmarknaden ger så många vinster – såväl för samhället som individerna, säger Ulrika Lindstrand, ordförande i Sveriges Ingenjörer.

Den 17 maj firas projektets jubileum med alla inblandade organisationer och i närvaro av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S)

Läs Ulrika Lindstrands blogginlägg om Sfinx

Mer om Sveriges Ingenjörers mentorprogram

Läs Ingenjörens artikel "Yrkessvenska ger jobb för nyanlända ingenjörer – nu firar programmet 10 år"

Läs Ingenjörens artikel "Ingenjörerna Talat och Balazs fick snabbt jobb i Sverige"

Senaste nyheterna

Bättre start för nyanlända ingenjörer med Sfinx

2018-05-17

Efter projektet Sfinx första tio år har runt 1 400 ingenjörer gått igenom en intensivutbildning i yrkessvenska. Många av dem har sedan deltagit i Sveriges Ingenjörers mentorprogram för att utvecklas och få fotfäste på arbetsmarknaden.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

2018-05-16

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. GDPR reglerar hanteringen av personuppgifter och ersätter PuL, Personuppgiftslagen.

Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

2018-05-14

Under valårsupplagan av Almedalsvecka är förbundet ingenjörernas röst i samtal om bland annat arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur, klimat och välfärd. Läs mer om Sveriges Ingenjörers närvaro och representanter på plats.

Vårddata är avgörande för en bättre och jämlik vård

2018-05-07

DEBATT Hela 44 procent anser att sjukvården är viktig i DN/Ipsos senaste mätning. En avgörande fråga handlar om vårddata, enligt en ny rapport från de 33 organisationerna inom ”Agenda för hälsa och välstånd”. Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand ger tillsammans med flera organisationsföreträdare ett antal konkreta åtgärdsförslag till politikerna hur potentialen med vårddata kan tas tillvara.