Nyhet - 2018-02-05

Ingenjörerna på Industridagen 2018

Under årets Industridagen deltog förbundet i samtal om framtidsfrågor för svensk industri med bl.a. Marcus Wallenberg samt andra arbetsgivarföreträdare och politiker. Prioritering av det livslånga lärandet och att se till individernas behov i digitaliseringen var några av huvudpunkterna.

Industridagen är ett återkommande arrangemang som genomförs av indsutrins arbetsgivare och fackliga organisationer. I år lockades rekordmånga - över 500 personer - till Saabs flyghangar i ingenjörsstaden Linköping, där eventet genomfördes.

Temat var digitaliseringen av det svenska näringslivet och vilka möjligheter det ger och behov det skapar. Läs gärna blogginläget Smart industri består av smarta männniskor, där förbundsordförande Ulrika Lindstrand utvecklar sina tankar på området. 

Industridagen 2018

Ulrika Lindstrand deltog i under dagen i ett panelsamtal tillsammans SEB:s ordförande Markus Wallenberg och Astra Zenecas VD Jan-Olof Jacke.

Enigheten var stor om att utvecklingen går oerhört fort, inte minst i Kina, och att ett svar på detta måste vara långsiktighet med visioner. Snabbheten utvecklingen gör att utbildning och kompetens hela tiden ökar i värde. Men här behövs en annan inställning på arbetsmarknaden.

– När det gäller utbildning säger många företag att inte har råd när det går dåligt och att de inte har tid när det går bra, konstaterade Ulrika Lindstrand.

Industridagen 2018 - paneldebatt
Ulrika Lindstrand i samtal med Jan-Olof Jacke, vd Astra Zeneca Sverige och Marcus Wallenberg, ordf. SEB. Moderator var Elisif Elvindsdotter

 Panelen var överens om att de anställdas kompetens är avgörande för framtidens konkurrenskraft och att parterna måste samarbeta mer i frågan framöver.

Under Industridagen delades industrins jämställdhetspris ut till bioraffinaderiet Domsjö Fabriker av jämställdhetsminister Åsa Regnér. Företaget fick priset för att det genom ett långsiktigt och integrerat arbete med jämställdhet positionerat sig som en föregångare i en traditionellt manlig miljö.

– Domsjö Fabriker är ett mycket bra exempel på hur företag kan arbeta långsiktigt och lösningsorienterat med sin kompetensförsörjning genom ett aktivt jämställdhetsarbete och där man ser till individens bidrag till helheten, sade Camilla Frankelius,förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer och ledamot i Industrirådets jämställdhetsgrupp. 

Industrins jämställdhetspris 2018
Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer tillsammans med jämställdhetsminister Åsa Regnér smat pristagaren Lars Winter, Domsjö Fabriker och Karin Bolling-Ferrel, Teknikföretagen.   

–Mycket handlar om rekrytering: att få kvinnor att söka. Annars går det inte, sade Lars Winter, VD för Domsjö Fabriker.

Under den senare delen av dagen ledde Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer, ett seminarium om hur framtidens ingenjör arbetar. Flera av de yngre deltagarna lyfte att framtidens ingenjör måste kunna mycket mer än integraler: beteendevetenskap är ett ämne som flera av dem nämnde.

Industridagen 2018 - Fyra ingenjörer från olika generationer
Anna Margitin, Volvo Cars,  Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, Teresia Silander Högström och Daniel Laving samt Håkan Lans poserar på en ingenjörs-selfie efter seminariet. 

Jenny Grensman, utredare på Sveriges Ingenjörer, höll i ett seminarium som diskuterade hur vår framtida digitala infrastruktur på allvar kan bli inkluderande. Om vi inte ser upp riskerar vi att bygga upp nya system som präglas av förutfattade meningar och fördomar.

Industridagen 2018 - Hotar digitaliseringen jämställdheten?
Jenny Grensman, Sveriges Ingenjörer; Karin Nygårds, programledare & opinionsbildare; Olle Bälter, KTH och Jessica Öberg, SAAB:s koncernledning    

Debattartikel på Corren.se 

Läs även debattartikeln "Uppdatera utbildningarna" som skrevs gemensamt av fack och arbetsgviare i Industrirådet inför Industridagen. 

Senaste nyheterna

Ingenjörer och högskolor inleder nordiskt samarbete

2018-06-11

ANE, den nordiska ingenjörsorganisationen där också Sveriges Ingenjörer är medlemmar har slutit ett avtal med Nordtek, ett nätverk för tekniska högskolor och ingenjörsfakulteter i Norden.

Måste man läsa jobbmejl på semestern?

2018-06-07

I Ingenjörspoddens nya avsnitt svarar vi på vanliga frågor kring semester. Måste man läsa jobbmejl på semestern? Vad händer om chefen säger att man måste komma in och jobba? Semester är till för vila och rekreation men ibland blir man sjuk, försvinner semesterdagarna då? Många ingenjörer har arbeten som inte tar slut bara för att man tar ledigt. I detta avsnitt reder ombudsmännen Jenny Rosenbaum och Rickard Levin ut vilka regler som gäller.

Nytt förslag om konflikträtten

2018-06-05

Förslaget om konflikträtten som presenterats av parterna på tisdagen är väl avvägt och har förutsättningar att hantera konflikten i Göteborgs containerhamn på ett bra sätt. Dessutom innebär förslaget att den svenska partsmodellen står stark och balansen på arbetsmarknaden behålls intakt.

Sverige behöver en infraplanering som håller hela vägen

2018-06-04

Regeringens nationella infrastrukturplan innehåller flera viktiga satsningar för att stärka Sveriges järnvägar, sjöleder och vägar. Men för ett långsiktigt hållbart transportsystem krävs politisk enighet om de stora framtidssatsningarna.

Förbundet säljer STF Ingenjörsutbildning

2018-05-29

Utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning får ny ägare – Sveriges Ingenjörer säljer hela företaget till Fasticon Kompetens Holding AB. Försäljningen ger möjligheter till nya satsningar för optimerad medlemssnytta och gör att STF kan utvecklas vidare under nytt ägarskap.