Nyhet - 2018-02-05

Ingenjörerna på Industridagen 2018

Under årets Industridagen deltog förbundet i samtal om framtidsfrågor för svensk industri med bl.a. Marcus Wallenberg samt andra arbetsgivarföreträdare och politiker. Prioritering av det livslånga lärandet och att se till individernas behov i digitaliseringen var några av huvudpunkterna.

Industridagen är ett återkommande arrangemang som genomförs av indsutrins arbetsgivare och fackliga organisationer. I år lockades rekordmånga - över 500 personer - till Saabs flyghangar i ingenjörsstaden Linköping, där eventet genomfördes.

Temat var digitaliseringen av det svenska näringslivet och vilka möjligheter det ger och behov det skapar. Läs gärna blogginläget Smart industri består av smarta männniskor, där förbundsordförande Ulrika Lindstrand utvecklar sina tankar på området. 

Industridagen 2018

Ulrika Lindstrand deltog i under dagen i ett panelsamtal tillsammans SEB:s ordförande Markus Wallenberg och Astra Zenecas VD Jan-Olof Jacke.

Enigheten var stor om att utvecklingen går oerhört fort, inte minst i Kina, och att ett svar på detta måste vara långsiktighet med visioner. Snabbheten utvecklingen gör att utbildning och kompetens hela tiden ökar i värde. Men här behövs en annan inställning på arbetsmarknaden.

– När det gäller utbildning säger många företag att inte har råd när det går dåligt och att de inte har tid när det går bra, konstaterade Ulrika Lindstrand.

Industridagen 2018 - paneldebatt
Ulrika Lindstrand i samtal med Jan-Olof Jacke, vd Astra Zeneca Sverige och Marcus Wallenberg, ordf. SEB. Moderator var Elisif Elvindsdotter

 Panelen var överens om att de anställdas kompetens är avgörande för framtidens konkurrenskraft och att parterna måste samarbeta mer i frågan framöver.

Under Industridagen delades industrins jämställdhetspris ut till bioraffinaderiet Domsjö Fabriker av jämställdhetsminister Åsa Regnér. Företaget fick priset för att det genom ett långsiktigt och integrerat arbete med jämställdhet positionerat sig som en föregångare i en traditionellt manlig miljö.

– Domsjö Fabriker är ett mycket bra exempel på hur företag kan arbeta långsiktigt och lösningsorienterat med sin kompetensförsörjning genom ett aktivt jämställdhetsarbete och där man ser till individens bidrag till helheten, sade Camilla Frankelius,förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer och ledamot i Industrirådets jämställdhetsgrupp. 

Industrins jämställdhetspris 2018
Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer tillsammans med jämställdhetsminister Åsa Regnér smat pristagaren Lars Winter, Domsjö Fabriker och Karin Bolling-Ferrel, Teknikföretagen.   

–Mycket handlar om rekrytering: att få kvinnor att söka. Annars går det inte, sade Lars Winter, VD för Domsjö Fabriker.

Under den senare delen av dagen ledde Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer, ett seminarium om hur framtidens ingenjör arbetar. Flera av de yngre deltagarna lyfte att framtidens ingenjör måste kunna mycket mer än integraler: beteendevetenskap är ett ämne som flera av dem nämnde.

Industridagen 2018 - Fyra ingenjörer från olika generationer
Anna Margitin, Volvo Cars,  Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, Teresia Silander Högström och Daniel Laving samt Håkan Lans poserar på en ingenjörs-selfie efter seminariet. 

Jenny Grensman, utredare på Sveriges Ingenjörer, höll i ett seminarium som diskuterade hur vår framtida digitala infrastruktur på allvar kan bli inkluderande. Om vi inte ser upp riskerar vi att bygga upp nya system som präglas av förutfattade meningar och fördomar.

Industridagen 2018 - Hotar digitaliseringen jämställdheten?
Jenny Grensman, Sveriges Ingenjörer; Karin Nygårds, programledare & opinionsbildare; Olle Bälter, KTH och Jessica Öberg, SAAB:s koncernledning    

Debattartikel på Corren.se 

Läs även debattartikeln "Uppdatera utbildningarna" som skrevs gemensamt av fack och arbetsgviare i Industrirådet inför Industridagen. 

Senaste nyheterna

Ingenjörspodden 9: Hurra för lokala företrädare

2018-09-20

Vad skulle hända om det inte fanns förtroendevalda på arbetsplatserna? Vem förhandlar då? Och hur startar man en förening om det inte finns någon?

Ministern måste sluta ignorera frågan

2018-09-18

DEBATT. Sverige är ett litet land, som är starkt beroende av internationell handel byggd på tekniska landvinningar. I en hårdnande internationell konkurrens, där tekniken griper in i allt fler aspekter av våra liv, ställs större krav på kreativitet, ledarskap och teknisk kompetens. De som ska stå för detta, ingenjörerna, skolas genom landets utbildningssystem, som sedan länge lider av en oroande resursbrist. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand på Altinget Debatt.

”Var är forskningen i de politiska manifesten?"

2018-09-09

DEBATT. Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta och forskningsbaserad kunskap, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med förträdare för en rad olika organisationer.

Myter om LAS i Ingenjörspodden

2018-09-06

Hur lätt är det egentligen för en arbetsgivare att göra sig av med en anställd? Är lagen om anställningsskydd så stark som många påstår? Vad är myt och vad är fakta om LAS?

Ny förmån - Intervjuträning

2018-09-04

Har du funderat på vilka frågor som vanligtvis brukar ställas vid en anställningsintervju? Är du osäker på vilket sätt du bäst kan lyfta dina styrkor? Nu lanserar vi en ny förmån för dig som vill förbereda dig för en anställningsintervju. Som medlem hos Sveriges Ingenjörer får du en kostnadsfri intervjuträning.