- 2018-06-04

Sverige behöver en infraplanering som håller hela vägen

Regeringens nationella infrastrukturplan innehåller flera viktiga satsningar för att stärka Sveriges järnvägar, sjöleder och vägar. Men för ett långsiktigt hållbart transportsystem krävs politisk enighet om de stora framtidssatsningarna.

Vid en presskonferens på måndagen presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tillsammans med klimatminister och och vice statsminister Isabella Lövin (MP) den nationella infrastrukturplanen för 2018- 2029.

– Vi välkomnar att regeringen nu presenterat de kommande årens transportpolitiska satsningar. I  mångt och mycket är förbundets medlemmar som kommer involveras i byggande och drift av infrastrukturen som läggs fast i planen. Men det är även av stor betydelse för individerna i vardagen och för företag över hela landet. De utökade satsningarna i denna plan jämfört med föregående planperiod är positiva men också nödvändiga för att möta behoven som finns av upprustning och utveckling av transportssytemet, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. 

Infraplanen 2018-29
Regeringens nationella infrastrukturplan 2018-29

Planens sammanlagda satsningar uppgår till 622,5 miljarder och utöver det tillkommer 90 miljarder i form övrig finansiering. Investeringarna som görs handlar om underhåll, drift, kapacitetsförbättringar och utveckling av vägar, järnvägar och sjöfart. Beräkningar ifrån Trafikverket  visar att de planerade insatserna kommer motsvara 235 000 årsarbeten under planperioden. Enligt en prognos tidigare i år gjord av Arbetsförmedlingen råder redan idag en stor efterfrågan på civilingenjörer inom bygg- och anläggning.

 Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande Ulrika Lindstrand

–  Robust infrastruktur bygger på resolut politik, då det handlar om allt från finansiering till kompetensförsörjning. Frågetecknen som fortfarande finns kring höghastighetsbanor måste rätas ut, oavsett beslut. Inte minst gör en snabb teknisk utveckling inom fordonsbranschen och på tågområdet att stora framtidssatsningar förutom offensivt FoI-arbete och resoluta genomföranden är beroende av politisk samsyn. Det är så Sverige kan få en hållbar transportinfrastruktur för framtiden, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.  

Godsstrategi 

Inom kort väntas regeringen även lägga fram sin nationella godsstrategi. Förbundet har medverkat till att ta fram ett inspel till strategin tillsammans med övriga parter inom Industrirådet

Läs mer om förbundets arbete med godsstategin här

Senaste nyheterna

Ingenjörer och högskolor inleder nordiskt samarbete

2018-06-11

ANE, den nordiska ingenjörsorganisationen där också Sveriges Ingenjörer är medlemmar har slutit ett avtal med Nordtek, ett nätverk för tekniska högskolor och ingenjörsfakulteter i Norden.

Måste man läsa jobbmejl på semestern?

2018-06-07

I Ingenjörspoddens nya avsnitt svarar vi på vanliga frågor kring semester. Måste man läsa jobbmejl på semestern? Vad händer om chefen säger att man måste komma in och jobba? Semester är till för vila och rekreation men ibland blir man sjuk, försvinner semesterdagarna då? Många ingenjörer har arbeten som inte tar slut bara för att man tar ledigt. I detta avsnitt reder ombudsmännen Jenny Rosenbaum och Rickard Levin ut vilka regler som gäller.

Nytt förslag om konflikträtten

2018-06-05

Förslaget om konflikträtten som presenterats av parterna på tisdagen är väl avvägt och har förutsättningar att hantera konflikten i Göteborgs containerhamn på ett bra sätt. Dessutom innebär förslaget att den svenska partsmodellen står stark och balansen på arbetsmarknaden behålls intakt.

Sverige behöver en infraplanering som håller hela vägen

2018-06-04

Regeringens nationella infrastrukturplan innehåller flera viktiga satsningar för att stärka Sveriges järnvägar, sjöleder och vägar. Men för ett långsiktigt hållbart transportsystem krävs politisk enighet om de stora framtidssatsningarna.

Förbundet säljer STF Ingenjörsutbildning

2018-05-29

Utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning får ny ägare – Sveriges Ingenjörer säljer hela företaget till Fasticon Kompetens Holding AB. Försäljningen ger möjligheter till nya satsningar för optimerad medlemssnytta och gör att STF kan utvecklas vidare under nytt ägarskap.