Infraplanen 2018-29 - Sveriges ingenjörer

- 2018-06-04

Sverige behöver en infraplanering som håller hela vägen

Regeringens nationella infrastrukturplan innehåller flera viktiga satsningar för att stärka Sveriges järnvägar, sjöleder och vägar. Men för ett långsiktigt hållbart transportsystem krävs politisk enighet om de stora framtidssatsningarna.

Vid en presskonferens på måndagen presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tillsammans med klimatminister och och vice statsminister Isabella Lövin (MP) den nationella infrastrukturplanen för 2018- 2029.

– Vi välkomnar att regeringen nu presenterat de kommande årens transportpolitiska satsningar. I  mångt och mycket är förbundets medlemmar som kommer involveras i byggande och drift av infrastrukturen som läggs fast i planen. Men det är även av stor betydelse för individerna i vardagen och för företag över hela landet. De utökade satsningarna i denna plan jämfört med föregående planperiod är positiva men också nödvändiga för att möta behoven som finns av upprustning och utveckling av transportssytemet, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. 

Infraplanen 2018-29
Regeringens nationella infrastrukturplan 2018-29

Planens sammanlagda satsningar uppgår till 622,5 miljarder och utöver det tillkommer 90 miljarder i form övrig finansiering. Investeringarna som görs handlar om underhåll, drift, kapacitetsförbättringar och utveckling av vägar, järnvägar och sjöfart. Beräkningar ifrån Trafikverket  visar att de planerade insatserna kommer motsvara 235 000 årsarbeten under planperioden. Enligt en prognos tidigare i år gjord av Arbetsförmedlingen råder redan idag en stor efterfrågan på civilingenjörer inom bygg- och anläggning.

 Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande Ulrika Lindstrand

–  Robust infrastruktur bygger på resolut politik, då det handlar om allt från finansiering till kompetensförsörjning. Frågetecknen som fortfarande finns kring höghastighetsbanor måste rätas ut, oavsett beslut. Inte minst gör en snabb teknisk utveckling inom fordonsbranschen och på tågområdet att stora framtidssatsningar förutom offensivt FoI-arbete och resoluta genomföranden är beroende av politisk samsyn. Det är så Sverige kan få en hållbar transportinfrastruktur för framtiden, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.  

Godsstrategi 

Inom kort väntas regeringen även lägga fram sin nationella godsstrategi. Förbundet har medverkat till att ta fram ett inspel till strategin tillsammans med övriga parter inom Industrirådet

Läs mer om förbundets arbete med godsstategin här

Senaste nyheterna

Svenska modellen – så funkar det

2018-08-02

Vad är den svenska modellen? Och hur ser den fackliga kartan ut egentligen? I veckans avsnitt av Ingenjörspodden ger vi dig som lyssnar en kort historisk bakgrund om varför den svenska modellen ser ut som den gör.

Ingenjörernas insatser borde värderas högre

2018-07-13

DEBATT. Storföretagen redovisar rekordvinster och exporten ökar i hela landet samtidigt som pågående teknikskiften och framtida hållbarhetsutmaningar skapar stora behov av högkvalificerad kompetens. Då duger det inte att Norrbottens ledande arbetsgivare talar om akut ingenjörsbrist men i praktiken inte förmår att värdesätta sina ingenjörer. Det skriver lokalfackliga företrädare på debattplats i NSD.

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

2018-07-05

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

Omplacering – ”ett skäligt erbjudande”

2018-07-04

Är detta verkligen en skälig omplacering? Kan arbetsgivaren omplacera vem som helst till vilken tjänst om helst? Frågorna om omplacering är många och kan bli svårbedömda. I senaste av snittet av Ingenjörspodden reder ombudsmännen Rickard och Jenny ut den formella gången som arbetsgivaren måste gå igenom innan det finns saklig grund för uppsägning. De svarar även på frågan om vad som händer om man tackar nej till ett skäligt erbjudande.

Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

2018-06-28

Med en samhällsutveckling starkt präglad av teknik är närvaron av ingenjörernas röst i den demokratiska diskussionen viktigare än någonsin. Läs mer om förbundets aktiviteter och närvaro i Almedalen.