Ingenjörer och högskolor inleder nordiskt samarbete - Sveriges ingenjörer

Nyheter - 2018-06-11

Ingenjörer och högskolor inleder nordiskt samarbete

ANE, den nordiska ingenjörsorganisationen där också Sveriges Ingenjörer är medlemmar har slutit ett avtal med Nordtek, ett nätverk för tekniska högskolor och ingenjörsfakulteter i Norden.

Modernisering av teknisk utbildning för att säkra tillgången på välutbildade ingenjörer och att skapa tillgång till högkvalitativ kompetensutveckling för ingenjörer är i centrum för avtalet.

-Genom att arbeta tillsammans kan vi lösa många av det moderna samhällets problem, säger Trond Markussen, ANE:s ordförande. Vår innovationsförmåga – som vi i Norden redan är kända för – kommer att få ytterligare en vitamininjektion om vi ser till att säkra tillgången till teknisk kompetens både hos dem som utbildar sig i dag men också hos redan yrkesverksamma i deras kompetensutveckling.

- Jag är glad att se att våra organisationer har samma mål – att stärka den nordiska ingenjörsutbildningen och professionen i våra samhällen, sade Riitta Keiski, ordförande för Nordtek.

Nordtek är ett nätverk av rektorer och dekaner vid de nordiska länderna. Deras medlemmar representerar 27 universitet och högskolor och mer än 120 000 studenter, lärare och forskare.
ANE, med medlemmarna Sveriges Ingenjörer, Ingenjörsföreningen Danmark, Norska Ingenjörs och teknologorganisationen och Verkfræðingafélag Íslands, representerar fler än 340 000 ingenjörer i Norden.

Senaste nyheterna

Svenska modellen – så funkar det

2018-08-02

Vad är den svenska modellen? Och hur ser den fackliga kartan ut egentligen? I veckans avsnitt av Ingenjörspodden ger vi dig som lyssnar en kort historisk bakgrund om varför den svenska modellen ser ut som den gör.

Ingenjörernas insatser borde värderas högre

2018-07-13

DEBATT. Storföretagen redovisar rekordvinster och exporten ökar i hela landet samtidigt som pågående teknikskiften och framtida hållbarhetsutmaningar skapar stora behov av högkvalificerad kompetens. Då duger det inte att Norrbottens ledande arbetsgivare talar om akut ingenjörsbrist men i praktiken inte förmår att värdesätta sina ingenjörer. Det skriver lokalfackliga företrädare på debattplats i NSD.

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

2018-07-05

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

Omplacering – ”ett skäligt erbjudande”

2018-07-04

Är detta verkligen en skälig omplacering? Kan arbetsgivaren omplacera vem som helst till vilken tjänst om helst? Frågorna om omplacering är många och kan bli svårbedömda. I senaste av snittet av Ingenjörspodden reder ombudsmännen Rickard och Jenny ut den formella gången som arbetsgivaren måste gå igenom innan det finns saklig grund för uppsägning. De svarar även på frågan om vad som händer om man tackar nej till ett skäligt erbjudande.

Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

2018-06-28

Med en samhällsutveckling starkt präglad av teknik är närvaron av ingenjörernas röst i den demokratiska diskussionen viktigare än någonsin. Läs mer om förbundets aktiviteter och närvaro i Almedalen.