Konflikt förbereds för flexpensionen - Sveriges ingenjörer

- 2016-02-26

Konflikt förbereds för flexpensionen

Sveriges Ingenjörer förbereder sig tillsammans med Unionen för konflikt inom tjänstemannasektorn. Motparten Almega vill inte diskutera avtalskravet på flexpension, som finns för medlemmar inom industrin. – Det är ett rättvisekrav. Alla våra medlemmar, oavsett vilken bransch de jobbar i, ska ha möjlighet till en bra pension, säger Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius.

Kravet på flexpension innebär dels en extra avsättning till tjänstepensionen, dels en möjlighet att gå ner i tid efter fyllda 60 eller 62 år.

Tjänstepensionen är en allt större del av de pensionspengar som vi ska leva av efter ett långt arbetsliv. För de som är unga i dag kommer det vara avgörande att de har en tjänstepension som ger dem trygghet i framtiden.

Då tjänstepensionen inte är en branschspecifik fråga ska den inte heller ha olika lösningar efter bransch, framhåller Sveriges Ingenjörer. Det är viktigt att ingenjörer kan röra sig över hela arbetsmarknaden utan att få sämre förutsättningar till en bra pension.

Sveriges Ingenjörer driver i avtalsrörelsen att flexpension ska införas på samtliga branscher och sektorer på arbetsmarknaden. Sedan 2013 finns det infört på industrins områden. Men arbetsgivarmotparten Almega, som finns inom tjänstesektorn, vill inte ge sina anställda möjlighet till en extra avsättning till pensionen.

– Vi står i varsin ringhörna, säger Camilla Frankelius till tidningen Arbetet.

– Vi misstänker starkt att vi kan komma i konflikt med Almega, säger förbundsordförande Ulf Bengtsson till tidningen Ingenjören.

Senaste nyheterna

Svenska modellen – så funkar det

2018-08-02

Vad är den svenska modellen? Och hur ser den fackliga kartan ut egentligen? I veckans avsnitt av Ingenjörspodden ger vi dig som lyssnar en kort historisk bakgrund om varför den svenska modellen ser ut som den gör.

Ingenjörernas insatser borde värderas högre

2018-07-13

DEBATT. Storföretagen redovisar rekordvinster och exporten ökar i hela landet samtidigt som pågående teknikskiften och framtida hållbarhetsutmaningar skapar stora behov av högkvalificerad kompetens. Då duger det inte att Norrbottens ledande arbetsgivare talar om akut ingenjörsbrist men i praktiken inte förmår att värdesätta sina ingenjörer. Det skriver lokalfackliga företrädare på debattplats i NSD.

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

2018-07-05

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

Omplacering – ”ett skäligt erbjudande”

2018-07-04

Är detta verkligen en skälig omplacering? Kan arbetsgivaren omplacera vem som helst till vilken tjänst om helst? Frågorna om omplacering är många och kan bli svårbedömda. I senaste av snittet av Ingenjörspodden reder ombudsmännen Rickard och Jenny ut den formella gången som arbetsgivaren måste gå igenom innan det finns saklig grund för uppsägning. De svarar även på frågan om vad som händer om man tackar nej till ett skäligt erbjudande.

Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

2018-06-28

Med en samhällsutveckling starkt präglad av teknik är närvaron av ingenjörernas röst i den demokratiska diskussionen viktigare än någonsin. Läs mer om förbundets aktiviteter och närvaro i Almedalen.