Konflikträttsförslag - Sveriges ingenjörer

- 2018-06-05

Nytt förslag om konflikträtten

Förslaget om konflikträtten som presenterats av parterna på tisdagen är väl avvägt och har förutsättningar att hantera konflikten i Göteborgs containerhamn på ett bra sätt. Dessutom innebär förslaget att den svenska partsmodellen står stark och balansen på arbetsmarknaden behålls intakt.

- Sveriges Ingenjörer har som Sacos största förbund deltagit aktivt i diskussionerna med alla aktörer. Det här förslaget visar att vi fått gehör för våra ståndpunkter, säger Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Under våren har en het debatt en flammat upp med anledning av den pågående hamnkonflikten i Göteborg mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet. Det blev känt att Stridsåtgärdsutredningen då diskuterade förslag som skulle begränsa konflikträtten på ett sätt som skulle få kraftigt negativa effekter för Sveriges Ingenjörers medlemmar och på hela arbetsmarknaden.

Målet för Sveriges Ingenjörer har varit att strejkrätten inte ska begränsas mer än nödvändigt. Spelreglerna på arbetsmarknaden måste göra det möjligt för alla fackförbund att tillvarata sina medlemmars intressen fullt ut. På så sätt respekteras föreningsfriheten.

- Förslaget innebär tydligare spelregler på arbetsmarknaden, men förändrar dem inte i grunden. Parterna har på så sätt tagit sitt ansvar och visat att det går att hitta ett gemensamt sätt att lösa konflikten, säger Ulrika Lindstrand.

Kontaktperson:
Alexander Orlinge, pressekreterare, alexander.orlinge@sverigesingenjorer.se / 070-962 47 33

Senaste nyheterna

Svenska modellen – så funkar det

2018-08-02

Vad är den svenska modellen? Och hur ser den fackliga kartan ut egentligen? I veckans avsnitt av Ingenjörspodden ger vi dig som lyssnar en kort historisk bakgrund om varför den svenska modellen ser ut som den gör.

Ingenjörernas insatser borde värderas högre

2018-07-13

DEBATT. Storföretagen redovisar rekordvinster och exporten ökar i hela landet samtidigt som pågående teknikskiften och framtida hållbarhetsutmaningar skapar stora behov av högkvalificerad kompetens. Då duger det inte att Norrbottens ledande arbetsgivare talar om akut ingenjörsbrist men i praktiken inte förmår att värdesätta sina ingenjörer. Det skriver lokalfackliga företrädare på debattplats i NSD.

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

2018-07-05

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

Omplacering – ”ett skäligt erbjudande”

2018-07-04

Är detta verkligen en skälig omplacering? Kan arbetsgivaren omplacera vem som helst till vilken tjänst om helst? Frågorna om omplacering är många och kan bli svårbedömda. I senaste av snittet av Ingenjörspodden reder ombudsmännen Rickard och Jenny ut den formella gången som arbetsgivaren måste gå igenom innan det finns saklig grund för uppsägning. De svarar även på frågan om vad som händer om man tackar nej till ett skäligt erbjudande.

Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

2018-06-28

Med en samhällsutveckling starkt präglad av teknik är närvaron av ingenjörernas röst i den demokratiska diskussionen viktigare än någonsin. Läs mer om förbundets aktiviteter och närvaro i Almedalen.