- 2018-04-20

Innovativa företag har högre lönsamhet

Sju av tio företag med unika produkter och tjänster har också god lönsamhet. Om företagen dessutom ökar sin tekniska kompetens och stimulerar innovation ökar andelen lönsamma företag ännu mer. Det visar vårens Innovations- och konjunkturrapport från Sveriges Ingenjörer.

Seminarium Konjunkturrapport 2018
Camilla Frankelius, Bettina Kashefi, Stina Sjögren Paulsson och Sveriges Ingenjörers utredningschef Lisa Bondesson

På seminariet den 20 april, då rapporten presenterades, visade rapportförfattaren Staffan Bjurulf att innovativ teknik sätter avtryck mitt i dagens högkonjunktur. Att vara först i världen med en produkt eller tjänst ökar vinsten. Andelen lönsamma företag med världsunika produkter eller tjänster är nära 70 procent medan motsvarande andel av företag som inte är först i världen är drygt 50 procent.

På seminariet deltog Scanias patentchef, Stina Sjögren Paulsson, och lyfte det metodiska arbetet att öka antalet innovationer och patent i företaget. 2017 fick Scania 295 patent godkända, flest i Sverige.

Av de företag som fick fram världsunika innovationer hade 60 procent någon form av incitamentssystem för sina anställda. Motsvarande siffra för företag utan incitament, men som ändå lyckats vara först i världen var 38 procent.

Svenskt Näringslivs chefekonom, Bettina Kashefi, pekade på seminariet ut kompetensbristen som ett av de största hindren för företagens utveckling. Men hon lyfte även det faktum att relativt få bristföretag använder höjda löner som för att locka till sig anställda med rätt kompetens.

I stället får de anställda jobba mer. I enkäten bedömer nästan två av tre svarande att de anställda på ingenjörsföretagen har för mycket att göra, samtidigt som kompetensutvecklingen minskar.

– Det finns väldigt lite teknisk vidareutbildning för ingenjörer, bekräftade Sveriges Ingenjörers förhandlingschef, Camilla Frankelius.
– Företagen har oftast noggranna serviceplaner för maskinerna. Men inte för ingenjörerna. Det måste vi komma tillrätta med, konstaterade hon.

Ladda ned hela rapporten

För mer information:
Alexander Orlinge, pressekreterare: alexander.orlinge@sverigesingenjorer.se, 070-962 47 33

Staffan Bjurulf, näringslivsexpert: staffan.bjurulf@sverigesingenjorer.se, 073- 360 61 78

Senaste nyheterna

Bättre start för nyanlända ingenjörer med Sfinx

2018-05-17

Efter projektet Sfinx första tio år har runt 1 400 ingenjörer gått igenom en intensivutbildning i yrkessvenska. Många av dem har sedan deltagit i Sveriges Ingenjörers mentorprogram för att utvecklas och få fotfäste på arbetsmarknaden.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

2018-05-16

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. GDPR reglerar hanteringen av personuppgifter och ersätter PuL, Personuppgiftslagen.

Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

2018-05-14

Under valårsupplagan av Almedalsvecka är förbundet ingenjörernas röst i samtal om bland annat arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur, klimat och välfärd. Läs mer om Sveriges Ingenjörers närvaro och representanter på plats.

Vårddata är avgörande för en bättre och jämlik vård

2018-05-07

DEBATT Hela 44 procent anser att sjukvården är viktig i DN/Ipsos senaste mätning. En avgörande fråga handlar om vårddata, enligt en ny rapport från de 33 organisationerna inom ”Agenda för hälsa och välstånd”. Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand ger tillsammans med flera organisationsföreträdare ett antal konkreta åtgärdsförslag till politikerna hur potentialen med vårddata kan tas tillvara.