- 2018-04-20

Innovativa företag har högre lönsamhet

Sju av tio företag med unika produkter och tjänster har också god lönsamhet. Om företagen dessutom ökar sin tekniska kompetens och stimulerar innovation ökar andelen lönsamma företag ännu mer. Det visar vårens Innovations- och konjunkturrapport från Sveriges Ingenjörer.

Seminarium Konjunkturrapport 2018
Camilla Frankelius, Bettina Kashefi, Stina Sjögren Paulsson och Sveriges Ingenjörers utredningschef Lisa Bondesson

På seminariet den 20 april, då rapporten presenterades, visade rapportförfattaren Staffan Bjurulf att innovativ teknik sätter avtryck mitt i dagens högkonjunktur. Att vara först i världen med en produkt eller tjänst ökar vinsten. Andelen lönsamma företag med världsunika produkter eller tjänster är nära 70 procent medan motsvarande andel av företag som inte är först i världen är drygt 50 procent.

På seminariet deltog Scanias patentchef, Stina Sjögren Paulsson, och lyfte det metodiska arbetet att öka antalet innovationer och patent i företaget. 2017 fick Scania 295 patent godkända, flest i Sverige.

Av de företag som fick fram världsunika innovationer hade 60 procent någon form av incitamentssystem för sina anställda. Motsvarande siffra för företag utan incitament, men som ändå lyckats vara först i världen var 38 procent.

Svenskt Näringslivs chefekonom, Bettina Kashefi, pekade på seminariet ut kompetensbristen som ett av de största hindren för företagens utveckling. Men hon lyfte även det faktum att relativt få bristföretag använder höjda löner som för att locka till sig anställda med rätt kompetens.

I stället får de anställda jobba mer. I enkäten bedömer nästan två av tre svarande att de anställda på ingenjörsföretagen har för mycket att göra, samtidigt som kompetensutvecklingen minskar.

– Det finns väldigt lite teknisk vidareutbildning för ingenjörer, bekräftade Sveriges Ingenjörers förhandlingschef, Camilla Frankelius.
– Företagen har oftast noggranna serviceplaner för maskinerna. Men inte för ingenjörerna. Det måste vi komma tillrätta med, konstaterade hon.

Ladda ned hela rapporten

För mer information:
Alexander Orlinge, pressekreterare: alexander.orlinge@sverigesingenjorer.se, 070-962 47 33

Staffan Bjurulf, näringslivsexpert: staffan.bjurulf@sverigesingenjorer.se, 073- 360 61 78

Senaste nyheterna

Ingenjörspodden 9: Hurra för lokala företrädare

2018-09-20

Vad skulle hända om det inte fanns förtroendevalda på arbetsplatserna? Vem förhandlar då? Och hur startar man en förening om det inte finns någon?

Ministern måste sluta ignorera frågan

2018-09-18

DEBATT. Sverige är ett litet land, som är starkt beroende av internationell handel byggd på tekniska landvinningar. I en hårdnande internationell konkurrens, där tekniken griper in i allt fler aspekter av våra liv, ställs större krav på kreativitet, ledarskap och teknisk kompetens. De som ska stå för detta, ingenjörerna, skolas genom landets utbildningssystem, som sedan länge lider av en oroande resursbrist. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand på Altinget Debatt.

”Var är forskningen i de politiska manifesten?"

2018-09-09

DEBATT. Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta och forskningsbaserad kunskap, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med förträdare för en rad olika organisationer.

Myter om LAS i Ingenjörspodden

2018-09-06

Hur lätt är det egentligen för en arbetsgivare att göra sig av med en anställd? Är lagen om anställningsskydd så stark som många påstår? Vad är myt och vad är fakta om LAS?

Ny förmån - Intervjuträning

2018-09-04

Har du funderat på vilka frågor som vanligtvis brukar ställas vid en anställningsintervju? Är du osäker på vilket sätt du bäst kan lyfta dina styrkor? Nu lanserar vi en ny förmån för dig som vill förbereda dig för en anställningsintervju. Som medlem hos Sveriges Ingenjörer får du en kostnadsfri intervjuträning.