- 2018-04-20

Innovativa företag har högre lönsamhet

Sju av tio företag med unika produkter och tjänster har också god lönsamhet. Om företagen dessutom ökar sin tekniska kompetens och stimulerar innovation ökar andelen lönsamma företag ännu mer. Det visar vårens Innovations- och konjunkturrapport från Sveriges Ingenjörer.

Seminarium Konjunkturrapport 2018
Camilla Frankelius, Bettina Kashefi, Stina Sjögren Paulsson och Sveriges Ingenjörers utredningschef Lisa Bondesson

På seminariet den 20 april, då rapporten presenterades, visade rapportförfattaren Staffan Bjurulf att innovativ teknik sätter avtryck mitt i dagens högkonjunktur. Att vara först i världen med en produkt eller tjänst ökar vinsten. Andelen lönsamma företag med världsunika produkter eller tjänster är nära 70 procent medan motsvarande andel av företag som inte är först i världen är drygt 50 procent.

På seminariet deltog Scanias patentchef, Stina Sjögren Paulsson, och lyfte det metodiska arbetet att öka antalet innovationer och patent i företaget. 2017 fick Scania 295 patent godkända, flest i Sverige.

Av de företag som fick fram världsunika innovationer hade 60 procent någon form av incitamentssystem för sina anställda. Motsvarande siffra för företag utan incitament, men som ändå lyckats vara först i världen var 38 procent.

Svenskt Näringslivs chefekonom, Bettina Kashefi, pekade på seminariet ut kompetensbristen som ett av de största hindren för företagens utveckling. Men hon lyfte även det faktum att relativt få bristföretag använder höjda löner som för att locka till sig anställda med rätt kompetens.

I stället får de anställda jobba mer. I enkäten bedömer nästan två av tre svarande att de anställda på ingenjörsföretagen har för mycket att göra, samtidigt som kompetensutvecklingen minskar.

– Det finns väldigt lite teknisk vidareutbildning för ingenjörer, bekräftade Sveriges Ingenjörers förhandlingschef, Camilla Frankelius.
– Företagen har oftast noggranna serviceplaner för maskinerna. Men inte för ingenjörerna. Det måste vi komma tillrätta med, konstaterade hon.

Ladda ned hela rapporten

För mer information:
Alexander Orlinge, pressekreterare: alexander.orlinge@sverigesingenjorer.se, 070-962 47 33

Staffan Bjurulf, näringslivsexpert: staffan.bjurulf@sverigesingenjorer.se, 073- 360 61 78

Senaste nyheterna

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

2018-07-05

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

Omplacering – ”ett skäligt erbjudande”

2018-07-04

Är detta verkligen en skälig omplacering? Kan arbetsgivaren omplacera vem som helst till vilken tjänst om helst? Frågorna om omplacering är många och kan bli svårbedömda. I senaste av snittet av Ingenjörspodden reder ombudsmännen Rickard och Jenny ut den formella gången som arbetsgivaren måste gå igenom innan det finns saklig grund för uppsägning. De svarar även på frågan om vad som händer om man tackar nej till ett skäligt erbjudande.

Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

2018-06-28

Med en samhällsutveckling starkt präglad av teknik är närvaron av ingenjörernas röst i den demokratiska diskussionen viktigare än någonsin. Läs mer om förbundets aktiviteter och närvaro i Almedalen.

9,4 miljoner timmar i övertid för ingenjörerna

2018-06-28

Samtidigt som efterfrågan på teknisk kompetens är stor och många företag rapporterat rekordresultat är arbetstrycket hårt på landets ingenjörer. Mer än varannan ingenjör arbetade övertid under fjolåret.

Nu blir fackavgiften avdragsgill

2018-06-27

Den 1 juli blir hela fackavgiften avdragsgill. Det betyder hela 720 kronor tillbaka per år för en fullt betalande yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer.