- 2017-07-11

Lägre löner för utrikesfödda akademiker

En ny rapport från Saco visar att utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda, trots samma yrke och sektor. Det gäller även bland ingenjörer.

I rapporten har Saco granskat lönerna för närmare 350 000 akademiker. Resultatet visar att akademiker som är födda utanför EU eller Nordamerika tydligt sticker ut i statistiken - även efter att löneskillnaderna har rensats från faktorer som till exempel kön, ålder, yrke och befattning.

Gruppen kommer sämst ut i samtliga sektorer och störst är skillnaderna i privat sektor med ett oförklarat lönegap på åtta procent. I kategorin Ingenjörer och tekniker (ej inkluderat yrkesverksamma i IT-sektorn), så tjänar gruppen födda i övriga världen i genomsnitt 13 procent mindre än motsvarande individer med svensk bakgrund.

I rapporten refereras till tidigare studier från Sveriges Ingenjörer (2006, 2009 och 2011) som visat att utbildningens ursprung har betydelse som en förklaring till lönegap mellan inrikes- och utrikesfödda medlemmar. Sveriges Ingenjörer utgör det största förbundet inom Saco.

Läs mer om rapporten och dess resultat här. 

Nyligen påtalade förbundet att behovet av att bättre ta tillvara den outnyttjade tillgången på omkring 8000 invandrande ingenjörerna som finns i landet.

Sveriges Ingenjörer ser därför gärna ett fortsatt och fördjupat samarbete med arbetsgivarsidan, för att både tillgodose arbetsmarknadens behov av ingenjörer och säkra att enskilda invdivider får rätt lön utifrån kompetens.  

Senaste nyheterna

Nytt utseende och struktur för våra webbsidor om lön

2018-02-23

Nu har vi tagit ytterligare ett steg mot en ny version av vår webbplats genom att lansera nya sidor om Lön.

Tips för dig som vobbar

2018-02-22

Vobbar du? Alltså jobbar du hemma samtidigt som du vårdar sjuka barn? Eller funderar du på att göra det? Här ger Sveriges Ingenjörers förbundsjurist Ola Sundström råd om vad som gäller juridiskt – både för dig personligen och barnen.

#ShowUsTheMoney

2018-02-20

Trots att arbetsgivarna talar om ingenjörsbrist har ingenjörsyrket hamnat på efterkälken i löneutveckling. Det är dags att vår insats syns även i lönekuvertet, skriver representanter från akademikerföreningarna på Sandvik, Scania och Volvo.

Moderaterna borde veta bättre än att försämra LAS

2018-02-19

DEBATT Sverige behöver människor, som vill bli ingenjörer och som vill jobba med utvecklingen av den infrastruktur som utgjort grunden för vårt lands välstånd. Men det krävs att de som arbetar med utveckling i branschen kan känna att de får fullt utlopp för sin kreativitet och innovationsförmåga. Det behovet möter vi inte genom att skapa otrygga arbetsvillkor, skriver Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer och Tomas Eneroth, infrastrukturminister (S).

Var finns förebilderna för att locka fler kvinnor till industrin?

2018-02-16

DEBATT Industrin i norra Sverige står inför stora utmaningar. Det är ingen tvekan om att många av dessa utmaningar kommer att lösas av ingenjörerna. Om det finns tillräckligt många. För den största utmaningen av dem alla är den framtida rekryteringen av teknisk kompetens i vår region.