- 2017-07-11

Lägre löner för utrikesfödda akademiker

En ny rapport från Saco visar att utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda, trots samma yrke och sektor. Det gäller även bland ingenjörer.

I rapporten har Saco granskat lönerna för närmare 350 000 akademiker. Resultatet visar att akademiker som är födda utanför EU eller Nordamerika tydligt sticker ut i statistiken - även efter att löneskillnaderna har rensats från faktorer som till exempel kön, ålder, yrke och befattning.

Gruppen kommer sämst ut i samtliga sektorer och störst är skillnaderna i privat sektor med ett oförklarat lönegap på åtta procent. I kategorin Ingenjörer och tekniker (ej inkluderat yrkesverksamma i IT-sektorn), så tjänar gruppen födda i övriga världen i genomsnitt 13 procent mindre än motsvarande individer med svensk bakgrund.

I rapporten refereras till tidigare studier från Sveriges Ingenjörer (2006, 2009 och 2011) som visat att utbildningens ursprung har betydelse som en förklaring till lönegap mellan inrikes- och utrikesfödda medlemmar. Sveriges Ingenjörer utgör det största förbundet inom Saco.

Läs mer om rapporten och dess resultat här. 

Nyligen påtalade förbundet att behovet av att bättre ta tillvara den outnyttjade tillgången på omkring 8000 invandrande ingenjörerna som finns i landet.

Sveriges Ingenjörer ser därför gärna ett fortsatt och fördjupat samarbete med arbetsgivarsidan, för att både tillgodose arbetsmarknadens behov av ingenjörer och säkra att enskilda invdivider får rätt lön utifrån kompetens.  

Senaste nyheterna

Beslut från Ingenjörsfullmäktige 2017

2017-11-22

På Ingenjörsfullmäktige 2017 fattades den 21 november beslut om nya personer till förbundsstyrelsen samt om förändrad medlemsavgift från 2018. Dessutom fick förbundet den nya hedersmedlemmen Håkan Lans och tre politiska program diskuterades.

Låt inte populisterna kapa debatten

2017-11-21

DEBATT Den politiska debatten på nätet präglas av personangrepp och medvetna missförstånd. Vi får inte låta det offentliga samtalet kapas av kunskapsfientliga populister, skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand och alla andra ordföranden inom Saco-federationen.

Uppropet #teknisktfel kan leda rätt

2017-11-20

I uppropet #teknisktfel vittnar en stor grupp kvinnor verksamma i teknikbranschen om en rådande sexistisk kultur. Sveriges Ingenjörer ser ett stort värde av att fler kvinnor vill och vågar dela med sig av sin upplevelser, för att accelerera det förändringsarbete som måste till.

Staten gör anställda vid myndigheter till nya statare

2017-11-20

DEBATT. Anställda vid myndigheter som omlokaliseras tvingas säga upp sig själva om de inte kan eller vill flytta med. De förlorar då omställningsstöd, a-kassa och möjligheten till inkomstförsäkring. Det blir den orimliga konsekvensen av onsdagens dom i Arbetsdomstolen.

Dags för Ingenjörsfullmäktige

2017-11-16

På söndag 19 november bänkar sig 95 folkvalda ledamöter i Sveriges Ingenjörers fullmäktige på Djurönäsets hotell och konferens i Värmdö.