- 2017-07-11

Lägre löner för utrikesfödda akademiker

En ny rapport från Saco visar att utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda, trots samma yrke och sektor. Det gäller även bland ingenjörer.

I rapporten har Saco granskat lönerna för närmare 350 000 akademiker. Resultatet visar att akademiker som är födda utanför EU eller Nordamerika tydligt sticker ut i statistiken - även efter att löneskillnaderna har rensats från faktorer som till exempel kön, ålder, yrke och befattning.

Gruppen kommer sämst ut i samtliga sektorer och störst är skillnaderna i privat sektor med ett oförklarat lönegap på åtta procent. I kategorin Ingenjörer och tekniker (ej inkluderat yrkesverksamma i IT-sektorn), så tjänar gruppen födda i övriga världen i genomsnitt 13 procent mindre än motsvarande individer med svensk bakgrund.

I rapporten refereras till tidigare studier från Sveriges Ingenjörer (2006, 2009 och 2011) som visat att utbildningens ursprung har betydelse som en förklaring till lönegap mellan inrikes- och utrikesfödda medlemmar. Sveriges Ingenjörer utgör det största förbundet inom Saco.

Läs mer om rapporten och dess resultat här. 

Nyligen påtalade förbundet att behovet av att bättre ta tillvara den outnyttjade tillgången på omkring 8000 invandrande ingenjörerna som finns i landet.

Sveriges Ingenjörer ser därför gärna ett fortsatt och fördjupat samarbete med arbetsgivarsidan, för att både tillgodose arbetsmarknadens behov av ingenjörer och säkra att enskilda invdivider får rätt lön utifrån kompetens.  

Senaste nyheterna

Lägre löner för utrikesfödda akademiker

2017-07-11

En ny rapport från Saco visar att utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda, trots samma yrke och sektor. Det gäller även bland ingenjörer.

Hoppfull rapport om Idélandet Sverige

2017-07-04

I rapporten Idélandet Sverige ger Sveriges Ingenjörer förslag på hur ingenjörernas kompetens ska tas tillvara på bästa sätt och hur vi som land ska bli ännu bättre på innovationer.

Det finns ingen Perfect Match

2017-06-30

REPLIK Teknik och Designföretagens VD Magnus Höij menar i deras konjunkturrapport Investeringssignalen, som publicerades den 29 juni, att bristen på kompetens skapar flaskhalsar för företagens produktivitet. Sveriges Ingenjörer håller med om problemet – inte om förslaget till lösning.

Fler fasta jobb på högskolorna höjer kvaliteten

2017-06-27

DEBATT Mer än var fjärde forskare och lärare på våra universitet och högskolor saknar fast anställning. Detta skapar otrygghet som medför ineffektiva forskningssatsningar och sämre undervisning, skriver Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna.

Nya avtal för kommunala företag

2017-06-27

Sveriges Ingenjörer har träffat en överenskommelse om nya kollektivavtal med KFS, Kommunala Företagens Samorganisation. Avtalen gäller tillsvidare med undantag för Besöksnäringsavtalet som sträcker sig till den 31 mars 2020.