- 2017-07-11

Lägre löner för utrikesfödda akademiker

En ny rapport från Saco visar att utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda, trots samma yrke och sektor. Det gäller även bland ingenjörer.

I rapporten har Saco granskat lönerna för närmare 350 000 akademiker. Resultatet visar att akademiker som är födda utanför EU eller Nordamerika tydligt sticker ut i statistiken - även efter att löneskillnaderna har rensats från faktorer som till exempel kön, ålder, yrke och befattning.

Gruppen kommer sämst ut i samtliga sektorer och störst är skillnaderna i privat sektor med ett oförklarat lönegap på åtta procent. I kategorin Ingenjörer och tekniker (ej inkluderat yrkesverksamma i IT-sektorn), så tjänar gruppen födda i övriga världen i genomsnitt 13 procent mindre än motsvarande individer med svensk bakgrund.

I rapporten refereras till tidigare studier från Sveriges Ingenjörer (2006, 2009 och 2011) som visat att utbildningens ursprung har betydelse som en förklaring till lönegap mellan inrikes- och utrikesfödda medlemmar. Sveriges Ingenjörer utgör det största förbundet inom Saco.

Läs mer om rapporten och dess resultat här. 

Nyligen påtalade förbundet att behovet av att bättre ta tillvara den outnyttjade tillgången på omkring 8000 invandrande ingenjörerna som finns i landet.

Sveriges Ingenjörer ser därför gärna ett fortsatt och fördjupat samarbete med arbetsgivarsidan, för att både tillgodose arbetsmarknadens behov av ingenjörer och säkra att enskilda invdivider får rätt lön utifrån kompetens.  

Senaste nyheterna

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

2018-07-05

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

Omplacering – ”ett skäligt erbjudande”

2018-07-04

Är detta verkligen en skälig omplacering? Kan arbetsgivaren omplacera vem som helst till vilken tjänst om helst? Frågorna om omplacering är många och kan bli svårbedömda. I senaste av snittet av Ingenjörspodden reder ombudsmännen Rickard och Jenny ut den formella gången som arbetsgivaren måste gå igenom innan det finns saklig grund för uppsägning. De svarar även på frågan om vad som händer om man tackar nej till ett skäligt erbjudande.

Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

2018-06-28

Med en samhällsutveckling starkt präglad av teknik är närvaron av ingenjörernas röst i den demokratiska diskussionen viktigare än någonsin. Läs mer om förbundets aktiviteter och närvaro i Almedalen.

9,4 miljoner timmar i övertid för ingenjörerna

2018-06-28

Samtidigt som efterfrågan på teknisk kompetens är stor och många företag rapporterat rekordresultat är arbetstrycket hårt på landets ingenjörer. Mer än varannan ingenjör arbetade övertid under fjolåret.

Nu blir fackavgiften avdragsgill

2018-06-27

Den 1 juli blir hela fackavgiften avdragsgill. Det betyder hela 720 kronor tillbaka per år för en fullt betalande yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer.