- 2017-07-11

Lägre löner för utrikesfödda akademiker

En ny rapport från Saco visar att utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda, trots samma yrke och sektor. Det gäller även bland ingenjörer.

I rapporten har Saco granskat lönerna för närmare 350 000 akademiker. Resultatet visar att akademiker som är födda utanför EU eller Nordamerika tydligt sticker ut i statistiken - även efter att löneskillnaderna har rensats från faktorer som till exempel kön, ålder, yrke och befattning.

Gruppen kommer sämst ut i samtliga sektorer och störst är skillnaderna i privat sektor med ett oförklarat lönegap på åtta procent. I kategorin Ingenjörer och tekniker (ej inkluderat yrkesverksamma i IT-sektorn), så tjänar gruppen födda i övriga världen i genomsnitt 13 procent mindre än motsvarande individer med svensk bakgrund.

I rapporten refereras till tidigare studier från Sveriges Ingenjörer (2006, 2009 och 2011) som visat att utbildningens ursprung har betydelse som en förklaring till lönegap mellan inrikes- och utrikesfödda medlemmar. Sveriges Ingenjörer utgör det största förbundet inom Saco.

Läs mer om rapporten och dess resultat här. 

Nyligen påtalade förbundet att behovet av att bättre ta tillvara den outnyttjade tillgången på omkring 8000 invandrande ingenjörerna som finns i landet.

Sveriges Ingenjörer ser därför gärna ett fortsatt och fördjupat samarbete med arbetsgivarsidan, för att både tillgodose arbetsmarknadens behov av ingenjörer och säkra att enskilda invdivider får rätt lön utifrån kompetens.  

Senaste nyheterna

Öka ingenjörsutbildningen är feltänkt

2017-09-23

DEBATT. Som ett mantra lyfts i dag hotet om en stor ingenjörsbrist som måste hanteras. Denna slutsats om brist bygger delvis på felaktiga föreställningar. Den påstådda ingenjörsbristen är snarare en kvalitetsbrist, skriver Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer på SvD Debatt.

Ingenjörerna laddade vid uppstarten av Leda Innovation

2017-09-22

Den här veckan träffades 24 chefer för första gången vid uppstarten av vår nya utbildning Leda innovation. Alla deltagarna arbetar till vardags med att leda innovationsprojekt och kommer från en mängd olika sorters företag, något som ger en stor bredd av erfarenheter att ta del av.

Chalmerist prisas för giftfri cancerbehandling

2017-09-21

Simon Jademyr från Göteborg får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen.

Budgeten borde främja långsiktig tillväxt

2017-09-20

Det ekonomiska läget är gott och det finns många möjligheter att låta ingenjörer bidra till fortsatt tillväxt genom att underlätta för teknikutveckling och innovation. På ett par punkter stödjer regeringen ingenjörerna, men många viktiga prioriteringar lyser med sin frånvaro.

Ung Luleingenjör prisas för förenklad metod att göra bioaska till gödsel

2017-09-19

25-åriga Albin Nilsson från Luleå tekniska universitet får Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor, som Sveriges Ingenjörer delar ut för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen.