- 2017-11-29

#metoo och #teknisktfel

Sveriges Ingenjörer välkomnar uppmärksamheten kring den senaste tidens upprop om sexuella trakasserier. Det här är en grundläggande facklig fråga och vi arbetar aktivt med målsättningen om ett arbetsliv fritt från alla typer av trakasserier, kränkningar och diskriminerande handlingar.

Arbetsgivarna är skyldiga att bedriva ett förebyggande och främjande arbete, för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter. Fackförbunden å sin sida, som Sveriges Ingenjörer, har en viktig uppgift i att stödja medlemmar, och påtala brister samt agera om arbetsgivaren inte uppfyller sina lagstadgade skyldigheter. 

För många av Sveriges Ingenjörers medlemmar ligger jämställdhetsfrågorna högt på agendan. De vittnesmål som kommit fram i samband med bland annat #metoo och #teknisktfel gör det viktigt att alla medlemmar känner till vilket stöd de kan få och hur förbundet arbetar med att angripa orsakerna till detta strukturella samhällsproblem. Sveriges Ingenjörer ser ett stort värde i att fler kvinnor vill och vågar dela med sig av sina upplevelser, för att accelerera det förändringsarbete som måste ske.

Vad säger Sveriges Ingenjörer?

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand uttalade sig den 19 november efter rapporteringen kring #teknisktfel:

- Det är viktiga berättelser om helt vedervärdiga övergrepp och trakasserier. Bevisligen finns det mycket att kvar göra för att få bort den typen av oacceptabla beteenden från de ofta mansdominerande arbetsplatser där våra medlemmar finns, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. Läs hela artikeln med Ulrika Lindstrand.

Vad gör Sveriges Ingenjörer?

Förbundet har hittills inte haft några större mängder av inkommande ärenden av det slag som redovisas i uppropet. Därför är det sannolikt att mörkertalet är stort. Samtidigt visar berättelserna i uppropet att hanteringen ifrån arbetsgivarnas sida ofta brister, trots att det finns ett lagstadgat ansvar för dem att aktivt jobba med frågorna.

Sveriges Ingenjörer utbildar idag förtroendevalda om arbetsmiljö och diskriminering, där frågor som sexuella trakasserier och kränkningar ingår. Från förbundets sida finns såväl ambition som avsikt att öka insatserna på området. Förbundet kommer under 2018 också erbjuda fler seminarier som adresserar problemen, samt fokusera ännu tydligare på att driva opinion kring de bakomliggande orsakerna till diskriminering, sexuella trakasserier och ojämställdhet på de tekniska utbildningarna och arbetsmarknaden för ingenjörer.

Förbundet delar även ut ett pris inom ramen för Industrirådet, Industrins jämställdhetsprisAtt arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas. Därför delar Industrirådet, där Sveriges Ingenjörer ingår, ut ett pris till företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet.

Var finns mer information?

På följande webbsidor finns korta sammanfattningar om diskriminering och jämställdhet:

Stöd till förtroendvalda

Ditt uppdrag: Mångfald och jämställdhet

Evenemang

Workshop/seminarium om sexuella trakasserier

Industrins jämställdhetspris

Senaste nyheterna

Höjd pensionsålder bara halva lösningen

2017-12-14

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand ser positivt på Pensionsgruppens förslag om utökade möjligheter för ett längre arbetsliv. Ett hållbart pensionssystem är samtidigt beroende av att flera olika delar faller på plats.

Teknikkvinnor och Sveriges Ingenjörer i nytt samarbete

2017-12-14

Vi är stolta över att inleda samarbete med Teknikkvinnor; en framtidsinriktad grupp med över 18 000 medlemmar på Facebook.

Industridagen och Industrins jämställdhetspris

2017-12-13

För att möjliggöra en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. Nu mer än någonsin är jämställdhet på arbetsplatsen en aktuell fråga.

Maria Ågrens avskedande prövas av Arbetsdomstolen

2017-12-11

Sveriges Ingenjörer har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen för prövning av Regeringskansliets avskedande av Maria Ågren.

Vi får ett nytt utseende

2017-12-11

Idag tog vi första steget mot att lansera en helt ny version av vår webbplats. Lanseringen kommer ske i etapper och resultatet av den nya webbplatsen kommer du under utvecklingstiden hitta under adressen beta.sverigesingenjorer.se.