Ingenjörsfullmäktige 2017 - 2017-06-13

Vem vill du ska sitta i vår förbundsstyrelse?

Den 19-21 november hålls Ingenjörsfullmäktige 2017. Vem vill du se i förbundsstyrelsen? Nominera dina kandidater senast 22 juni!

Du nominerar dina kandidater här.

Styrelsen leder förbundet genom att bland annat sätta mål för den operativa verksamheten och följa upp resultatet. Valet av ledamöter sker på Ingenjörsfullmäktige i november.

Känner du någon ingenjör med visioner om vad ett starkt, handlingskraftigt och kapabelt ingenjörsförbund kan åstadkomma? Gillar hen att jobba med strategiska och långsiktiga frågor om arbetsmarknad, tekniken i samhället, opinionsbildning, medlemsnytta med mera?

Valberedningen ser gärna många nominerade och att det finns kandidater i alla åldrar och med olika bakgrund. Det är viktigt att din kandidat är omvärldsorienterad, engagerad och tar ansvar för sitt uppdrag. Det är bra att ha erfarenhet av fackligt arbete – lokalt eller centralt.

Skicka in ditt förslag på kandidat senast 22 juni!

Fotograf: Anders Ripa

Senaste nyheterna

Fler fasta jobb på högskolorna höjer kvaliteten

2017-06-27

DEBATT Mer än var fjärde forskare och lärare på våra universitet och högskolor saknar fast anställning. Detta skapar otrygghet som medför ineffektiva forskningssatsningar och sämre undervisning, skriver Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna.

Nya avtal för kommunala företag

2017-06-27

Sveriges Ingenjörer har träffat en överenskommelse om nya kollektivavtal med KFS, Kommunala Företagens Samorganisation. Avtalen gäller tillsvidare med undantag för Besöksnäringsavtalet som sträcker sig till den 31 mars 2020.

Ändringar i Allmänna Bestämmelser, AB

2017-06-26

AkademikerAlliansen, där Sveriges Ingenjörer ingår, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och PACTA, kommit överens om ändringar i det centrala kollektivavtalet, AB, för att stödja friskare arbetsplatser. Ändringarna börjar gälla från och med den 1 maj 2017, om inte annat anges.

Statens avtalsrörelse är igång

2017-06-21

Den 21 juni överlämnade Saco-S, där Sveriges Ingenjörer ingår, inriktningen inför höstens avtalsförhandlingar till Arbetsgivarverket. Den trycker på vikten av att förbättra arbetsmiljön och stärka medlemmarnas inflytande över de enskilda arbetsvillkoren.

Treårigt avtal med Svenska Kyrkan

2017-06-21

Ett nytt kollektivavtal om lön och allmänna bestämmelser har tecknats mellan Sveriges Ingenjörer och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalsperioden sträcker sig från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.