- 2017-05-12

Nordiskt ingenjörssamarbete jubilerar med framtid i fokus

I år fyller ANE, Association of Nordic Engineers, 10 år. Det firas närmast med en gemensam workshop för ingenjörer från Danmark, Norge och Sverige om framtidens arbetsmarknad och ingenjörens roll.

ANE bildades i maj 2007 av Sveriges Ingenjörer, danska IDA och norska NITO som tillsammans har mer än 326 000 ingenjörer. Syftet var att främja förståelsen för Nordens ingenjörer i internationella forum.

ANE har kontor i Köpenhamn, ordförande är NITO:s förbundsordförande Trond Markusson och vice ordförande är Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

10-årsjubileet firas bland annat med en gemensam workshop i Stockholm 15 maj. Temat är ”The future perspectives for Nordic engineers in the new world of work”.

Ett 80-tal ingenjörer och andra särskilt inbjudna från de tre medlemsländerna träffas för att diskutera framtidens arbetsmarknad, digitaliseringens utmaningar och möjligheter, artificiell intelligens och etik: vad är ingenjörens roll?

Vidare utbyter de erfarenheter med utgångspunkt från framgångsrika projekt i de respektive länderna. Sveriges Ingenjörer kommer till exempel att berätta om Den första Ingenjören.

Läs mer om workshopen

Läs mer om ANE

 

Senaste nyheterna

Statens avtalsrörelse är igång

2017-06-21

Den 21 juni överlämnade Saco-S, där Sveriges Ingenjörer ingår, inriktningen inför höstens avtalsförhandlingar till Arbetsgivarverket. Den trycker på vikten av att förbättra arbetsmiljön och stärka medlemmarnas inflytande över de enskilda arbetsvillkoren.

Treårigt avtal tecknat

2017-06-21

Ett nytt kollektivavtal om lön och allmänna bestämmelser har tecknats mellan Sveriges ingenjörer och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalsperioden sträcker sig från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

Mest lönt att byta chefsjobb inom kommunal sektor

2017-06-19

Ingenjörschefer som byter jobb får upp sin lön väsentligt jämfört med de som stannar en längre tid på ett och samma jobb. Det är mest lönsamt att byta chefsjobb inom kommunal sektor, visar ny statistik från Sveriges Ingenjörer.

Vem vill du ska sitta i vår förbundsstyrelse?

2017-06-13

Den 19-21 november hålls Ingenjörsfullmäktige 2017. Vem vill du se i förbundsstyrelsen? Nominera dina kandidater senast 22 juni!

Vatten tar, vatten ger

2017-06-07

När Donald Trump drar sig ur det viktiga Parisavtalet och FN:s konferens om världshaven pågår, funderar vår miljöutredare Patrik Björnström över klimatets tillstånd, och i synnerhet det vi är så beroende av – vatten.