- 2017-05-12

Nordiskt ingenjörssamarbete jubilerar med framtid i fokus

I år fyller ANE, Association of Nordic Engineers, 10 år. Det firas närmast med en gemensam workshop för ingenjörer från Danmark, Norge och Sverige om framtidens arbetsmarknad och ingenjörens roll.

ANE bildades i maj 2007 av Sveriges Ingenjörer, danska IDA och norska NITO som tillsammans har mer än 326 000 ingenjörer. Syftet var att främja förståelsen för Nordens ingenjörer i internationella forum.

ANE har kontor i Köpenhamn, ordförande är NITO:s förbundsordförande Trond Markusson och vice ordförande är Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

10-årsjubileet firas bland annat med en gemensam workshop i Stockholm 15 maj. Temat är ”The future perspectives for Nordic engineers in the new world of work”.

Ett 80-tal ingenjörer och andra särskilt inbjudna från de tre medlemsländerna träffas för att diskutera framtidens arbetsmarknad, digitaliseringens utmaningar och möjligheter, artificiell intelligens och etik: vad är ingenjörens roll?

Vidare utbyter de erfarenheter med utgångspunkt från framgångsrika projekt i de respektive länderna. Sveriges Ingenjörer kommer till exempel att berätta om Den första Ingenjören.

Läs mer om workshopen

Läs mer om ANE

 

Senaste nyheterna

Nominera företag till Industrins jämställdhetspris

2017-11-24

För att möjliggöra en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. Nu mer än någonsin är jämställdhet på arbetsplatsen en aktuell fråga. Även Sveriges Ingenjörers egen bransch vittnar, under #teknisktfel, om att vi inte är förskonade från kränkningar och sexuella trakasserier.

Beslut från Ingenjörsfullmäktige 2017

2017-11-22

På Ingenjörsfullmäktige 2017 fattades den 21 november beslut om nya personer till förbundsstyrelsen samt om förändrad medlemsavgift från 2018. Dessutom fick förbundet den nya hedersmedlemmen Håkan Lans och tre politiska program diskuterades.

Låt inte populisterna kapa debatten

2017-11-21

DEBATT Den politiska debatten på nätet präglas av personangrepp och medvetna missförstånd. Vi får inte låta det offentliga samtalet kapas av kunskapsfientliga populister, skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand och alla andra ordföranden inom Saco-federationen.

Uppropet #teknisktfel kan leda rätt

2017-11-20

I uppropet #teknisktfel vittnar en stor grupp kvinnor verksamma i teknikbranschen om en rådande sexistisk kultur. Sveriges Ingenjörer ser ett stort värde av att fler kvinnor vill och vågar dela med sig av sin upplevelser, för att accelerera det förändringsarbete som måste till.

Staten gör anställda vid myndigheter till nya statare

2017-11-20

DEBATT. Anställda vid myndigheter som omlokaliseras tvingas säga upp sig själva om de inte kan eller vill flytta med. De förlorar då omställningsstöd, a-kassa och möjligheten till inkomstförsäkring. Det blir den orimliga konsekvensen av onsdagens dom i Arbetsdomstolen.