Remissyttrande från distrikt Norr- och Västerbotten - 2017-12-01

Remissyttrande, Norrbotniabanan

Sveriges Ingenjörers distrikt Västerbotten och Norrbotten har lämnat ett remissyttrande om ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029”. Remissyttrandet kommenterar Norrbotniabanan, och menar att banan är avgörande för regionens fortsatta utveckling. Distrikten är mycket positiva till att bygget startar.

Följande skriver de i yttrandet:

För att projektet ska ha goda möjligheter att hålla kostnader nere under byggfasen och få ut så tidiga nyttor som möjligt vill vi dock att regeringen i sitt beslut tydliggör att hela Norrbotniabanan ska byggas så att planeringen kan fortgå ända till Luleå. Detta medan bygget, till att börja med, genomförs mellan Umeå och Skellefteå med en tidigarelagd byggstart.  Målet bör vara ett färdigställande av hela banan till år 2030.

I norra Sverige arbetspendlar vi kortare sträckor i jämförelse med övriga Sverige, pga. den bristande infrastrukturen och de långa avstånden. Samtidigt som arbetspendlingen är låg får också företagen svårt att klara kompetensförsörjningen och de boende får en mindre arbetsmarknad att vända sig till. I förlängningen slår detta mot konkurrenskraften och individens egna möjligheter till val av arbete och bostadsort. För våra yrkesgrupper ökar Norrbotniabanan möjligheten för en högt specialiserad ingenjör att erbjuda sin kompetens till företag inom ett större område. Det gör det möjligt för en större bredd hos ingenjörernas arbetsmarknad, både geografiskt och kompetensmässigt.

Norrbotniabanan knyter samman regionens tre universitet (inklusive dess campus i Skellefteå och Piteå), attraktiva orter och ett starkt näringsliv. Banan kan dessutom knyta samman universiteten i norra Sverige med universiteten i norra Finland. Detta kan öka möjligheten till än mer framgångsrik forskning.  Möjligheten till dagspendling förenklar även för vidareutbildning av yrkesverksamma ingenjörer, genom att regionens alla utbildningar blir tillgängligare även för de som bor på en annan ort. Detta kan vara särskilt viktigt för att göra det möjligt för ingenjörer att kunna hålla sig anställningsbara i en föränderlig arbetsmarknad.

Norrbotniabanan skulle även bidra stort till utvecklingen av storskalig och miljövänlig basindustri i norra Sverige. Det skulle också kunna ge regionens ingenjörer en bättre möjlighet att bidra till miljöarbetet genom att de kan verka i ett större geografiskt område. Norrbotniabanan ligger väl i linje med Sveriges Ingenjörers Miljöpolitiska program.

Läs remissyttrandet 

Senaste nyheterna

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

2018-07-05

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

Omplacering – ”ett skäligt erbjudande”

2018-07-04

Är detta verkligen en skälig omplacering? Kan arbetsgivaren omplacera vem som helst till vilken tjänst om helst? Frågorna om omplacering är många och kan bli svårbedömda. I senaste av snittet av Ingenjörspodden reder ombudsmännen Rickard och Jenny ut den formella gången som arbetsgivaren måste gå igenom innan det finns saklig grund för uppsägning. De svarar även på frågan om vad som händer om man tackar nej till ett skäligt erbjudande.

Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

2018-06-28

Med en samhällsutveckling starkt präglad av teknik är närvaron av ingenjörernas röst i den demokratiska diskussionen viktigare än någonsin. Läs mer om förbundets aktiviteter och närvaro i Almedalen.

9,4 miljoner timmar i övertid för ingenjörerna

2018-06-28

Samtidigt som efterfrågan på teknisk kompetens är stor och många företag rapporterat rekordresultat är arbetstrycket hårt på landets ingenjörer. Mer än varannan ingenjör arbetade övertid under fjolåret.

Nu blir fackavgiften avdragsgill

2018-06-27

Den 1 juli blir hela fackavgiften avdragsgill. Det betyder hela 720 kronor tillbaka per år för en fullt betalande yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer.