Remissyttrande från distrikt Norr- och Västerbotten - 2017-12-01

Remissyttrande, Norrbotniabanan

Sveriges Ingenjörers distrikt Västerbotten och Norrbotten har lämnat ett remissyttrande om ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029”. Remissyttrandet kommenterar Norrbotniabanan, och menar att banan är avgörande för regionens fortsatta utveckling. Distrikten är mycket positiva till att bygget startar.

Följande skriver de i yttrandet:

För att projektet ska ha goda möjligheter att hålla kostnader nere under byggfasen och få ut så tidiga nyttor som möjligt vill vi dock att regeringen i sitt beslut tydliggör att hela Norrbotniabanan ska byggas så att planeringen kan fortgå ända till Luleå. Detta medan bygget, till att börja med, genomförs mellan Umeå och Skellefteå med en tidigarelagd byggstart.  Målet bör vara ett färdigställande av hela banan till år 2030.

I norra Sverige arbetspendlar vi kortare sträckor i jämförelse med övriga Sverige, pga. den bristande infrastrukturen och de långa avstånden. Samtidigt som arbetspendlingen är låg får också företagen svårt att klara kompetensförsörjningen och de boende får en mindre arbetsmarknad att vända sig till. I förlängningen slår detta mot konkurrenskraften och individens egna möjligheter till val av arbete och bostadsort. För våra yrkesgrupper ökar Norrbotniabanan möjligheten för en högt specialiserad ingenjör att erbjuda sin kompetens till företag inom ett större område. Det gör det möjligt för en större bredd hos ingenjörernas arbetsmarknad, både geografiskt och kompetensmässigt.

Norrbotniabanan knyter samman regionens tre universitet (inklusive dess campus i Skellefteå och Piteå), attraktiva orter och ett starkt näringsliv. Banan kan dessutom knyta samman universiteten i norra Sverige med universiteten i norra Finland. Detta kan öka möjligheten till än mer framgångsrik forskning.  Möjligheten till dagspendling förenklar även för vidareutbildning av yrkesverksamma ingenjörer, genom att regionens alla utbildningar blir tillgängligare även för de som bor på en annan ort. Detta kan vara särskilt viktigt för att göra det möjligt för ingenjörer att kunna hålla sig anställningsbara i en föränderlig arbetsmarknad.

Norrbotniabanan skulle även bidra stort till utvecklingen av storskalig och miljövänlig basindustri i norra Sverige. Det skulle också kunna ge regionens ingenjörer en bättre möjlighet att bidra till miljöarbetet genom att de kan verka i ett större geografiskt område. Norrbotniabanan ligger väl i linje med Sveriges Ingenjörers Miljöpolitiska program.

Läs remissyttrandet 

Senaste nyheterna

Vi bjuder in Teknikkvinnor till exklusiv förhandsvisning av Dream Big

2018-03-15

Vi har fått den unika möjligheten att bjuda in nätverket Teknikkvinnor och media till en exklusiv förhandsvisning av Dream Big på Cosmonova i Stockholm.

Utan goda mattekunskaper blir det inget nytt Spotify

2018-03-14

DEBATT Svenska elevers matematikkunskaper försämras. För att höja resultaten krävs både hårt arbete och duktiga mattelärare som kan skapa intresse och engagemang, skriver Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer och Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, på Matematikens dag.

Nya förmåner för egenföretagare

2018-03-14

För dig som är medlem och egenföretagare har vi goda nyheter. Sveriges Ingenjörer har lanserat två nya attraktiva förmåner som gör ditt företagande enklare. Vi erbjuder ett nytt förmånligt företagserbjudande från Danske Bank samt en unik timprisstatistik.

"Trumps tullar väcker oro"

2018-03-09

Svensk innovationskraft och tillväxt bygger på sund och öppen handel - inte tullar och protektionism. Osunda handelshinder likt USA:s nya importtullar på stål och aluminium riktar ett onödigt slag mot världshandeln, menar förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Expertens fem bästa LinkedIn-tips för dig som är egenföretagare

2018-03-09

Anders Hallgren, verksamhetsutvecklare förmåner och service till egenföretagare, föreslår att du nyttjar vår nya förmån LinkedIn-granskning. LinkedIn är enligt Anders ett utmärkt yrkesnätverk även för dig som egenföretagare. Här delar han med sig av sina bästa tips.