Upprop för bättre löneutveckling för ingenjörer - 2018-02-20

#ShowUsTheMoney

Trots att arbetsgivarna talar om ingenjörsbrist har ingenjörsyrket hamnat på efterkälken i löneutveckling. Det är dags att vår insats syns även i lönekuvertet, skriver representanter från akademikerföreningarna på Sandvik, Scania, AB Volvo och ABB.

Vi ingenjörer vet vilket värde vi tillför ny produktion och tjänsteutveckling. Det är vi som genom nya innovationer och tekniska lösningar driver företagen och samhället framåt. Dagens industriella system ser radikalt annorlunda ut jämfört med för bara 20 år sedan. Basen är i stort den samma inom viktiga branschområden men värdet har ökat radikalt.

Skogens fibrer får helt nya användningsområden. Bilen och lastbilen har inte bara bättre miljöprestanda och säkerhet utan blir allt mer också en del av tjänstesamhället. Vi har börjat återvinna vår styrka inom Life Science. Allt detta sker samtidigt som vi vidmakthåller starka positioner inom robotik, automation, kraftelektronik och andra klassiska industriområden. Parallellt med detta bygger vi infrastruktur och bostäder som aldrig förr.

Det är inte konstigt att efterfrågan på vår kompetens är all-time-high.

Arbetsgivarna talar om ingenjörsbrist. Det kan vi förstå när vi ser våra övertidstimmar – men har svårt att tro när vi ingenjörer ser våra lönekonton. Trots allt större arbetsbelastning har ingenjörsyrket helt enkelt hamnat på efterkälken i löneutveckling.

Vi ingenjörer tror på det vi gör och vi ser hur våra innovationer och tekniska lösningar bidrar till att öka effektiviteten och inkomsterna till Sverige. Företag som AB Volvo, Scania och Sandvik med flera gör toppresultat. Vi är stolta över att det syns i både bokslut och skatteintäkter. Men nu har gränsen passerats för på vilket sätt även vi enskilda medarbetare får del av detta – show us the money!

Anna Åkesson
Ordförande Akademikerföreningen Sandvik

Lisa Lorentzon
Ordförande Akademikerföreningen på Scania

Therese Koggdal
Löneförhandlare och Akademikerna AB Volvo Styrelse

Peter Månsson
Löneförhandlare och Ordförande Akademikerna AB Volvo Styrelse

Mikael Blomqvist
Ordförande för Sveriges Ingenjörer vid ABB AB

Carl Hals
Ordförande Akademikerföreningen Westinghouse 

Senaste nyheterna

Ingenjörspodden 9: Hurra för lokala företrädare

2018-09-20

Vad skulle hända om det inte fanns förtroendevalda på arbetsplatserna? Vem förhandlar då? Och hur startar man en förening om det inte finns någon?

Ministern måste sluta ignorera frågan

2018-09-18

DEBATT. Sverige är ett litet land, som är starkt beroende av internationell handel byggd på tekniska landvinningar. I en hårdnande internationell konkurrens, där tekniken griper in i allt fler aspekter av våra liv, ställs större krav på kreativitet, ledarskap och teknisk kompetens. De som ska stå för detta, ingenjörerna, skolas genom landets utbildningssystem, som sedan länge lider av en oroande resursbrist. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand på Altinget Debatt.

”Var är forskningen i de politiska manifesten?"

2018-09-09

DEBATT. Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta och forskningsbaserad kunskap, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med förträdare för en rad olika organisationer.

Myter om LAS i Ingenjörspodden

2018-09-06

Hur lätt är det egentligen för en arbetsgivare att göra sig av med en anställd? Är lagen om anställningsskydd så stark som många påstår? Vad är myt och vad är fakta om LAS?

Ny förmån - Intervjuträning

2018-09-04

Har du funderat på vilka frågor som vanligtvis brukar ställas vid en anställningsintervju? Är du osäker på vilket sätt du bäst kan lyfta dina styrkor? Nu lanserar vi en ny förmån för dig som vill förbereda dig för en anställningsintervju. Som medlem hos Sveriges Ingenjörer får du en kostnadsfri intervjuträning.