- 2017-10-26

Ledamöterna till Teknologrådet 2018 är nu valda

2018 års teknologråd är nu valda. Under Sveriges Ingenjörers fullmäktige väljs två teknologer till förbundsstyrelsen. De blir då automatiskt teknologrådets ordförande och vice ordförande. Tillsammans med ledamöterna bildar dessa 16 personer Sveriges Ingenjörers teknologråd. Detta innebär att det kan komma att bli justeringar i sammansättningen.

De här representerar dig som studentmedlem under 2018!

Valda ledamöter

Linus Bruno Lejdfelt, Chalmers
Konrad Rundqvist, Luleå tekniska universitet
Matilda Alfredsson, Chalmers
Oscar Forsberg, Luleå tekniska universitet
Zackarias Söderlund, Lunds tekniska högskola
Ahmed Issa, Högskolan i Halmstad
Natali Ljunggren, Lunds tekniska högskola
Jonas Dahlgren, Luleå tekniska universitet
Elvira Jansson, Mälardalens högskola
Alex Diaz, KTH
Emma Månsson, Lunds tekniska högskola
Elvira Carstedt, Umeå universitet
Mattis Bark, Linköpings universitet
Tobias Åresten, Linköpings universitet 

Valda reserver

Gustav Ogesten, KTH
Mattias Johansson, KTH
Henri Mellin, Mälardalens högskola
Adrian Lundell, Chalmers
Daniel Ghazarian, KTH
Sarah Lindblom, Lunds tekniska högskola
Pedram Shirinbolaghi, Högskolan i Borås 

De valda ledamöterna tillträder 1 januari 2018.

Du som är studentmedlem i Sveriges Ingenjörer och vill kandidera till teknolorådet i nästa val kan redan nu lägga september 2018 på minnet.

Senaste nyheterna

Ingenjörspodden 9: Hurra för lokala företrädare

2018-09-20

Vad skulle hända om det inte fanns förtroendevalda på arbetsplatserna? Vem förhandlar då? Och hur startar man en förening om det inte finns någon?

Ministern måste sluta ignorera frågan

2018-09-18

DEBATT. Sverige är ett litet land, som är starkt beroende av internationell handel byggd på tekniska landvinningar. I en hårdnande internationell konkurrens, där tekniken griper in i allt fler aspekter av våra liv, ställs större krav på kreativitet, ledarskap och teknisk kompetens. De som ska stå för detta, ingenjörerna, skolas genom landets utbildningssystem, som sedan länge lider av en oroande resursbrist. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand på Altinget Debatt.

”Var är forskningen i de politiska manifesten?"

2018-09-09

DEBATT. Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta och forskningsbaserad kunskap, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med förträdare för en rad olika organisationer.

Myter om LAS i Ingenjörspodden

2018-09-06

Hur lätt är det egentligen för en arbetsgivare att göra sig av med en anställd? Är lagen om anställningsskydd så stark som många påstår? Vad är myt och vad är fakta om LAS?

Ny förmån - Intervjuträning

2018-09-04

Har du funderat på vilka frågor som vanligtvis brukar ställas vid en anställningsintervju? Är du osäker på vilket sätt du bäst kan lyfta dina styrkor? Nu lanserar vi en ny förmån för dig som vill förbereda dig för en anställningsintervju. Som medlem hos Sveriges Ingenjörer får du en kostnadsfri intervjuträning.