- 2017-10-26

Ledamöterna till Teknologrådet 2018 är nu valda

2018 års teknologråd är nu valda. Under Sveriges Ingenjörers fullmäktige väljs två teknologer till förbundsstyrelsen. De blir då automatiskt teknologrådets ordförande och vice ordförande. Tillsammans med ledamöterna bildar dessa 16 personer Sveriges Ingenjörers teknologråd. Detta innebär att det kan komma att bli justeringar i sammansättningen.

De här representerar dig som studentmedlem under 2018!

Valda ledamöter

Linus Bruno Lejdfelt, Chalmers
Konrad Rundqvist, Luleå tekniska universitet
Matilda Alfredsson, Chalmers
Oscar Forsberg, Luleå tekniska universitet
Zackarias Söderlund, Lunds tekniska högskola
Ahmed Issa, Högskolan i Halmstad
Natali Ljunggren, Lunds tekniska högskola
Jonas Dahlgren, Luleå tekniska universitet
Elvira Jansson, Mälardalens högskola
Alex Diaz, KTH
Emma Månsson, Lunds tekniska högskola
Elvira Carstedt, Umeå universitet
Mattis Bark, Linköpings universitet
Tobias Åresten, Linköpings universitet 

Valda reserver

Gustav Ogesten, KTH
Mattias Johansson, KTH
Henri Mellin, Mälardalens högskola
Adrian Lundell, Chalmers
Daniel Ghazarian, KTH
Sarah Lindblom, Lunds tekniska högskola
Pedram Shirinbolaghi, Högskolan i Borås 

De valda ledamöterna tillträder 1 januari 2018.

Du som är studentmedlem i Sveriges Ingenjörer och vill kandidera till teknolorådet i nästa val kan redan nu lägga september 2018 på minnet.

Senaste nyheterna

Beslut från Ingenjörsfullmäktige 2017

2017-11-22

På Ingenjörsfullmäktige 2017 fattades den 21 november beslut om nya personer till förbundsstyrelsen samt om förändrad medlemsavgift från 2018. Dessutom fick förbundet den nya hedersmedlemmen Håkan Lans och tre politiska program diskuterades.

Låt inte populisterna kapa debatten

2017-11-21

DEBATT Den politiska debatten på nätet präglas av personangrepp och medvetna missförstånd. Vi får inte låta det offentliga samtalet kapas av kunskapsfientliga populister, skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand och alla andra ordföranden inom Saco-federationen.

Uppropet #teknisktfel kan leda rätt

2017-11-20

I uppropet #teknisktfel vittnar en stor grupp kvinnor verksamma i teknikbranschen om en rådande sexistisk kultur. Sveriges Ingenjörer ser ett stort värde av att fler kvinnor vill och vågar dela med sig av sin upplevelser, för att accelerera det förändringsarbete som måste till.

Staten gör anställda vid myndigheter till nya statare

2017-11-20

DEBATT. Anställda vid myndigheter som omlokaliseras tvingas säga upp sig själva om de inte kan eller vill flytta med. De förlorar då omställningsstöd, a-kassa och möjligheten till inkomstförsäkring. Det blir den orimliga konsekvensen av onsdagens dom i Arbetsdomstolen.

Dags för Ingenjörsfullmäktige

2017-11-16

På söndag 19 november bänkar sig 95 folkvalda ledamöter i Sveriges Ingenjörers fullmäktige på Djurönäsets hotell och konferens i Värmdö.