- 2018-03-09

"Trumps tullar väcker oro"

Svensk innovationskraft och tillväxt bygger på sund och öppen handel - inte tullar och protektionism. Osunda handelshinder likt USA:s nya importtullar på stål och aluminium riktar ett onödigt slag mot världshandeln, menar förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Under torsdagen (8/3) signerade den amerikanska presidenten beslutet att införa 25 procent tull  och 10 procent på aluminum. Något som sände handelspolitiska svallvågor runt om i världen och som även kan påverka ingenjörer i Sverige.   

- Trumps tullar är verkligen inte bra.  Många ingenjörer som, liksom jag själv, arbetar i konkurrensutsatta och handelsberoende verksamheter blir djupt oroade av konsekvenserna som detta och andra handelshinder kan leda till. Protektonism föder problem. Svensk innovationskraft ger oss stora exportmöjligheter och skapar tillväxt. Men utan ett sunt och öppet handelsklimat i världen riskeras det att spolieras, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.  

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande Ulrika Lindstrand

Än så länge är det oklart om eller hur svenska företag påverkas av USA:s nya tullar. Svensk järrn- och stålexport uppgår enligt siffror från SCB till ca 60 miljarder. Runt 3 000 ngenjörer jobbar inom svensk järn- och stålindustri samt alumuniumindustrin. Därtill kommer även en rad andra exportprodukter och grenar med direkt eller indirekt koppling till de aktuella delarna. Räknat till årligt handelsvärde var USA 2017 det fjärde största exportlandet för Sverige, enligt SCB.
De amerikanska tullarna har föranlett EU att avisera motåtgärder i form av motsvarande tullar på bl.a. amerikanska livsmedelsvaror.

-  Det är viktigt att man på EU-nivå och från den svenska regeringen jobbar aktivt för att hantera situationen. Det måste ske på ett sätt som säkrar långsiktigt bra förutsättningar för svensk export och internationell handel. Samtal och samförstånd är att alltid att föredra. Ett eskalerande handelskrig vore ett mardrömsscenario för Sverige, världen och för oss ingenjörer, säger Ulrika Lindstrand.

Senaste nyheterna

Ingenjörer och högskolor inleder nordiskt samarbete

2018-06-11

ANE, den nordiska ingenjörsorganisationen där också Sveriges Ingenjörer är medlemmar har slutit ett avtal med Nordtek, ett nätverk för tekniska högskolor och ingenjörsfakulteter i Norden.

Måste man läsa jobbmejl på semestern?

2018-06-07

I Ingenjörspoddens nya avsnitt svarar vi på vanliga frågor kring semester. Måste man läsa jobbmejl på semestern? Vad händer om chefen säger att man måste komma in och jobba? Semester är till för vila och rekreation men ibland blir man sjuk, försvinner semesterdagarna då? Många ingenjörer har arbeten som inte tar slut bara för att man tar ledigt. I detta avsnitt reder ombudsmännen Jenny Rosenbaum och Rickard Levin ut vilka regler som gäller.

Nytt förslag om konflikträtten

2018-06-05

Förslaget om konflikträtten som presenterats av parterna på tisdagen är väl avvägt och har förutsättningar att hantera konflikten i Göteborgs containerhamn på ett bra sätt. Dessutom innebär förslaget att den svenska partsmodellen står stark och balansen på arbetsmarknaden behålls intakt.

Sverige behöver en infraplanering som håller hela vägen

2018-06-04

Regeringens nationella infrastrukturplan innehåller flera viktiga satsningar för att stärka Sveriges järnvägar, sjöleder och vägar. Men för ett långsiktigt hållbart transportsystem krävs politisk enighet om de stora framtidssatsningarna.

Förbundet säljer STF Ingenjörsutbildning

2018-05-29

Utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning får ny ägare – Sveriges Ingenjörer säljer hela företaget till Fasticon Kompetens Holding AB. Försäljningen ger möjligheter till nya satsningar för optimerad medlemssnytta och gör att STF kan utvecklas vidare under nytt ägarskap.