- 2018-03-09

"Trumps tullar väcker oro"

Svensk innovationskraft och tillväxt bygger på sund och öppen handel - inte tullar och protektionism. Osunda handelshinder likt USA:s nya importtullar på stål och aluminium riktar ett onödigt slag mot världshandeln, menar förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Under torsdagen (8/3) signerade den amerikanska presidenten beslutet att införa 25 procent tull  och 10 procent på aluminum. Något som sände handelspolitiska svallvågor runt om i världen och som även kan påverka ingenjörer i Sverige.   

- Trumps tullar är verkligen inte bra.  Många ingenjörer som, liksom jag själv, arbetar i konkurrensutsatta och handelsberoende verksamheter blir djupt oroade av konsekvenserna som detta och andra handelshinder kan leda till. Protektonism föder problem. Svensk innovationskraft ger oss stora exportmöjligheter och skapar tillväxt. Men utan ett sunt och öppet handelsklimat i världen riskeras det att spolieras, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.  

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande Ulrika Lindstrand

Än så länge är det oklart om eller hur svenska företag påverkas av USA:s nya tullar. Svensk järrn- och stålexport uppgår enligt siffror från SCB till ca 60 miljarder. Runt 3 000 ngenjörer jobbar inom svensk järn- och stålindustri samt alumuniumindustrin. Därtill kommer även en rad andra exportprodukter och grenar med direkt eller indirekt koppling till de aktuella delarna. Räknat till årligt handelsvärde var USA 2017 det fjärde största exportlandet för Sverige, enligt SCB.
De amerikanska tullarna har föranlett EU att avisera motåtgärder i form av motsvarande tullar på bl.a. amerikanska livsmedelsvaror.

-  Det är viktigt att man på EU-nivå och från den svenska regeringen jobbar aktivt för att hantera situationen. Det måste ske på ett sätt som säkrar långsiktigt bra förutsättningar för svensk export och internationell handel. Samtal och samförstånd är att alltid att föredra. Ett eskalerande handelskrig vore ett mardrömsscenario för Sverige, världen och för oss ingenjörer, säger Ulrika Lindstrand.

Senaste nyheterna

Ingenjörspodden 9: Hurra för lokala företrädare

2018-09-20

Vad skulle hända om det inte fanns förtroendevalda på arbetsplatserna? Vem förhandlar då? Och hur startar man en förening om det inte finns någon?

Ministern måste sluta ignorera frågan

2018-09-18

DEBATT. Sverige är ett litet land, som är starkt beroende av internationell handel byggd på tekniska landvinningar. I en hårdnande internationell konkurrens, där tekniken griper in i allt fler aspekter av våra liv, ställs större krav på kreativitet, ledarskap och teknisk kompetens. De som ska stå för detta, ingenjörerna, skolas genom landets utbildningssystem, som sedan länge lider av en oroande resursbrist. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand på Altinget Debatt.

”Var är forskningen i de politiska manifesten?"

2018-09-09

DEBATT. Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta och forskningsbaserad kunskap, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med förträdare för en rad olika organisationer.

Myter om LAS i Ingenjörspodden

2018-09-06

Hur lätt är det egentligen för en arbetsgivare att göra sig av med en anställd? Är lagen om anställningsskydd så stark som många påstår? Vad är myt och vad är fakta om LAS?

Ny förmån - Intervjuträning

2018-09-04

Har du funderat på vilka frågor som vanligtvis brukar ställas vid en anställningsintervju? Är du osäker på vilket sätt du bäst kan lyfta dina styrkor? Nu lanserar vi en ny förmån för dig som vill förbereda dig för en anställningsintervju. Som medlem hos Sveriges Ingenjörer får du en kostnadsfri intervjuträning.