- 2017-10-30

Tydligare avtal ger bättre möjlighet att förbättra arbetsmiljön

Sveriges Ingenjörer har genom AkademikerAlliansen tecknat ett nytt samverkansavtal, Avtal om Samverkan och arbetsmiljö, inom kommun- och landstingssektorn. Avtalet har bland annat tagits fram mot bakgrund av de ökande sjukskrivningarna och behoven av att förbättra arbetsmiljön.

Det nya samverkansavtalet, även kallat SAM 17, har förenklats och förtydligats och givits en bättre struktur.

– Det är glädjande att vi nu tar ett stort steg vidare i att åstadkomma en god arbetsmiljö inom kommun, landsting och regioner. Vi tror att avtalet bland annat ökar möjligheterna att minska sjukskrivningarna. Vi ska nu jobba på att genomföra avtalet på ett bra sätt lokalt, säger Ove Rang, förhandlingschef för offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer.

– Det nya avtalet visar parternas gemensamma ansträngning att få detta på plats och vi kommer att arbeta vidare med att få en bra implementering lokalt, säger Ove Rang.

I avtalet har kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö gjorts tydligare, bland annat genom att det arbete som bedrivs mellan parterna inom Suntarbetsliv har lyfts fram.

Politikernas arbetsgivaransvar avseende arbetsmiljö och hälsa har betonats i det nya avtalet liksom att medarbetare ska ges goda möjligheter att bidra till verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete.

Avtalet träder i kraft den 1 november 2017.

Här hittar du alla avtalstexter

För mer information:
Ove Rang, förhandlingschef för offentlig sektor, 070-960 32 89
Johnny Cvetkovski, avtalsansvarig ombudsman, johnny.cvetkovski@sverigesingenjorer.se

 

 

Senaste nyheterna

Beslut från Ingenjörsfullmäktige 2017

2017-11-22

På Ingenjörsfullmäktige 2017 fattades den 21 november beslut om nya personer till förbundsstyrelsen samt om förändrad medlemsavgift från 2018. Dessutom fick förbundet den nya hedersmedlemmen Håkan Lans och tre politiska program diskuterades.

Låt inte populisterna kapa debatten

2017-11-21

DEBATT Den politiska debatten på nätet präglas av personangrepp och medvetna missförstånd. Vi får inte låta det offentliga samtalet kapas av kunskapsfientliga populister, skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand och alla andra ordföranden inom Saco-federationen.

Uppropet #teknisktfel kan leda rätt

2017-11-20

I uppropet #teknisktfel vittnar en stor grupp kvinnor verksamma i teknikbranschen om en rådande sexistisk kultur. Sveriges Ingenjörer ser ett stort värde av att fler kvinnor vill och vågar dela med sig av sin upplevelser, för att accelerera det förändringsarbete som måste till.

Staten gör anställda vid myndigheter till nya statare

2017-11-20

DEBATT. Anställda vid myndigheter som omlokaliseras tvingas säga upp sig själva om de inte kan eller vill flytta med. De förlorar då omställningsstöd, a-kassa och möjligheten till inkomstförsäkring. Det blir den orimliga konsekvensen av onsdagens dom i Arbetsdomstolen.

Dags för Ingenjörsfullmäktige

2017-11-16

På söndag 19 november bänkar sig 95 folkvalda ledamöter i Sveriges Ingenjörers fullmäktige på Djurönäsets hotell och konferens i Värmdö.