- 2017-10-30

Tydligare avtal ger bättre möjlighet att förbättra arbetsmiljön

Sveriges Ingenjörer har genom AkademikerAlliansen tecknat ett nytt samverkansavtal, Avtal om Samverkan och arbetsmiljö, inom kommun- och landstingssektorn. Avtalet har bland annat tagits fram mot bakgrund av de ökande sjukskrivningarna och behoven av att förbättra arbetsmiljön.

Det nya samverkansavtalet, även kallat SAM 17, har förenklats och förtydligats och givits en bättre struktur.

– Det är glädjande att vi nu tar ett stort steg vidare i att åstadkomma en god arbetsmiljö inom kommun, landsting och regioner. Vi tror att avtalet bland annat ökar möjligheterna att minska sjukskrivningarna. Vi ska nu jobba på att genomföra avtalet på ett bra sätt lokalt, säger Ove Rang, förhandlingschef för offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer.

– Det nya avtalet visar parternas gemensamma ansträngning att få detta på plats och vi kommer att arbeta vidare med att få en bra implementering lokalt, säger Ove Rang.

I avtalet har kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö gjorts tydligare, bland annat genom att det arbete som bedrivs mellan parterna inom Suntarbetsliv har lyfts fram.

Politikernas arbetsgivaransvar avseende arbetsmiljö och hälsa har betonats i det nya avtalet liksom att medarbetare ska ges goda möjligheter att bidra till verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete.

Avtalet träder i kraft den 1 november 2017.

Här hittar du alla avtalstexter

För mer information:
Ove Rang, förhandlingschef för offentlig sektor, 070-960 32 89
Johnny Cvetkovski, avtalsansvarig ombudsman, johnny.cvetkovski@sverigesingenjorer.se

 

 

Senaste nyheterna

Nytt utseende och struktur för våra webbsidor om lön

2018-02-23

Nu har vi tagit ytterligare ett steg mot en ny version av vår webbplats genom att lansera nya sidor om Lön.

Tips för dig som vobbar

2018-02-22

Vobbar du? Alltså jobbar du hemma samtidigt som du vårdar sjuka barn? Eller funderar du på att göra det? Här ger Sveriges Ingenjörers förbundsjurist Ola Sundström råd om vad som gäller juridiskt – både för dig personligen och barnen.

#ShowUsTheMoney

2018-02-20

Trots att arbetsgivarna talar om ingenjörsbrist har ingenjörsyrket hamnat på efterkälken i löneutveckling. Det är dags att vår insats syns även i lönekuvertet, skriver representanter från akademikerföreningarna på Sandvik, Scania och Volvo.

Moderaterna borde veta bättre än att försämra LAS

2018-02-19

DEBATT Sverige behöver människor, som vill bli ingenjörer och som vill jobba med utvecklingen av den infrastruktur som utgjort grunden för vårt lands välstånd. Men det krävs att de som arbetar med utveckling i branschen kan känna att de får fullt utlopp för sin kreativitet och innovationsförmåga. Det behovet möter vi inte genom att skapa otrygga arbetsvillkor, skriver Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer och Tomas Eneroth, infrastrukturminister (S).

Var finns förebilderna för att locka fler kvinnor till industrin?

2018-02-16

DEBATT Industrin i norra Sverige står inför stora utmaningar. Det är ingen tvekan om att många av dessa utmaningar kommer att lösas av ingenjörerna. Om det finns tillräckligt många. För den största utmaningen av dem alla är den framtida rekryteringen av teknisk kompetens i vår region.