- 2017-10-30

Tydligare avtal ger bättre möjlighet att förbättra arbetsmiljön

Sveriges Ingenjörer har genom AkademikerAlliansen tecknat ett nytt samverkansavtal, Avtal om Samverkan och arbetsmiljö, inom kommun- och landstingssektorn. Avtalet har bland annat tagits fram mot bakgrund av de ökande sjukskrivningarna och behoven av att förbättra arbetsmiljön.

Det nya samverkansavtalet, även kallat SAM 17, har förenklats och förtydligats och givits en bättre struktur.

– Det är glädjande att vi nu tar ett stort steg vidare i att åstadkomma en god arbetsmiljö inom kommun, landsting och regioner. Vi tror att avtalet bland annat ökar möjligheterna att minska sjukskrivningarna. Vi ska nu jobba på att genomföra avtalet på ett bra sätt lokalt, säger Ove Rang, förhandlingschef för offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer.

– Det nya avtalet visar parternas gemensamma ansträngning att få detta på plats och vi kommer att arbeta vidare med att få en bra implementering lokalt, säger Ove Rang.

I avtalet har kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö gjorts tydligare, bland annat genom att det arbete som bedrivs mellan parterna inom Suntarbetsliv har lyfts fram.

Politikernas arbetsgivaransvar avseende arbetsmiljö och hälsa har betonats i det nya avtalet liksom att medarbetare ska ges goda möjligheter att bidra till verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete.

Avtalet träder i kraft den 1 november 2017.

Här hittar du alla avtalstexter

För mer information:
Ove Rang, förhandlingschef för offentlig sektor, 070-960 32 89
Johnny Cvetkovski, avtalsansvarig ombudsman, johnny.cvetkovski@sverigesingenjorer.se

 

 

Senaste nyheterna

Ingenjörspodden 9: Hurra för lokala företrädare

2018-09-20

Vad skulle hända om det inte fanns förtroendevalda på arbetsplatserna? Vem förhandlar då? Och hur startar man en förening om det inte finns någon?

Ministern måste sluta ignorera frågan

2018-09-18

DEBATT. Sverige är ett litet land, som är starkt beroende av internationell handel byggd på tekniska landvinningar. I en hårdnande internationell konkurrens, där tekniken griper in i allt fler aspekter av våra liv, ställs större krav på kreativitet, ledarskap och teknisk kompetens. De som ska stå för detta, ingenjörerna, skolas genom landets utbildningssystem, som sedan länge lider av en oroande resursbrist. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand på Altinget Debatt.

”Var är forskningen i de politiska manifesten?"

2018-09-09

DEBATT. Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta och forskningsbaserad kunskap, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med förträdare för en rad olika organisationer.

Myter om LAS i Ingenjörspodden

2018-09-06

Hur lätt är det egentligen för en arbetsgivare att göra sig av med en anställd? Är lagen om anställningsskydd så stark som många påstår? Vad är myt och vad är fakta om LAS?

Ny förmån - Intervjuträning

2018-09-04

Har du funderat på vilka frågor som vanligtvis brukar ställas vid en anställningsintervju? Är du osäker på vilket sätt du bäst kan lyfta dina styrkor? Nu lanserar vi en ny förmån för dig som vill förbereda dig för en anställningsintervju. Som medlem hos Sveriges Ingenjörer får du en kostnadsfri intervjuträning.