- 2018-04-16

Vårbudgeten: En stark ekonomisk situation och brist på teknisk kompetens för innovation

En tredjedel av svenska företag får idag inte tag i rätt teknisk kompetens. I ett läge där konjunkturen är stark och arbetsmarknaden är i snabb förändring är det därför förvånansvärt att regeringen inte lägger större fokus på kompetensutveckling i vårbudgeten. Vi på Sveriges Ingenjörer har några förslag på hur regeringen redan nu kan tänka om.

Det är positivt att regeringen vill ge fler möjligheten till utbildning. Den stora utmaningen som rör ingenjörsutbildningarna är dock inte att platserna är för få - det är att så få tar sig igenom utbildningen. Mer kraft behöver läggas på att få ut studenterna, för när hälften av gymnasieeleverna på teknikprogrammet inte når upp till mer än E i matematik kommer vi inte få de världsledande ingenjörer vårt land behöver. Satsa därför på rejäla förkunskaper i grundskola och gymnasium.

För att fler sedan ska välja ingenjörsyrket behöver det var lönsamt att utbilda sig. Att skaffa sig en grundutbildning och att bygga på kompetensen som yrkesverksam ska synas i lönekuvertet. Därför vill vi se en budget med lägre marginalskatter, exempelvis genom en höjd brytpunkt för statlig skatt. Dessutom bör värnskatten tas bort.

Utbildning är förutsättningen – och utbildning tar tid. Det finns redan nu många som har kort startsträcka för att lösa företagens utmaningar. Vi skulle idag kunna tillföra över 8 000 utrikesfödda ingenjörer till arbetskraften i Sverige som inget annat vill än att få arbeta med det de valt att utbilda sig till. Regeringen har tillfört 60 miljoner för kvalitetshöjande insatser för SFI. Delar av dessa medel bör satsas på att hjälpa en utländsk ingenjör in på arbetsmarknaden genom SFX. På så sätt ökar vi antalet erfarna, arbetsföra ingenjörer som kan bidra till Sveriges utveckling.

Dessutom är det vällovligt att regeringen satsar på de som står långt från arbetsmarknaden.Men fokus behöver läggas på att det fortsätter finnas en arbetsmarknad. Det är ingenjörerna och deras innovationer som driver Sveriges export. Investera i de redan anställda ingenjörerna som utvecklar både processer och produkter. Ge högskolorna ett större utrymme att ta fram kurser för yrkesverksamma ingenjörer.

Slutligen bör det kosta mindre för företagen att investera i sitt humankapital och ge fler yrkesverksamma möjligheten att kompetensutvecklas inom ramen för sin anställning. Låt företagens tekniska kompetensutveckling för de anställda redovisas som investeringar i forskning och utveckling och därmed kunna skrivas av. Denna investering i kompetensutveckling bör även berättiga till ett skatteavdrag.

Det är så vi uppmuntrar fler att öka sin tekniska kompetens. Det är så vi framtidssäkrar ett innovativt Sverige.

Ulrika Lindstrand
förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Senaste nyheterna

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

2018-07-05

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

Omplacering – ”ett skäligt erbjudande”

2018-07-04

Är detta verkligen en skälig omplacering? Kan arbetsgivaren omplacera vem som helst till vilken tjänst om helst? Frågorna om omplacering är många och kan bli svårbedömda. I senaste av snittet av Ingenjörspodden reder ombudsmännen Rickard och Jenny ut den formella gången som arbetsgivaren måste gå igenom innan det finns saklig grund för uppsägning. De svarar även på frågan om vad som händer om man tackar nej till ett skäligt erbjudande.

Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

2018-06-28

Med en samhällsutveckling starkt präglad av teknik är närvaron av ingenjörernas röst i den demokratiska diskussionen viktigare än någonsin. Läs mer om förbundets aktiviteter och närvaro i Almedalen.

9,4 miljoner timmar i övertid för ingenjörerna

2018-06-28

Samtidigt som efterfrågan på teknisk kompetens är stor och många företag rapporterat rekordresultat är arbetstrycket hårt på landets ingenjörer. Mer än varannan ingenjör arbetade övertid under fjolåret.

Nu blir fackavgiften avdragsgill

2018-06-27

Den 1 juli blir hela fackavgiften avdragsgill. Det betyder hela 720 kronor tillbaka per år för en fullt betalande yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer.