- 2018-04-16

Vårbudgeten: En stark ekonomisk situation och brist på teknisk kompetens för innovation

En tredjedel av svenska företag får idag inte tag i rätt teknisk kompetens. I ett läge där konjunkturen är stark och arbetsmarknaden är i snabb förändring är det därför förvånansvärt att regeringen inte lägger större fokus på kompetensutveckling i vårbudgeten. Vi på Sveriges Ingenjörer har några förslag på hur regeringen redan nu kan tänka om.

Det är positivt att regeringen vill ge fler möjligheten till utbildning. Den stora utmaningen som rör ingenjörsutbildningarna är dock inte att platserna är för få - det är att så få tar sig igenom utbildningen. Mer kraft behöver läggas på att få ut studenterna, för när hälften av gymnasieeleverna på teknikprogrammet inte når upp till mer än E i matematik kommer vi inte få de världsledande ingenjörer vårt land behöver. Satsa därför på rejäla förkunskaper i grundskola och gymnasium.

För att fler sedan ska välja ingenjörsyrket behöver det var lönsamt att utbilda sig. Att skaffa sig en grundutbildning och att bygga på kompetensen som yrkesverksam ska synas i lönekuvertet. Därför vill vi se en budget med lägre marginalskatter, exempelvis genom en höjd brytpunkt för statlig skatt. Dessutom bör värnskatten tas bort.

Utbildning är förutsättningen – och utbildning tar tid. Det finns redan nu många som har kort startsträcka för att lösa företagens utmaningar. Vi skulle idag kunna tillföra över 8 000 utrikesfödda ingenjörer till arbetskraften i Sverige som inget annat vill än att få arbeta med det de valt att utbilda sig till. Regeringen har tillfört 60 miljoner för kvalitetshöjande insatser för SFI. Delar av dessa medel bör satsas på att hjälpa en utländsk ingenjör in på arbetsmarknaden genom SFX. På så sätt ökar vi antalet erfarna, arbetsföra ingenjörer som kan bidra till Sveriges utveckling.

Dessutom är det vällovligt att regeringen satsar på de som står långt från arbetsmarknaden.Men fokus behöver läggas på att det fortsätter finnas en arbetsmarknad. Det är ingenjörerna och deras innovationer som driver Sveriges export. Investera i de redan anställda ingenjörerna som utvecklar både processer och produkter. Ge högskolorna ett större utrymme att ta fram kurser för yrkesverksamma ingenjörer.

Slutligen bör det kosta mindre för företagen att investera i sitt humankapital och ge fler yrkesverksamma möjligheten att kompetensutvecklas inom ramen för sin anställning. Låt företagens tekniska kompetensutveckling för de anställda redovisas som investeringar i forskning och utveckling och därmed kunna skrivas av. Denna investering i kompetensutveckling bör även berättiga till ett skatteavdrag.

Det är så vi uppmuntrar fler att öka sin tekniska kompetens. Det är så vi framtidssäkrar ett innovativt Sverige.

Ulrika Lindstrand
förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Senaste nyheterna

En myt att vi har ett starkt anställningsskydd

2018-04-23

DEBATT Lagen om anställningsskydd (las) har återigen dykt upp på den politiska agendan. Det är enkelt för arbetsgivarsidan och politiker att ta poänger genom att hänvisa till att las infördes på den tiden då vi nyss hade fått färg-tv. Den problembild som målas upp bygger dock på en myt om ett starkt svenskt anställningsskydd som är långtifrån sann, skriver förbundets förhandlingschef Camilla Frankelius på SvD Näringsliv Debatt.

Innovativa företag har högre lönsamhet

2018-04-20

Sju av tio företag med unika produkter och tjänster har också god lönsamhet. Om företagen dessutom ökar sin tekniska kompetens och stimulerar innovation ökar andelen lönsamma företag ännu mer. Det visar vårens Innovations- och konjunkturrapport från Sveriges Ingenjörer.

AkademikerAlliansen får ny ordförande

2018-04-19

Sveriges Ingenjörers förhandlingschef för offentlig sektor, Ove Rang, har blivit utnämnd till ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation som representerar 55 000 Saco-anslutna tjänstemän i kommun, landsting. Drygt 7000 av dem är medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

Går du i jobbsökartankar?

2018-04-19

Är du redo för nya utmaningar? Ta del av våra bästa råd, checklistor och förmåner för dig som söker nytt jobb.

Vill du ha ett rejält lönelyft? Byt jobb!

2018-04-18

2017 bytte 23 procent av ingenjörerna jobb – och de tjänade ännu mer på att göra det än tidigare år, visar Sveriges Ingenjörers löneenkät. I genomsnitt får den som byter jobb mer än dubbelt så hög löneökning som den som stannar på samma jobb. Och skillnaden är störst för den som är i början av karriären.