- 2018-04-16

Vårbudgeten: En stark ekonomisk situation och brist på teknisk kompetens för innovation

En tredjedel av svenska företag får idag inte tag i rätt teknisk kompetens. I ett läge där konjunkturen är stark och arbetsmarknaden är i snabb förändring är det därför förvånansvärt att regeringen inte lägger större fokus på kompetensutveckling i vårbudgeten. Vi på Sveriges Ingenjörer har några förslag på hur regeringen redan nu kan tänka om.

Det är positivt att regeringen vill ge fler möjligheten till utbildning. Den stora utmaningen som rör ingenjörsutbildningarna är dock inte att platserna är för få - det är att så få tar sig igenom utbildningen. Mer kraft behöver läggas på att få ut studenterna, för när hälften av gymnasieeleverna på teknikprogrammet inte når upp till mer än E i matematik kommer vi inte få de världsledande ingenjörer vårt land behöver. Satsa därför på rejäla förkunskaper i grundskola och gymnasium.

För att fler sedan ska välja ingenjörsyrket behöver det var lönsamt att utbilda sig. Att skaffa sig en grundutbildning och att bygga på kompetensen som yrkesverksam ska synas i lönekuvertet. Därför vill vi se en budget med lägre marginalskatter, exempelvis genom en höjd brytpunkt för statlig skatt. Dessutom bör värnskatten tas bort.

Utbildning är förutsättningen – och utbildning tar tid. Det finns redan nu många som har kort startsträcka för att lösa företagens utmaningar. Vi skulle idag kunna tillföra över 8 000 utrikesfödda ingenjörer till arbetskraften i Sverige som inget annat vill än att få arbeta med det de valt att utbilda sig till. Regeringen har tillfört 60 miljoner för kvalitetshöjande insatser för SFI. Delar av dessa medel bör satsas på att hjälpa en utländsk ingenjör in på arbetsmarknaden genom SFX. På så sätt ökar vi antalet erfarna, arbetsföra ingenjörer som kan bidra till Sveriges utveckling.

Dessutom är det vällovligt att regeringen satsar på de som står långt från arbetsmarknaden.Men fokus behöver läggas på att det fortsätter finnas en arbetsmarknad. Det är ingenjörerna och deras innovationer som driver Sveriges export. Investera i de redan anställda ingenjörerna som utvecklar både processer och produkter. Ge högskolorna ett större utrymme att ta fram kurser för yrkesverksamma ingenjörer.

Slutligen bör det kosta mindre för företagen att investera i sitt humankapital och ge fler yrkesverksamma möjligheten att kompetensutvecklas inom ramen för sin anställning. Låt företagens tekniska kompetensutveckling för de anställda redovisas som investeringar i forskning och utveckling och därmed kunna skrivas av. Denna investering i kompetensutveckling bör även berättiga till ett skatteavdrag.

Det är så vi uppmuntrar fler att öka sin tekniska kompetens. Det är så vi framtidssäkrar ett innovativt Sverige.

Ulrika Lindstrand
förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Senaste nyheterna

Ingenjörspodden 9: Hurra för lokala företrädare

2018-09-20

Vad skulle hända om det inte fanns förtroendevalda på arbetsplatserna? Vem förhandlar då? Och hur startar man en förening om det inte finns någon?

Ministern måste sluta ignorera frågan

2018-09-18

DEBATT. Sverige är ett litet land, som är starkt beroende av internationell handel byggd på tekniska landvinningar. I en hårdnande internationell konkurrens, där tekniken griper in i allt fler aspekter av våra liv, ställs större krav på kreativitet, ledarskap och teknisk kompetens. De som ska stå för detta, ingenjörerna, skolas genom landets utbildningssystem, som sedan länge lider av en oroande resursbrist. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand på Altinget Debatt.

”Var är forskningen i de politiska manifesten?"

2018-09-09

DEBATT. Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta och forskningsbaserad kunskap, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med förträdare för en rad olika organisationer.

Myter om LAS i Ingenjörspodden

2018-09-06

Hur lätt är det egentligen för en arbetsgivare att göra sig av med en anställd? Är lagen om anställningsskydd så stark som många påstår? Vad är myt och vad är fakta om LAS?

Ny förmån - Intervjuträning

2018-09-04

Har du funderat på vilka frågor som vanligtvis brukar ställas vid en anställningsintervju? Är du osäker på vilket sätt du bäst kan lyfta dina styrkor? Nu lanserar vi en ny förmån för dig som vill förbereda dig för en anställningsintervju. Som medlem hos Sveriges Ingenjörer får du en kostnadsfri intervjuträning.