Pressmeddelande - 2017-05-08

Beslut fattat – avtalet moderniseras

Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har i dag beslutat om en tilläggsbilaga som innebär en markant modernisering av förbundsdirektör Richard Malmborgs avtal.

- Vi kan ännu inte gå in på några detaljer gällande överenskommelsen eftersom inget juridiskt bindande dokument ännu är upprättat, men på en övergripande nivå handlar det om att det uppmärksammade 48 månader långa avgångsvederlaget inte längre kommer att gälla, säger förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Vid första presidiemötet varje år är det policy att förbundsdirektören redogör för sitt avtal. Så skedde även i år.

- Utifrån denna redogörelse ansåg vi att villkoren inte ligger i linje med det moderna, framåtriktade förbund vi vill leda. Avtalet är helt enkelt otidsenligt, säger Joachim Pettersson, förste vice ordförande.

På styrelsens initiativ togs redan i februari extern juridisk expertis in för att göra en genomlysning av avtalet och se över möjligheter till förändringar.

- Resultatet drogs sedan av juristen för förbundsstyrelsen den 3 april. Då tiden för att diskutera denna fråga inte räckte till beslöt vi redan vid sittande möte att kalla till ett extra möte den 8 maj, säger Monica Normark, andre vice ordförande.

Dagens diskussioner har för det första resulterat i att styrelsen beslutat att uttala sitt fortsatta stöd för Richard Malmborg som förbundsdirektör. För det andra har styrelsen beslutat att ge accept till den tilläggsbilaga till avtalet som förbundsordföranden förhandlat fram med förbundsdirektören.

En annan förändring är att den fria representation i och utanför hemmet som också varit inskrivet i avtalet men aldrig nyttjats kommer att utgå.

- Jurister är redan inkopplade och vår uttalade ambition är att det arbetet ska vara färdigt före maj månads utgång, säger Ulrika Lindstrand.

Förtydligande: Både i Arbetets första publicering den 5 maj och i ett TT-telegram som gick ut senare samma dag står det att förbundsdirektören har rätt till fritt valda tjänster i hemmet. Detta är felaktigt. Den delen av avtalet förhandlades bort redan 2003.

För mer information:
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, 070-850 88 72
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Senaste nyheterna

Nominera företag till Industrins jämställdhetspris

2017-11-24

För att möjliggöra en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. Nu mer än någonsin är jämställdhet på arbetsplatsen en aktuell fråga. Även Sveriges Ingenjörers egen bransch vittnar, under #teknisktfel, om att vi inte är förskonade från kränkningar och sexuella trakasserier.

Beslut från Ingenjörsfullmäktige 2017

2017-11-22

På Ingenjörsfullmäktige 2017 fattades den 21 november beslut om nya personer till förbundsstyrelsen samt om förändrad medlemsavgift från 2018. Dessutom fick förbundet den nya hedersmedlemmen Håkan Lans och tre politiska program diskuterades.

Låt inte populisterna kapa debatten

2017-11-21

DEBATT Den politiska debatten på nätet präglas av personangrepp och medvetna missförstånd. Vi får inte låta det offentliga samtalet kapas av kunskapsfientliga populister, skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand och alla andra ordföranden inom Saco-federationen.

Uppropet #teknisktfel kan leda rätt

2017-11-20

I uppropet #teknisktfel vittnar en stor grupp kvinnor verksamma i teknikbranschen om en rådande sexistisk kultur. Sveriges Ingenjörer ser ett stort värde av att fler kvinnor vill och vågar dela med sig av sin upplevelser, för att accelerera det förändringsarbete som måste till.

Staten gör anställda vid myndigheter till nya statare

2017-11-20

DEBATT. Anställda vid myndigheter som omlokaliseras tvingas säga upp sig själva om de inte kan eller vill flytta med. De förlorar då omställningsstöd, a-kassa och möjligheten till inkomstförsäkring. Det blir den orimliga konsekvensen av onsdagens dom i Arbetsdomstolen.