Pressmeddelande - 2017-05-08

Beslut fattat – avtalet moderniseras

Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har i dag beslutat om en tilläggsbilaga som innebär en markant modernisering av förbundsdirektör Richard Malmborgs avtal.

- Vi kan ännu inte gå in på några detaljer gällande överenskommelsen eftersom inget juridiskt bindande dokument ännu är upprättat, men på en övergripande nivå handlar det om att det uppmärksammade 48 månader långa avgångsvederlaget inte längre kommer att gälla, säger förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Vid första presidiemötet varje år är det policy att förbundsdirektören redogör för sitt avtal. Så skedde även i år.

- Utifrån denna redogörelse ansåg vi att villkoren inte ligger i linje med det moderna, framåtriktade förbund vi vill leda. Avtalet är helt enkelt otidsenligt, säger Joachim Pettersson, förste vice ordförande.

På styrelsens initiativ togs redan i februari extern juridisk expertis in för att göra en genomlysning av avtalet och se över möjligheter till förändringar.

- Resultatet drogs sedan av juristen för förbundsstyrelsen den 3 april. Då tiden för att diskutera denna fråga inte räckte till beslöt vi redan vid sittande möte att kalla till ett extra möte den 8 maj, säger Monica Normark, andre vice ordförande.

Dagens diskussioner har för det första resulterat i att styrelsen beslutat att uttala sitt fortsatta stöd för Richard Malmborg som förbundsdirektör. För det andra har styrelsen beslutat att ge accept till den tilläggsbilaga till avtalet som förbundsordföranden förhandlat fram med förbundsdirektören.

En annan förändring är att den fria representation i och utanför hemmet som också varit inskrivet i avtalet men aldrig nyttjats kommer att utgå.

- Jurister är redan inkopplade och vår uttalade ambition är att det arbetet ska vara färdigt före maj månads utgång, säger Ulrika Lindstrand.

Förtydligande: Både i Arbetets första publicering den 5 maj och i ett TT-telegram som gick ut senare samma dag står det att förbundsdirektören har rätt till fritt valda tjänster i hemmet. Detta är felaktigt. Den delen av avtalet förhandlades bort redan 2003.

För mer information:
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, 070-850 88 72
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Senaste nyheterna

Statens avtalsrörelse är igång

2017-06-21

Den 21 juni överlämnade Saco-S, där Sveriges Ingenjörer ingår, inriktningen inför höstens avtalsförhandlingar till Arbetsgivarverket. Den trycker på vikten av att förbättra arbetsmiljön och stärka medlemmarnas inflytande över de enskilda arbetsvillkoren.

Treårigt avtal tecknat

2017-06-21

Ett nytt kollektivavtal om lön och allmänna bestämmelser har tecknats mellan Sveriges ingenjörer och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalsperioden sträcker sig från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

Mest lönt att byta chefsjobb inom kommunal sektor

2017-06-19

Ingenjörschefer som byter jobb får upp sin lön väsentligt jämfört med de som stannar en längre tid på ett och samma jobb. Det är mest lönsamt att byta chefsjobb inom kommunal sektor, visar ny statistik från Sveriges Ingenjörer.

Vem vill du ska sitta i vår förbundsstyrelse?

2017-06-13

Den 19-21 november hålls Ingenjörsfullmäktige 2017. Vem vill du se i förbundsstyrelsen? Nominera dina kandidater senast 22 juni!

Vatten tar, vatten ger

2017-06-07

När Donald Trump drar sig ur det viktiga Parisavtalet och FN:s konferens om världshaven pågår, funderar vår miljöutredare Patrik Björnström över klimatets tillstånd, och i synnerhet det vi är så beroende av – vatten.