Fasticon Kompetens Holding förvärvar STF Ingenjörsutbildning - Sveriges ingenjörer

Pressmeddelande - 2018-05-29

Förbundet säljer STF Ingenjörsutbildning

Utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning får ny ägare – Sveriges Ingenjörer säljer hela företaget till Fasticon Kompetens Holding AB. Försäljningen ger möjligheter till nya satsningar för optimerad medlemssnytta och gör att STF kan utvecklas vidare under nytt ägarskap.

STF Ingenjörsutbildning bedriver vidareutbildningar för yrkesverksamma inom bland annat fastighet- och samhällsbyggnadssektorn, el och energi, industri, IT. Bolaget startades som kursverksamhet av dåvarande Teknologföreningen redan på 1930-talet och har varit ett helägt dotterbolag till Sveriges Ingenjörer sedan 1982.

 - Verksamheten i STF har under åren gett värdefulla bidrag till att stärka yrkeskunnandet för ingenjörer. Förbundet gör dock bedömningen att fortsatt ägarskap av själva bolaget inte ger optimal medlemsnytta, och frigör på det här sättet ekonomiska resurser till nya satsningar. Med Fasticon Kompetens Holding får STF en ägare som kan utveckla företaget vidare, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.   

Den nya ägaren Fasticon Kompetens-koncernen erbjuder strategisk rådgivning kring kompetensförsörjning samt rekrytering och interimslösningar inom fastighetssektorn.

 Försäljningen omfattar utbildningsverksamheten och varumärkena i STF Ingenjörsutbildning AB samt det helägda dotterbolaget BFAB, Bygg- och Fastighetssektorns Fortbildningsinstitut AB. Affären med Fasticon Kompetens Holding innebär att förbundet säljer alla sina aktier i STF. I avtalet ingår bland annat att de anställda även fortsättningsvis ska omfattas av kollektivavtal.

 - Att addera utbildningsverksamheten i STF Ingenjörsutbildning till koncernen ser vi som ett naturligt steg i vår ambition om att vara marknadsledande inom alla delar av kompetensförsörjning för samhällsbyggnadssektorn, säger Jonas Gustafsson, vd Fasticon Kompetens Holding.  

 Köpeavtalet har tecknats och Fasticon tillträder bolaget den 1 juni 2018.

 Om STF Ingenjörsutbildning

STF Ingenjörsutbildning är Sveriges ledande teknikutbildningsföretag för vidareutbildning. Företagets kurser genomförs i huvudsak med hjälp av inhyrda föreläsare som valts ut bland landets främsta specialister från näringsliv och högskolor. STF Ingenjörsutbildning har ett stort nätverk av föreläsare. Under 2017 utbildade bolaget runt 10 000 personer vid cirka 600 kurstillfällen.

Bolaget har 25 anställda och omsatte 2017 ca 65 Msek.

Läs mer om företaget på www.stf.se

För ytterligare information
Mia Bigelius, ekonomichef: mia.bigelius@sverigesingenjorer.se / 070-541 83 81

Alexander Orlinge, pressekreterare: alexander.orlinge@sverigesingenjorer.se / 070-962 47 33

Senaste nyheterna

Svenska modellen – så funkar det

2018-08-02

Vad är den svenska modellen? Och hur ser den fackliga kartan ut egentligen? I veckans avsnitt av Ingenjörspodden ger vi dig som lyssnar en kort historisk bakgrund om varför den svenska modellen ser ut som den gör.

Ingenjörernas insatser borde värderas högre

2018-07-13

DEBATT. Storföretagen redovisar rekordvinster och exporten ökar i hela landet samtidigt som pågående teknikskiften och framtida hållbarhetsutmaningar skapar stora behov av högkvalificerad kompetens. Då duger det inte att Norrbottens ledande arbetsgivare talar om akut ingenjörsbrist men i praktiken inte förmår att värdesätta sina ingenjörer. Det skriver lokalfackliga företrädare på debattplats i NSD.

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

2018-07-05

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

Omplacering – ”ett skäligt erbjudande”

2018-07-04

Är detta verkligen en skälig omplacering? Kan arbetsgivaren omplacera vem som helst till vilken tjänst om helst? Frågorna om omplacering är många och kan bli svårbedömda. I senaste av snittet av Ingenjörspodden reder ombudsmännen Rickard och Jenny ut den formella gången som arbetsgivaren måste gå igenom innan det finns saklig grund för uppsägning. De svarar även på frågan om vad som händer om man tackar nej till ett skäligt erbjudande.

Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

2018-06-28

Med en samhällsutveckling starkt präglad av teknik är närvaron av ingenjörernas röst i den demokratiska diskussionen viktigare än någonsin. Läs mer om förbundets aktiviteter och närvaro i Almedalen.