Pressmeddelande - 2017-06-19

Mest lönt att byta chefsjobb inom kommunal sektor

Ingenjörschefer som byter jobb får upp sin lön väsentligt jämfört med de som stannar en längre tid på ett och samma jobb. Det är mest lönsamt att byta chefsjobb inom kommunal sektor, visar ny statistik från Sveriges Ingenjörer.

– Återigen talar lönestatistiken sitt tydliga språk: Byte av chefsjobb ger betydligt mer klirr i kassan. Att vara trogen sin arbetsgivare och stanna länge belönas inte, åtminstone inte med pengar, vilket är trist men tyvärr sant, säger Lisa Johansson, ansvarig för Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar.

Den årliga löneenkäten från Sveriges Ingenjörer visar att chefer som byter jobb får en väsentligt högre lön än de som stannar på en och samma arbetsplats. Löneökningen för dem som 2016 bytte chefsjobb var mer än dubbelt så stor än för dem som var kvar på sin tjänst, i snitt 11 procent mot 4 procent. Siffrorna gäller för alla sektorer sammantaget, såväl privat som offentlig.

– Vill man göra karriär så måste man utmana sig själv. Att ta steget och lämna en välkänd verksamhet kan vara tufft men många av våra medlemmar vittnar om att det var det bästa de gjort på länge, både erfarenhetsmässigt och ekonomiskt, säger Ove Rang, Sveriges Ingenjörers förhandlingschef för offentlig sektor.

Det lönar sig mest att byta chefsjobb inom den kommunala sektorn, där löneökningen låg på i snitt 11,8 procent jämfört med 11,5 procent för privat sektor och 7,8 procent för statlig.

– En av förklaringarna till varför det är mest lönsamt att byta chefsjobb inom just kommunal sektor kan vara att det pågår ett generationsskifte i många kommuner som därmed får allt större rekryteringsbehov, säger Ove Rang.

Medellönen för Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar i alla sektorer steg i snitt till 65 000 kr/mån under 2016 jämfört med 64 000 kr/mån under 2015. Av de 18 000 ingenjörscheferna bytte 26 procent jobb under 2016, vilket är en minskning med 4 procent sedan 2015.

För mer information:
Lisa Johansson, ansvarig chefsmedlemmar, 073-230 78 24
Ove Rang, förhandlingschef offentlig sektor, 070-960 32 89
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Senaste nyheterna

Beslut från Ingenjörsfullmäktige 2017

2017-11-22

På Ingenjörsfullmäktige 2017 fattades den 21 november beslut om nya personer till förbundsstyrelsen samt om förändrad medlemsavgift från 2018. Dessutom fick förbundet den nya hedersmedlemmen Håkan Lans och tre politiska program diskuterades.

Låt inte populisterna kapa debatten

2017-11-21

DEBATT Den politiska debatten på nätet präglas av personangrepp och medvetna missförstånd. Vi får inte låta det offentliga samtalet kapas av kunskapsfientliga populister, skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand och alla andra ordföranden inom Saco-federationen.

Uppropet #teknisktfel kan leda rätt

2017-11-20

I uppropet #teknisktfel vittnar en stor grupp kvinnor verksamma i teknikbranschen om en rådande sexistisk kultur. Sveriges Ingenjörer ser ett stort värde av att fler kvinnor vill och vågar dela med sig av sin upplevelser, för att accelerera det förändringsarbete som måste till.

Staten gör anställda vid myndigheter till nya statare

2017-11-20

DEBATT. Anställda vid myndigheter som omlokaliseras tvingas säga upp sig själva om de inte kan eller vill flytta med. De förlorar då omställningsstöd, a-kassa och möjligheten till inkomstförsäkring. Det blir den orimliga konsekvensen av onsdagens dom i Arbetsdomstolen.

Dags för Ingenjörsfullmäktige

2017-11-16

På söndag 19 november bänkar sig 95 folkvalda ledamöter i Sveriges Ingenjörers fullmäktige på Djurönäsets hotell och konferens i Värmdö.