Pressmeddelande - 2017-06-19

Mest lönt att byta chefsjobb inom kommunal sektor

Ingenjörschefer som byter jobb får upp sin lön väsentligt jämfört med de som stannar en längre tid på ett och samma jobb. Det är mest lönsamt att byta chefsjobb inom kommunal sektor, visar ny statistik från Sveriges Ingenjörer.

– Återigen talar lönestatistiken sitt tydliga språk: Byte av chefsjobb ger betydligt mer klirr i kassan. Att vara trogen sin arbetsgivare och stanna länge belönas inte, åtminstone inte med pengar, vilket är trist men tyvärr sant, säger Lisa Johansson, ansvarig för Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar.

Den årliga löneenkäten från Sveriges Ingenjörer visar att chefer som byter jobb får en väsentligt högre lön än de som stannar på en och samma arbetsplats. Löneökningen för dem som 2016 bytte chefsjobb var mer än dubbelt så stor än för dem som var kvar på sin tjänst, i snitt 11 procent mot 4 procent. Siffrorna gäller för alla sektorer sammantaget, såväl privat som offentlig.

– Vill man göra karriär så måste man utmana sig själv. Att ta steget och lämna en välkänd verksamhet kan vara tufft men många av våra medlemmar vittnar om att det var det bästa de gjort på länge, både erfarenhetsmässigt och ekonomiskt, säger Ove Rang, Sveriges Ingenjörers förhandlingschef för offentlig sektor.

Det lönar sig mest att byta chefsjobb inom den kommunala sektorn, där löneökningen låg på i snitt 11,8 procent jämfört med 11,5 procent för privat sektor och 7,8 procent för statlig.

– En av förklaringarna till varför det är mest lönsamt att byta chefsjobb inom just kommunal sektor kan vara att det pågår ett generationsskifte i många kommuner som därmed får allt större rekryteringsbehov, säger Ove Rang.

Medellönen för Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar i alla sektorer steg i snitt till 65 000 kr/mån under 2016 jämfört med 64 000 kr/mån under 2015. Av de 18 000 ingenjörscheferna bytte 26 procent jobb under 2016, vilket är en minskning med 4 procent sedan 2015.

För mer information:
Lisa Johansson, ansvarig chefsmedlemmar, 073-230 78 24
Ove Rang, förhandlingschef offentlig sektor, 070-960 32 89
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Senaste nyheterna

Fler fasta jobb på högskolorna höjer kvaliteten

2017-06-27

DEBATT Mer än var fjärde forskare och lärare på våra universitet och högskolor saknar fast anställning. Detta skapar otrygghet som medför ineffektiva forskningssatsningar och sämre undervisning, skriver Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna.

Nya avtal för kommunala företag

2017-06-27

Sveriges Ingenjörer har träffat en överenskommelse om nya kollektivavtal med KFS, Kommunala Företagens Samorganisation. Avtalen gäller tillsvidare med undantag för Besöksnäringsavtalet som sträcker sig till den 31 mars 2020.

Ändringar i Allmänna Bestämmelser, AB

2017-06-26

AkademikerAlliansen, där Sveriges Ingenjörer ingår, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och PACTA, kommit överens om ändringar i det centrala kollektivavtalet, AB, för att stödja friskare arbetsplatser. Ändringarna börjar gälla från och med den 1 maj 2017, om inte annat anges.

Statens avtalsrörelse är igång

2017-06-21

Den 21 juni överlämnade Saco-S, där Sveriges Ingenjörer ingår, inriktningen inför höstens avtalsförhandlingar till Arbetsgivarverket. Den trycker på vikten av att förbättra arbetsmiljön och stärka medlemmarnas inflytande över de enskilda arbetsvillkoren.

Treårigt avtal med Svenska Kyrkan

2017-06-21

Ett nytt kollektivavtal om lön och allmänna bestämmelser har tecknats mellan Sveriges Ingenjörer och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalsperioden sträcker sig från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.