Pressmeddelande - 2013-01-15

Ny expertgrupp ska utreda kvalitetsmätning av forskningen

För att höja den svenska forskningens kvalitet krävs en bredd, bland annat med samverkan som kriterium. Det framhåller Sveriges Ingenjörer som anser att regeringens inte nått ända fram när det gäller kvalitetsmätningskriterier. Därför tillsätter förbundet en expertgrupp som ska ta fram förslag på metoder för denna mätning. Ordförande blir Dan Brändström.

I oktober 2012 presenterade regeringen sin forsknings- och innovationspolitiska proposition för de kommande fyra åren. I den redovisas vilka åtgärder som ska vidtas för att öka kvaliteten i svensk forskning och hur nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap ska öka. En central fråga är ett nytt kvalitetsgranskningssystem för fördelning av de direkta anslagen till universitet och högskolor.

– Vi konstaterar att regeringen utelämnar skarpa förslag när det gäller granskning av forskningssamverkan, säger Sveriges Ingenjörers samhällspolitiske direktör Peter Larsson. Universitetens och högskolornas samverkan med det omgivande samhället höjer forskningens kvalitet.

– Sveriges Ingenjörer anser det möjligt att bredda bedömningen av forskningens kvalitet, bland annat genom att föra in samverkan som kriterium. Därför tillsätter vi en expertgrupp, säger Peter Larsson. 

Expertgruppen ska parallellt med utredningsarbetet på Vetenskapsrådet och VINNOVA ta fram ett förslag på metoder för att mäta forskningskvaliteten. Resultaten ska presenteras under hösten 2013. Gruppen består av erfarna representanter från universitet, högskola och näringsliv:

• Ordförande: Dan Brändström, ledamot i IVA och tidigare vd för Riksbankens Jubileumsfond
• Anders Malmberg, prorektor Uppsala universitet och föreståndare Centrum för forskning om Innovationer och Näringslivsomvandling (CIND)
• Margareta Norell Bergendahl, vicerektor Fakulteten för Innovative Engineering, KTH
• Linus Wiebe, innovationsdirektör Lunds universitet
• Helena Malmqvist, forskningsansvarig ABB

• Andreas Fredriksson, forskningschef inom mineralteknik, LKAB
• Måns Östring, proprefekt Institutionen för Naturvetenskap och Teknik, Linköpings tekniska högskola, och andre vice förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
• Sekreterare: Laila Abdallah, forskningsutredare Sveriges Ingenjörer

För mer information:
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, 070-339 02 52

Senaste nyheterna

Höjd pensionsålder bara halva lösningen

2017-12-14

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand ser positivt på Pensionsgruppens förslag om utökade möjligheter för ett längre arbetsliv. Ett hållbart pensionssystem är samtidigt beroende av att flera olika delar faller på plats.

Teknikkvinnor och Sveriges Ingenjörer i nytt samarbete

2017-12-14

Vi är stolta över att inleda samarbete med Teknikkvinnor; en framtidsinriktad grupp med över 18 000 medlemmar på Facebook.

Industridagen och Industrins jämställdhetspris

2017-12-13

För att möjliggöra en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. Nu mer än någonsin är jämställdhet på arbetsplatsen en aktuell fråga.

Maria Ågrens avskedande prövas av Arbetsdomstolen

2017-12-11

Sveriges Ingenjörer har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen för prövning av Regeringskansliets avskedande av Maria Ågren.

Vi får ett nytt utseende

2017-12-11

Idag tog vi första steget mot att lansera en helt ny version av vår webbplats. Lanseringen kommer ske i etapper och resultatet av den nya webbplatsen kommer du under utvecklingstiden hitta under adressen beta.sverigesingenjorer.se.