Pressmeddelande - 2013-01-15

Ny expertgrupp ska utreda kvalitetsmätning av forskningen

För att höja den svenska forskningens kvalitet krävs en bredd, bland annat med samverkan som kriterium. Det framhåller Sveriges Ingenjörer som anser att regeringens inte nått ända fram när det gäller kvalitetsmätningskriterier. Därför tillsätter förbundet en expertgrupp som ska ta fram förslag på metoder för denna mätning. Ordförande blir Dan Brändström.

I oktober 2012 presenterade regeringen sin forsknings- och innovationspolitiska proposition för de kommande fyra åren. I den redovisas vilka åtgärder som ska vidtas för att öka kvaliteten i svensk forskning och hur nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap ska öka. En central fråga är ett nytt kvalitetsgranskningssystem för fördelning av de direkta anslagen till universitet och högskolor.

– Vi konstaterar att regeringen utelämnar skarpa förslag när det gäller granskning av forskningssamverkan, säger Sveriges Ingenjörers samhällspolitiske direktör Peter Larsson. Universitetens och högskolornas samverkan med det omgivande samhället höjer forskningens kvalitet.

– Sveriges Ingenjörer anser det möjligt att bredda bedömningen av forskningens kvalitet, bland annat genom att föra in samverkan som kriterium. Därför tillsätter vi en expertgrupp, säger Peter Larsson. 

Expertgruppen ska parallellt med utredningsarbetet på Vetenskapsrådet och VINNOVA ta fram ett förslag på metoder för att mäta forskningskvaliteten. Resultaten ska presenteras under hösten 2013. Gruppen består av erfarna representanter från universitet, högskola och näringsliv:

• Ordförande: Dan Brändström, ledamot i IVA och tidigare vd för Riksbankens Jubileumsfond
• Anders Malmberg, prorektor Uppsala universitet och föreståndare Centrum för forskning om Innovationer och Näringslivsomvandling (CIND)
• Margareta Norell Bergendahl, vicerektor Fakulteten för Innovative Engineering, KTH
• Linus Wiebe, innovationsdirektör Lunds universitet
• Helena Malmqvist, forskningsansvarig ABB

• Andreas Fredriksson, forskningschef inom mineralteknik, LKAB
• Måns Östring, proprefekt Institutionen för Naturvetenskap och Teknik, Linköpings tekniska högskola, och andre vice förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
• Sekreterare: Laila Abdallah, forskningsutredare Sveriges Ingenjörer

För mer information:
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, 070-339 02 52

Senaste nyheterna

Bättre start för nyanlända ingenjörer med Sfinx

2018-05-17

Efter projektet Sfinx första tio år har runt 1 400 ingenjörer gått igenom en intensivutbildning i yrkessvenska. Många av dem har sedan deltagit i Sveriges Ingenjörers mentorprogram för att utvecklas och få fotfäste på arbetsmarknaden.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

2018-05-16

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. GDPR reglerar hanteringen av personuppgifter och ersätter PuL, Personuppgiftslagen.

Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

2018-05-14

Under valårsupplagan av Almedalsvecka är förbundet ingenjörernas röst i samtal om bland annat arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur, klimat och välfärd. Läs mer om Sveriges Ingenjörers närvaro och representanter på plats.

Vårddata är avgörande för en bättre och jämlik vård

2018-05-07

DEBATT Hela 44 procent anser att sjukvården är viktig i DN/Ipsos senaste mätning. En avgörande fråga handlar om vårddata, enligt en ny rapport från de 33 organisationerna inom ”Agenda för hälsa och välstånd”. Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand ger tillsammans med flera organisationsföreträdare ett antal konkreta åtgärdsförslag till politikerna hur potentialen med vårddata kan tas tillvara.