Pressmeddelande

Brist på kompetenssatsningar hotar svensk konkurrenskraft

NYHETER 2017-10-25

Högkonjunkturen ger avtryck i ett rekordstark ekonomiskt läge för landets industri- och tjänsteföretag. Trots stora kompetensbehov satsar endast 57 procent av dem på kompetensutveckling. Detta enligt förbundets senaste innovations- och konjunkturrapport.

Sveriges Ingenjörer begär tvisteförhandling om avskedandet av Maria Ågren

NYHETER 2017-10-11

Sveriges Ingenjörer begär idag tvisteförhandling med arbetsgivarsidan avseende avskedandet av Maria Ågren från Regeringskansliet.

Levipriset till lektor på Linnéuniversitetet

NYHETER 2017-09-29

Årets Levipris, Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris, går till Cecilia Österman vid Linnéuniversitetet. Hon får 50 000 kronor för sina sätt att utveckla arbetsmiljöutbildningen för ingenjörsstudenter.

Chalmerist prisas för giftfri cancerbehandling

NYHETER 2017-09-21

Simon Jademyr från Göteborg får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen.

Ung Luleingenjör prisas för förenklad metod att göra bioaska till gödsel

NYHETER 2017-09-19

25-åriga Albin Nilsson från Luleå tekniska universitet får Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor, som Sveriges Ingenjörer delar ut för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen.

Sveriges Ingenjörer kritiskt till föreslaget entreprenörsansvar

NYHETER 2017-09-15

Sveriges Ingenjörer välkomnar regeringens förslag men är kritiska till att man inte tänkt hela vägen. Med detta förslag får man inte bukt på det egentliga problemet. Sveriges Ingenjörer förordar att ett entreprenörsansvar ska gälla inom alla branscher och alla led. Det måste vara ett solidariskt ansvar för arbetsgivaren, uppdragsgivaren och huvudentreprenören samt informationsskyldigheten.

Mest lönt att byta chefsjobb inom kommunal sektor

NYHETER 2017-06-19

Ingenjörschefer som byter jobb får upp sin lön väsentligt jämfört med de som stannar en längre tid på ett och samma jobb. Det är mest lönsamt att byta chefsjobb inom kommunal sektor, visar ny statistik från Sveriges Ingenjörer.

Ny SIFO-undersökning: Svenskarna sätter sitt hopp till ny teknik och ingenjörer för att lösa framtidens samhällsutmaningar

NYHETER 2017-05-29

Sveriges Ingenjörer presenterar en ny undersökning kring svenskarnas relation till ny teknik, innovation, hållbarhet och den framtida samhällsutvecklingen.

Beslut fattat – avtalet moderniseras

NYHETER 2017-05-08

Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har i dag beslutat om en tilläggsbilaga som innebär en markant modernisering av förbundsdirektör Richard Malmborgs avtal.

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen

NYHETER 2017-05-08

AkademikerAlliansen (där Sveriges Ingenjörer ingår), OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med arbetsgivarsidan, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta, om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen.

Ny modell får småföretag att växa

NYHETER 2017-04-21

Hur kan småföretag växa och utvecklas för att skapa nya jobb? Ett effektivt sätt är att anställa en ingenjör. Det visar pilotprojektet ”Den första ingenjören” som efter två år nu fortsätter i Jönköpings-regionen. Projektet har bland annat resulterat i en ny arbetsmodell som också ska spridas över hela landet.

Facken inom industrin säger ja till nya avtal på tre år

NYHETER 2017-03-31

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen är treåriga och har ett avtalsvärde på 6,5 procent. Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart.

Facken inom industrin säger nej till Opos avtalsförslag

NYHETER 2017-03-27

Sveriges Ingenjörer och de andra facken inom industrin avvisar den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (Opo) den 26 mars. Det föreslagna avtalsvärdet är 5,9 procent, fördelat på tre år.

Facken inom industrin beredda teckna treårigt avtal – om rätt innehåll

NYHETER 2017-03-09

Sveriges Ingenjörer och de andra facken inom industrin har i dag lämnat sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena (Opo) lämnat till parterna på onsdagen. Facken är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension samt en låglönesatsning för LO-förbunden.

Hög kompetens får företag att välja Sverige för forskning och innovation

NYHETER 2017-03-07

Tillgången på kompetens – att det finns välutbildad arbetskraft – är främsta fördelen för företag att bedriva forskning och innovation i Sverige. Samtidigt har vi bästa konjunkturläget på fem år. Det visar Sveriges Ingenjörers nya innovations- och konjunkturrapport.

Vi, Almega och Unionen överens om flexpension i tjänsteföretag

NYHETER 2017-02-22

Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu undanröjd.

Charlotte Permell får Miljöpriset av Sveriges Ingenjörer

NYHETER 2017-02-07

Miljöjournalisten Charlotte Permell, bland annat känd som programledare för SVT:s Mitt i naturen, får Sveriges Ingenjörers miljöpris på 75 000 kronor för sitt uppskattade engagemang i både natur och miljöfrågor.

Avtalskrav för reallöneökningar och utbyggd flexpension

NYHETER 2016-12-21

IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dag överlämnat sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna.

Överlämning av avtalskrav - webbsänd pressträff

NYHETER 2016-12-15

Onsdagen den 21 december överlämnar IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. Direkt efter kravöverlämningen håller de tre fackförbunden en gemensam och webbsänd pressträff .

Nu behöver Ericsson arbetsro för utveckling

NYHETER 2016-12-08

– Ericsson behöver precis som den svenska skolan – arbetsro. Då kan resultaten vändas och framtiden mötas med tillförsikt. Det säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer, med anledning av Ericssons besked i dag om att 1 600 anställda kommer att lämna företaget genom frivilliga avgångar vid årsskiftet.

Pisa visar på vändande utveckling

NYHETER 2016-12-06

– Dagens rapport från den senaste Pisa-mätningen är mycket glädjande. Den ger en signal om att det går att vända utvecklingen, säger Peter Larsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Nu måste universiteten förbättra villkoren för forskning och utbildning

NYHETER 2016-11-28

Sveriges Ingenjörer välkomnar det 10-åriga perspektivet i regeringens proposition för forskning, innovation och högre utbildning som presenterats idag. Regeringen serverar ett smörgåsbord av möjligheter att stärka svensk forskning – men nu måste universitet och högskolor förbättra arbetsvillkoren för sina forskare och lärare.

Ja till avtalsplattform från Facken inom industrin

NYHETER 2016-11-25

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin, däribland Sveriges Ingenjörer, har i dag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 28 oktober.

Kärleksfull bilbältesveteran får Polhemspriset

NYHETER 2016-11-15

Kärleken till hustrun fick honom att redan på 1950-talet utveckla bilbälten, grunda Autoliv och rädda miljontals liv. Lennart Lindblad, 86 år och fortfarande aktiv, fick på tisdagen det prestigefulla Polhemspriset av Sveriges Ingenjörer för sin livslånga gärning att öka säkerheten i fordon.

Ulrika Lindstrand ny ordförande för Sveriges Ingenjörer

NYHETER 2016-11-15

Ulrika Lindstrand, ingenjör på läkemedelsbolaget McNeil i Helsingborg, valdes på tisdagen enhälligt till ny förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. Förbundet får samtidigt två nya vice ordföranden, och fyra nya ledamöter valdes in i styrelsen.

Ny överenskommelse mellan Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer

NYHETER 2016-11-11

Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag ingått en principöverenskommelse om bland annat flexpension och andra frågor om avtalsutveckling på både kort och lång sikt. Syftet är att undvika en konflikt och istället ägna kraft åt att utveckla framtida avtal.

Levipriset till entusiastiska lektorer i Jönköping och Linköping

NYHETER 2016-11-09

Årets Levipris, Sveriges Ingenjörers årliga arbetsmiljöpris, går till Anette Karltun vid Jönköpings tekniska högskola och Martina Berglund vid Linköpings tekniska högskola. De får tillsammans 50 000 kronor för sina sätt att utveckla arbetsmiljöutbildningen för ingenjörsstudenter.

Facken inom industrins avtalskrav: 2,8 procent i löneökning

NYHETER 2016-10-28

Löneökningar på 2,8 procent som ska säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av systemen för arbetstidsförkortning och delpension/flexpension. Det är Facken inom industrins krav i den kommande avtalsrörelsen.

Volvo opp i topp på önskelistan för Göteborgs ingenjörer

NYHETER 2016-10-26

Fast anställning på innovativa företag är viktigast. Volvo Cars tar för första gången ledningen, före förra årens etta Google och nykomlingen Tesla, när de västsvenska ingenjörerna rankar sina drömarbetsgivare. Det visar Ingenjörsbarometern, där Sveriges Ingenjörer tagit tempen på sina medlemmar i karriären.

Tesla kör om Volvo på ingenjörernas tio-i-topp

NYHETER 2016-10-12

Fast anställning på innovativa företag är viktigast när yrkesverksamma ingenjörer får välja. Volvo Cars tar sig upp till tredjeplats men får se sig omkört av nykomlingen Tesla Motors på listan över de hetaste arbetsgivarna. Den toppas fortfarande av Google medan Ericsson fortsätter halka ner. Det visar Ingenjörsbarometern 2016, där Sveriges Ingenjörer tagit tempen på sina medlemmar i karriären.

Bilbälten, datanyckel och röntgen säkra kandidater till Polhemspriset

NYHETER 2016-10-11

15 november utdelas årets Polhemspris, Sveriges äldsta och finaste teknikpris, för en banbrytande innovation i människans tjänst. Redan nu står det klart att vinnarvalet står mellan en utvecklare av säkerhetsbältet och skaparna av inloggningsstickan YubiKey respektive röntgenkällan MetalJet.

Japansk KTH-student prisas för nytt papper som förenklar diagnos

NYHETER 2016-10-05

27-årige Hiroki Yasuga från Yokohama får Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor, som Sveriges Ingenjörer delar ut för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen.

Industriföretag satsar dubbelt på forskningsskydd

NYHETER 2016-10-04

Industriföretagen satsar betydligt mer än tjänsteföretagen på forskning och utveckling (FoU). Dubbelt så många har även en plan för att skydda sin FoU. Det visar Sveriges Ingenjörers senaste innovations- och konjunkturrapport.

Sveriges Ingenjörers ordförande slutar efter 14 år

NYHETER 2016-10-03

Efter 14 år på posten som Sveriges Ingenjörers förbundsordförande lämnar Ulf Bengtsson ordförandeklubban vidare. Han ställer inte upp för omval. Hans efterträdare kommer att väljas på förbundets fullmäktige den 15 november.

Prisad påbyggnad gör lastbilar flexibla

NYHETER 2016-09-20

Den unge Upplands-ingenjören Danny Nygård får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen.

Kompetensen och kapitalet i Almedalen

NYHETER 2016-06-21

Hur ska nya idéer och innovationer växa till framgångsrika företag som ger nya jobb? Det är en avgörande framtidsfråga som Sveriges Ingenjörer ställer 4 juli under politikerveckan i Almedalen.

Välkommen till Idélandet i Sundsvall

NYHETER 2016-05-17

Om innovationer, Västernorrlands framtid och high tech inom trä

Välkommen till Idélandet Sverige i Södertälje

NYHETER 2016-04-25

På torsdag ska regionala beslutsfattare diskutera de nya lösningar som 23 ingenjörer från olika företag i Södertälje utvecklat. Lösningarna knyter an till verkliga utmaningar i Södertälje kommun. Samhällsproblem som traditionellt kanske hanterats av andra yrkesgrupper, men där teknisk kreativitet och lite nytänkande kan visa sig avgörande.

Miljöpriset till svenskar som enade världen kring socialt ansvar

NYHETER 2016-04-18

Kristina Sandberg och Staffan Söderberg får Miljöpriset av Sveriges Ingenjörer. De belönas med 50 000 kronor var för sin utveckling av ISO 26000 – standardiseringsvärldens svar på CSR – som gett företag ett verktyg för hållbar utveckling.

”Almega kastar grus i maskineriet”

NYHETER 2016-04-14

Arbetsgivarorganisationen Almega har lämnat in en fredpliktsinvändning gällande Sveriges Ingenjörers och Unionens varsel om stridsåtgärder, som är planerade att träda i kraft måndag 18 april om inte avtal träffats innan dess. Därmed kan startpunkten för Sveriges Ingenjörers strejk skjutas upp.

Kontakt

Alexander Orlinge

pressekreterare
Mobil: 070-962 47 33
alexander.orlinge@
sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Rapporter