Samverkan mellan andra förbund

Samverkan mellan förbunden ger ökad styrka. Därför ingår Sveriges Ingenjörer i olika konstellationer med andra förbund, både på övergripande nivå och lokalt på arbetsplatserna.

Central samverkan

De allmänna villkor som gäller i kollektivavtalen är i stort sett samma för alla, oavsett förbundstillhörighet, med begränsningen att det är olika avtal för tjänstemän eller arbetare. Medbestämmandeavtal gäller för samtliga anställda. Löneavtalen skiljer sig däremot åt och förhandlingar vid lönerevision eller samverkan i löneprocessen sköts av respektive förbund med fokus på just sina medlemmar.   

Lokal samverkan

På många arbetsplatser samverkar Saco-förbunden genom akademikerföreningen där medlemmarna består av just akademiker. Genom akademikerföreningen drivs de lokala frågorna som till exempel löneprocessen och lönerevisionen, verksamhetsfrågor genom medbestämmande och kompetensutveckling. Lokala avtal möter de förutsättningar som finns på den specifika arbetsplatsen. 

Hur vi samverkar skiljer sig mellan olika sektorer: