Kom i gång med arbetet

Lokal facklig verksamhet skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser. En del är ganska få och är då kontaktpersoner, medan andra är flera och har därför bildat en styrelse. Oavsett om du är kontaktperson eller om ni har en styrelse är det bra att jobba på ett strukturerat sätt.

Se filmen för att få några exempel på hur förtroendevalda har kommit igång och planerat sitt arbete.


Konkreta tips för att komma igång med arbetet:

 • Informera och inled en god relation med arbetsgivaren
  Kom ihåg att meddela arbetsgivaren vilka som är förtroendevalda så att ni omfattas av förtroendemannalagen. Boka ett möte med arbetsgivaren för att presentera er, berätta hur ni tänker arbeta, hur ofta ni ska träffas och hur mycket tid ni tror att arbetet kommer att ta. 
  Medbestämmande och samverkan
 • Kolla upp vilka avtal ni omfattas av 
  De centrala avtalen reglerar exempelvis arbetsvillkor, arbetstidsregler, föräldralön och tjänstepension. Det centrala kollektivavtalen kan kompletteras med lokala avtal.
  Kollektavtalen och avtalsområdena hittar du här
 • Gå facklig grundkurs
  Kursen ger dig som ny förtroendevald grundläggande kunskaper i det fackliga arbetet. Samtidigt får du chans att träffa andra förtroendevalda från flera branscher.
  Läs mer och anmäl dig till kursen
 • Uppskatta och planera din tid
  Förtroendemannalagen ger rätt till ledighet med lön för facklig verksamhet på arbetsplatsen. Tiden ska stå i proportion till förhållandena på arbetsplatsen. Du ska helt enkelt ha så mycket tid som behövs för det fackliga uppdraget. Men du behöver ha en dialog med arbetsgivaren om vad som är skäligt.
  Mall för tidsuppskattning av förtroendeuppdraget

Bilda en lokalförening

För att kunna bedriva fackligt arbete behöver ni bilda en lokalförening på er arbetsplats ifall det inte redan finns.

Bilda lokalförening