Praktiskt inför kurser

Här får du information om vad som gäller för kurser som anordnas av Sveriges Ingenjörer.

Rätt till ledighet

Förtroendemannalagens regler om rätt till ledighet med bibehållen lön gäller för deltagande i våra kurser för ledamöter i styrelsen samt för kontaktpersoner. Tala med arbetsgivaren i god tid före kursen och begär ledigt.
Förtroendemannalagen - mer om rätten till ledighet

Kostnader

Alla kurser är kostnadsfria för förtroendevalda. Sveriges Ingenjörer svarar för kost och logi vid internatkurser. Vid externatkurser (dagtidskurser) ingår lunch och fika; däremot inte logikostnader.

Vi står också för dina utlägg för resor i samband med kurs. Vid resa längre tid än tre timmar kan dessutom måltidsersättning (mot kvitto) utgå, högst 200 kronor (ej alkohol). Bifoga samtliga biljetter och verifikationer till din reseräkning.

Reskostnader utgör en stor del av förbundets utbildningsbudget. Välj därför alltid det billigaste alternativet när du reser.

Du bokar själv dina biljetter för resan via Akademikerresor på tel 08-619 28 50. Ange kostnadsställe 519. Information kommer även i kallelsen till kursen.
Mer om resor och reseräkning  

Övernattning dag före kursstart

Eventuell logi dag före kursstart pga besvärliga kommunikationer bokas/anvisas av kursadministrationen Sveriges Ingenjörer.

Bekräftelse på din anmälan 

Du får en personlig bekräftelse skickad till dig när du är registrerad på kursen. Kallelse till kursen skickas ca 1 månad innan kursstart.

Avanmälan 

Gör eventuell avanmälan snarast så att vi kan kalla en reserv i stället. Antalet återbud strax innan kursstart åsamkar förbundet onödiga kostnader. 

Vid återbud senare än fyra veckor innan kursstart får Sveriges Ingenjörer ändå betala för hela kurskostnaden, om inte reserv kan kallas. Det är därför angeläget att kursdeltagandet planeras noga så att inga avanmälningar sker.

Är kursen fullbokad?

Även om kursen är fullbokad kan du anmäla dig som reserv när du bokar.

Kontakt

Utbildningsadministratör

Annica Danhard
Telefon: 08-613 80 00