Nyheter - 2018-03-06

GDPR

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. GDPR reglerar hanteringen av personuppgifter och ersätter PuL, Personuppgiftslagen.

Tillsammans med andra förbund inom Saco-familjen håller Sveriges Ingenjörer på att arbeta fram riktlinjer och instruktioner till er förtroendevalda. Instruktionerna kommer innehålla information om hur ni som lokala fackliga representanter ska hantera personuppgifter och de kommer kommuniceras ut innan GDPR träder i kraft.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplats