Bilda lokalavdelning

Lokala avtal blir allt viktigare. Allt fler arbetsplatser träffar lokala avtal för att bättre möta de förutsättningar som finns på den specifika arbetsplatsen.

Stöd för att bilda förening

Är du medlem och vill bilda en förening? Eller är du kontaktperson och vill bilda styrelse? Eller behöver din styrelse tillskott av nya styrelsemedlemmar? För att bilda en akademikerförening inom privat sektor kan du ta hjälp av webbplatsen akademikerforening.se - en webblats där du enkelt i fyra steg får hjälp att starta en förening.

Gå till akademikerforening.se

Du kan också kontakta förbundens föreningsutvecklare som arbetar för att det ska finnas fackliga parter på arbetsplatser där det finns medlemmar som är med i något Sacoförbund. Föreningsutvecklarna når du via lfr@sverigesingenjorer.se eller på tel 08-613 80 00.

Lokal förening eller kontaktperson

Hur ni väljer er att organisera er ser olika ut. Oftast väljer medlemmarna en styrelse som ska bestå av minst 3 ledamöter. Är det få medlemmar kan förbundet centralt utse en eller ett par kontaktpersoner. Juridiskt är man förtroendevald och får samma mandat.

Vi Saco-förbund samarbetar lokalt

Inom privat och statlig sektor samarbetar alla Saco-förbund lokalt i en förening. Det innebär att alla anställda som är medlemmar i något Sacoförbund är med i den lokala föreningen. Genom att arbeta tillsammans blir vi fler, effektivare och starkare gentemot arbetsgivaren. Inom kommun och landsting har varje förbund en egen förening och samarbetar inom så kallade Saco-råd/Saco-föreningar. 

En förening benämns olika beroende av sektor:

  • Privat sektor kallas den Akademikerförening
  • Statlig sektor kallas den Saco-S förening
  • Kommun och landsting kallas den Sveriges Ingenjörer-förening 

Att vara förtroendevald - ett utvecklande uppdrag

Se filmen där sex förtroendevalda berättar om hur de upplever sitt uppdrag.