Stöd och verktyg

Här finns stöd och verktyg som ska underlätta för dig som är förtroendevald. En del konkret material i form av blanketter, mallar, broschyrer och trycksaker. Annat är mer i form av tips och råd.

Förändrad medlemsavgift 2018

På årets fullmäktige den 21 november beslutades att medlemsavgiften ska höjas med 10 kr per månad från och med 2018. Sveriges Ingenjörers verksamhet har bedrivits med oförändrad avgift sedan 2012 och den avgiftshöjning som nu görs följer den allmänna prisutvecklingen.

Beslutade avgiftsförändringar är:

  • Medlemsavgiften höjs med 10 kr/mån för fullbetalande medlemmar, från 230 kr till 240.
  • Medlemsavgiften höjs med 5 kr/mån för medlemmar som betalar halv medlemsavgift.
  • Pensionärsavgiften höjs med 2 kr/mån.
  • Rabatten på 84 kr/år tas bort för de som betalar hela avgiften helårsvis.
  • Den automatiska övergången till pensionärsmedlemskap från 65 års ålder upphör.
  • En ny avgift införs för ordinarie medlemmar som är äldre än 65 år, 208 kr/mån.

Här hittar du en FAQ om avgiftshöjningen

Påminn dina kollegor om att svara på löneenkäten

Den 16 oktober skickade vi ut årets löneenkät och som förtroendevald spelar du en viktig roll under de kommande två månaderna. Du har en stor möjlighet att påverka kollegorna på din arbetsplats att svara på enkäten – och ju fler som svarar, desto mer pålitlig och användbar blir vår helt unika, ingenjörsspecifika lönestatistik. Ladda ner vårt stödmaterial med en argumentlista, affisch och brevmall.

Argumentlista
Affisch
Brevmall

Du måste vara inloggad som förtroendevald för att nå alla undersidor. Hittar du inte vad du söker eller behöver fördjupad information kontakta Rådgivningen. 

Dina medlemmar

Kollektivavtalen - med bland annat föräldrarlön, pension, sjuklön och semester

Lagar och avtal - LAS, MBL, FML och andra arbetsrättsliga lagar

Rekrytera medlemmar

Informera och kommunicera med medlemmarna

Informationsmaterial för ditt uppdrag

Material anpassat till sektor och bransch

Praktiskt

Tips i arbetet

Mediakontakt, egen webbplats och sociala medier

Stadgar för lokalavdelning och förtroendevald

Kontakta Rådgivningen

Har du frågor eller behöver du hjälp, kontakta ombudsmännen på Rådgivningen. 

Telefon
08-613 80 00

E-post
Skicka e-post

Ändringar i lokalstyrelsen

Meddela oss förändringar om vilka som är ledamöter i lokalstyrelsen.