Stöd och verktyg

Här finns stöd och verktyg som ska underlätta för dig som är förtroendevald. En del konkret material i form av blanketter, mallar, broschyrer och trycksaker. Annat är mer i form av tips och råd.

Du måste vara inloggad som förtroendevald för att nå alla undersidor. Hittar du inte vad du söker eller behöver fördjupad information kontakta Rådgivningen. 

Dina medlemmar

Kollektivavtalen - med bland annat föräldrarlön, pension, sjuklön och semester

Lagar och avtal - LAS, MBL, FML och andra arbetsrättsliga lagar

Rekrytera medlemmar

Informera och kommunicera med medlemmarna

Informationsmaterial för ditt uppdrag

Material anpassat till sektor och bransch


Praktiskt

Tips i arbetet

Mediakontakt, egen webbplats och sociala medier

Stadgar för lokalavdelning och förtroendevald

Kontakta Rådgivningen

Har du frågor eller behöver du hjälp, kontakta ombudsmännen på Rådgivningen. 

Telefon
08-613 80 00

E-post
Skicka e-post

Ändringar i lokalstyrelsen

Meddela oss förändringar om vilka som är ledamöter i lokalstyrelsen.