Välkommen till Idélandet Sverige

Sverige är fullt av möjligheter och inga är lika bra på att se dem som ingenjörerna. Därför samlade vi våra medlemmar från norr till söder för att hitta och presentera nya lösningar på lokala utmaningar. Den idébank för framtiden vi skapat presenterades den 30 maj i Aula Medica.

Under två år har Sveriges Ingenjörer besökt 20 regioner för att samla in medlemmarnas idéer för en hållbar framtid. Som avslutning arrangerade vi en inspirationskväll i Stockholm med talare som lyfte fram vikten av innovation, möjligheterna med ny teknik och hur den kan bidra till en hållbar värld. Dessutom visade vi exempel på de idéer som ingenjörerna tagit fram.

 

AlmedalenALMEDALEN
Under årets Almedalsvecka avslutas vår innovations-resa där den en gång tog sin början 2015 – i Visby. Under veckan kommer vi att i seminarier och samtal dela med oss av de insikter och innovationer som genererats under vår turné genom Sverige.

Dessutom presenterar vi slutrapporten om Idélandet Sverige. Bland annat innehåller den förslag på hur vi tar nästa steg för att bli ett innovationsledande land och hur fler samhällsutmaningar kan få en lösning.  Läs mer Länk till idébanken

Kontakt: 
Simon Lefvert, simon.lefvert@sverigesingenjorer.se, 070-745 66 67