Onsdag 22 februari
Clarion Hotell Winn, Gävle

Den 22 februari är Gävleborg centrum i Idélandet Sverige. Välkommen till en dag och kväll i idéernas tecken där du blir utmanad att tänka nytt och ges tillfälle att nätverka med ingenjörskollegor och företagare från regionen. 

Datum: Onsdagen 22 februari
Plats:
Clarion Hotell Winn, Entré från Norra Slottsgatan 6, Gävle

Under eftermiddagen kan du som gillar problemlösning delta i en Tänktank – en kreativ workshop där vi hittar nya tekniska lösning på en lokal utmaning. På kvällen hålls en spännande föreläsning och vi inspireras av ingenjörernas idéer för framtiden.

Tänktank kl. 13.00 - 17.00, sal: Testebo
Tänktanken är kreativ workshop där du är med och hittar hållbara lösningar på en konkret lokal utmaning tillsammans med andra ingenjörer och under vägledning av en erfaren processledare. Ta chansen att utmana dig själv samtidigt som du nätverkar med andra ingenjörer. Givetvis ersätter Sveriges Ingenjörer förlorad arbetsinkomst. 

Inspirationskväll kl. 17.00 – 18.30, sal: Geflesalen
Du är varmt välkommen till denna kväll där du blir inspirerad att tänka nytt samtidigt som du ges tillfälle att knyta kontakt med ingenjörskollegor samt beslutsfattare och företagare från regionen.

Ur programmet:
- Idélandet Sverige - ta del av ingenjörers idéer för framtiden.
- Ingenjörerna i Tänktanken presenterar hur ny teknik utveckla din region
- Inspirerande föreläsning med Martin Hedberg
- Mingel med mat och dryck.

Martin Hedberg

"Grön el växer i nytt klimat" - väder och klimat förändras och det är människan som är orsaken. Det är också vi som drabbas. Det ger oss anledning att minska påverkan och anpassa oss till förändringar. Dessutom uppstår det affärsmöjligheter för ingenjörer och entreprenörer när andra vill lösa liknande problem. Klimatexpert Martin Hedberg skapar perspektiv och beskriver förutsättningar för detta