Tillbaka till kalendern

Årsmöte och föreläsning om forskning och framtid vid LTH

Sveriges Ingenjörer distrikt Skåne bjuder in till årsmöte.

Under årsmötet sker sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt föreslagen dagordning,
se nedan.

Årsmötets föreslagna dagordning:
1. Mötets stadgeenliga utlysande och val av mötesfunktionärer (mötesordförande,
sekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare).
2. Styrelsens årsredovisning, ansvarsfrihet för styrelsen.
3. Verksamhetsplan.
4. Ärenden som väckts av styrelsen och medlemmar.
5. Redovisning av valberedningens förslag till styrelseledamöter.
6. Val av; styrelseledamöter och valberedningsledamöter.
7. Övriga frågor.

Viktor Öwall föreläsare

LTH:s rektor, Viktor Öwall, kommer en stund in på årsmötet,
vid kl. 18, att berätta om aktuell forskning, pågående
projekt och hans vision för LTH. 

Tid och plats

Måndag 11 december, kl 17:00–21:00
Ideon Square (Alphahuset), Scheelevägen 15, Lund

Vi inleder med mingel och tilltugg från kl 17:00.
Årsmötet börjar kl 17:30.

Möteshandlingar inför årsmötet

Vi behöver din anmälan senast den 4 december.

Anmäl dig här!

Välkommen!

 

Kommande kalenderhändelser

aug
21

21 augusti 17:30 – 20:00

AI, 3D-printing och tomografi

Plats: Alfred Nobel Science Park, Gammelbackavägen 4B, Karlskoga

aug
22

22 augusti 17:30 – 19:30

Politiker i paneldebatt

Plats: Science Park, Gjuterigatan 9, Jönköping

aug
28

28 augusti 07:30 – 09:00

Så får du GDPR-arbetet att fungera i praktiken

Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

sep
4

4 september 10:00 – 6 september 15:00

Facklig grundkurs, internat, privat sektor

Plats: Stockholm, Djurönäset

sep
11

11 september 09:00 – 13 september 17:00

Facklig grundkurs, externat, privat sektor

Plats: Stockholm, Citykonferensen