Tillbaka till kalendern

Årsmöte och föreläsning om forskning och framtid vid LTH

Sveriges Ingenjörer distrikt Skåne bjuder in till årsmöte.

Under årsmötet sker sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt föreslagen dagordning,
se nedan.

Årsmötets föreslagna dagordning:
1. Mötets stadgeenliga utlysande och val av mötesfunktionärer (mötesordförande,
sekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare).
2. Styrelsens årsredovisning, ansvarsfrihet för styrelsen.
3. Verksamhetsplan.
4. Ärenden som väckts av styrelsen och medlemmar.
5. Redovisning av valberedningens förslag till styrelseledamöter.
6. Val av; styrelseledamöter och valberedningsledamöter.
7. Övriga frågor.

Viktor Öwall föreläsare

LTH:s rektor, Viktor Öwall, kommer en stund in på årsmötet,
vid kl. 18, att berätta om aktuell forskning, pågående
projekt och hans vision för LTH. 

Tid och plats

Måndag 11 december, kl 17:00–21:00
Ideon Square (Alphahuset), Scheelevägen 15, Lund

Vi inleder med mingel och tilltugg från kl 17:00.
Årsmötet börjar kl 17:30.

Möteshandlingar inför årsmötet

Vi behöver din anmälan senast den 4 december.

Anmäl dig här!

Välkommen!

 

Kommande kalenderhändelser

jan
15

15 januari 13:00 – 16:00

Körkort för ett hållbart ledarskap

Plats: Citykonferensen (lokal: Celsiussalen), Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

jan
16

16 januari 18:00 – 20:00

Årsmöte och föreläsning om jämställdhet

Plats: Sunlight hotell, Nytorget 7, Nyköping

jan
17

17 januari 17:00 – 20:00

Ingenjör hela livet: karriärseminarium

Plats: Bombardier, Östra Ringvägen 2, Västerås

jan
25

25 januari 18:00

Årsmöte på Flygvapenmuseum

Plats: Flygvapenmuseum, Carl Cederströms gata 2, Linköping

jan
30

30 januari 10:00 – 1 februari 15:00

Facklig grundkurs, internat, privat sektor

Plats: Stockholm, Djurönäset