Arbetsrättsliga lagar

De arbetsrättsliga lagarna ger en grundtrygghet som gäller alla arbetstagare. Men undantag finns. Lagen om anställningsskydd, LAS, gäller inte personer i företagsledande eller jämförbar ställning.

Kollektivavtal

Om det finns kollektivavtal så gäller detta i första hand. Kollektivavtalen är skrivna för att ytterligare förbättra villkoren på arbetsmarknaden inom olika arbetsmarknadssektorer.

Lokala avtal

Vissa arbetsplatser har också lokala avtal. Kontakta dina lokala förtroendevalda för vad som gäller på just er arbetsplats.

Även om det finns ett kollektivavtal är lagarna mycket viktiga. Jämställdhet och diskriminering är exempel på frågor, som kanske inte alltid har stöd i avtalen.

Lagar

Här ett urval lagar kring arbetsliv och anställningsvillkor.

Om anställning och arbetsmiljö
1982:80 LAS, lagen om anställningsskydd
1977:1160 Arbetsmiljölagen
1982:673 Arbetstidslagen
1994:260 LOA, lagen om offentlig anställning
2012:854 Uthyrningslagen
199:678 Utstationeringslagen
Om fackligt inflytande
1976:580 MBL, medbestämmandelagen
1974:358 Förtroendemannalagen
1987:1245 Styrelserepresentationslagen
1996:359 Lagen om Europeiska företagsråd
Diskriminering
2008:567 Diskrimineringslagen
2002:293 Lagen om diskriminering av deltid/visstidsanställda
Ledighetslagar
1977:480 Semesterlagen
1995:584 Föräldraledighetslagen
1974:981 Studieledighetslagen
1997:1293 Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
1988:1465 Lag om ledighet för närståendevård
1998:209 Lag om ledighet för trängande familjeskäl 
2008:565 Lag om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete 
Övrigt
1949:345 Lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar
1992:497 Lönegarantilag

Läs lagtexterna

Lagarna i listan finns hos SFS, Svensk Författningssamling, på webbportalen Lagrummet.
Använd SFS-numret (ex. 1976:580 för MBL) för att söka fram och läsa önskad lag.
Gör så här

  1. Kopiera SFS-numret i listan här bredvid
  2. Gå till SFS-sidan
  3. Klistra in numret i rutan SFS-nummer

Du kan också söka med fritext på SFS-sidan.
SFS ger alltid den senaste versionen, hos SFS hålls lag- och författningstexter alltid aktuella.

Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.