Ledighet

Arbetstagarens rätt att vara ledig för semester, för vård av barn/föräldraledighet och viss tjänstledighet regleras i lag.

Den lagen kan kompletteras med ett kollektivavtal med andra villkor, bland annat rätt till längre semester efter viss ålder, ett lokalt föräldralöneavtal och liknande beroende av vilket kollektivavtal som gäller.