Anställningsavtal

Arbetsgivare är enligt lag skyldig att senast en månad efter att arbetet påbörjats ge skriftlig information om villkoren för ditt arbete. Villkoren bör formuleras som ett anställningsavtal.

Sveriges Ingenjörer har kollektivavtal inom praktiskt taget alla branscher på den svenska arbetsmarknaden. Kontakta förbundets rådgivning där kan en ombudsman hjälpa dig till rätta och skicka lämpligt kollektivavtal för din bransch samt granska ditt anställningsavtal innan du undertecknar det. Rådgivningen når du på 08-613 80 00 eller via forhandling@sverigesingenjorer.se.

I Anställningsavtal checklista ser du vilka punkter du bör se till att få med i ditt anställningsavtal.

Övertid 

Konkurrensklausul