Försäkringar

Om din arbetsplats har kollektivavtal har du också rätt till avtalsförsäkring. Den är en anställningsförmån för alla anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Du har rätt till TGL och TFA.

På många arbetsplatser finns försäkringsinformatörer som kan svara på frågor om de kollektivavtalade försäkringarna.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Vem som är försäkringsgivare och vilka försäkringsvillkoren är varierar mellan olika kollektivavtalsområden. Är du anställd inom staten eller postkoncernen omfattas du av TGL-S, som administreras av SPV. För dig som jobbar inom kommun, landsting, regioner, kommunal-förbund, kommunala företag eller svenska kyrkan gäller TGL-KL. Administreras av KPA.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA 

TFA kan ge ersättning både under den akuta sjuktiden och om en arbetsskada skulle ge bestående invaliditet. Försäkringen administreras av AFA Försäkring.

Inkomstförsäkringen

Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring ingår i medlemskapet för ordinarie (yrkesverksamma) medlemmar som även är med i a-kassan.

Tillägg till inkomstförsäkringen

Som medlem i Sveriges Ingenjörer kan du komplettera Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring med en frivillig Tilläggsförsäkring. Tilläggsförsäkringen ger dig ytterligare 180 ersättningsdagar utöver det skydd som du har i Sveriges Ingenjörers Inkomstförsäkring.

Privata försäkringar

Relaterad information

Externa länkar