Lönelexikon

Beredskapsersättning

Jourtidsersättning

Månadslön

Förutom fast månadslön har du enligt kollektivavtalet rätt till ersättning för övertid, jourtid, beredskapstjänst och semester.

Optioner och konvertibla skuldebrev

Förutom traditionella rörliga lönedelar kan du erbjudas att teckna optioner och konvertibla skuldebrev.

Restidsersättning

Enligt kollektivavtalen har alla rätt till ersättning för restid. Restid = endast tid som går åt för att resa utanför ordinarie arbetstid.

Rörliga lönedelar

Många arbetsgivare erbjuder lön som till viss del är rörlig, som bonus, tantiem, resultatlön eller provisionsbaserad.

Semesterersättning, semesterlön

Traktamente

Övertidsersättning

För övertidsersättning ska arbetet vara beordrat att ske utöver ordinarie arbetstid. Många medlemmar förhandlar bort rätten till särskild övertidsersättning.