Lönestatistik

Genom att ta fram unik, ingenjörsspecifik lönestatistik ger Sveriges Ingenjörer dig stöd i din löneutveckling. Statistiken bygger på en enkät som alla yrkesverksamma medlemmar får. Använd statistiken för att förbereda ditt lönesamtal.

Som medlem har du tillgång till:

Vi uppdaterar följande sidor löpande med siffrorna för 2016.

Lönestatistiktabeller

Färdiga tabeller med lönestatistik, bland annat per medlemskategori, regionvis.

Löneökningstal civil- och högskoleingenjörer

Individuella löneökningar för det senaste året och reallöneutvecklingen för
de senaste åren.

Prognoser 2017

Bedömning av hur lönenivåer och löneökningar kommer att se ut.

Historiskt löneutfall

Löneutvecklingen för olika årskullar, utifrån examensår och födelseår.

Övertidsersättning

Redovisning av hur många som har rätt till särskild övertidsersättning och hur deras lönenivåer ser ut.

Relativa lönelägen

Möjlighet att stämma av löneläget på din arbetsplats, jämfört med resten av privata sektorn.

Avtalsområden

Löneutfall per befattning och kön, ökningstal och bakgrundsfakta, per avtalsområde.

Löner i utlandet

Lönenivåer och lönesättning vid arbete utomlands.

Saco Lönesök
- för medlemmar

I lönedatabasen Saco Lönesök kan du som medlem i Sveriges Ingenjörer jämföra din lön med 70 000 andra ingenjörslöner. Använd statistiken i syfte att få rätt lön. 

Saco lönesök

Kontakt

Statistikerna
08-613 80 00
statistikerna@
sverigesingenjorer.se

Ange ditt medlems- eller ditt personnummer när du e-postar till oss.