Så mycket tjänar ingenjörer

Vad är rätt lön? Svaret varierar förstås från ingenjör till ingenjör, men här bjuder vi på en snabb överblick som ger en fingervisning. Vill du ha ett mer detaljerat underlag inför din löneförhandling ska du använda dig av statistiken i Saco Lönesök – Sveriges Ingenjörers databas med 70 000 ingenjörslöner.

Ingenjörernas medellön 2016

Medellönen för ingenjörer 2016 var 48 600 kronor. Lönenivån varierar beroende på utbildningsinriktning och på om du som ingenjör arbetar i privat eller offentlig sektor. Andra faktorer som påverkar lönen är hur länge du har jobbat, vilken befattning du har och var i landet du är verksam. Vilket företag eller organisation du arbetar på påverkar också. 

God löneutveckling under arbetslivet

Du som ingenjör har investerat mycket tid och resurser i din utbildning. Dessutom skapar du värden både för din arbetsgivare och för samhället. Därför ska du ha en god löneutveckling under hela ditt yrkesverksamma liv.

Diagrammet visar hur ingenjörslönerna såg ut i oktober 2016 fördelat på examensår. Som du ser tjänar ingenjörer som är i slutet av sin karriär betydligt mer än de som är i början av den. Högst och snabbast stigande är lönerna i den privata sektorn.

Lön per examensår, civilingenjör

Lön per examensårs civilingenjör

Lön per examensår, högskoleingenjör

Lön per examensår högskoleingenjör

Att byta jobb lönar sig

De som byter jobb får i genomsnitt en högre procentuell löneökning jämfört med dem som inte rör på sig. Allra högst löneökning får de som byter arbetsgivare. I genomsnitt får de en höjning på 9 procent, jämfört med en höjning på 4 procent för de som inte bytt.

Löneökning vid byte av jobb

Ingångslönen viktig för din löneutveckling

Det är viktigt att du försöker få en bra ingångslön, eftersom det kan vara svårt att knappa in senare om du går in för lågt. 2016 var ingångslönen för civilingenjörer 30 600 kronor och
28 700 kronor för högskoleingenjörer.

ingångslön

Exakt vilken lön du ska begära när du löneförhandlar för första gången kan vara svårt att veta. Använd därför gärna våra rekommenderade ingångslöner som ett riktmärke inför löneförhandlingen på ditt första ingenjörsjobb.

Bli medlem

Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du:

  • Lönestatistik och lönecoachning
  • Inkomstförsäkring
  • Juridiskt stöd
  • Karriärcoachning

Saco Lönesök
- för medlemmar

I lönedatabasen Saco Lönesök kan du som medlem i Sveriges Ingenjörer jämföra din lön med 70 000 andra ingenjörslöner. Använd statistiken i syfte att få rätt lön. 

Saco lönesök

En tidning om ingenjörslöner.