Lönestatistikdatabas -
Saco Lönesök

Med Saco Lönesök kan du göra lönejämförelser av ingångslöner och löneutveckling, både för din egen utbildning och yrke och för andra yrkesgrupper. Du kan titta på löner för enbart medlemmar i Sveriges Ingenjörer men också inkludera de övriga 18 förbund som ingår i Saco Lönesök.

I Saco Lönesök hittar du medellöner och uppgifter om lönespridning för olika åldersgrupper, examensår, utbildningar, befattningar, regioner och arbetsmarknadssektorer. Dessutom finns löneuppgifter från offentliga arbetsgivare.  Statistiken presenteras i tabeller och olika typer av diagram (boxplot, stapel, linje).

Lönestatistikdatabasen omfattar uppgifter från den årliga löneenkäten som förbunden gör. När du kommer till Saco Lönesök hamnar du automatiskt på data gällande medlemmar i Sveriges Ingenjörer. Du väljer själv urvalsvariabler. Diagram och statistiktabeller kan sparas som pdf-fil, e-postas eller skrivas ut.

Saco Lönesök är tillgänglig enbart för medlemmar.

Så ser startsidan för Saco Lönesök ut

Bild på Saco Lönesöks hemsida

Rådgivningen

En resurs för dig. Tveka inte att ta kontakt, vi finns här för dig.

Telefon: 08-613 80 00

Logga in

För dig som är inloggad som medlem eller för-troendevald innehåller webbplatsen mer information och rådgivning, bland annat

  • avtal, kollektivavtal
  • lönestatistik
  • kurser och seminarier
  • mer om medlemsinflytande
  • stöd vid arbetslöshet

Akademikerlön