Löneenkäten 2016

Nu är 2016 års löneenkät stängd. Stort tack alla ni som svarade på enkäten. Det är er förtjänst att vår unika, ingenjörsspecifika lönestatistik är pålitlig och därmed ett värdefullt underlag i varje enskild medlems lönesamtal.

Den 16 februari 2017 finns den nya statistiken i Saco Lönesök, Sveriges Ingenjörers databas med 70 000 ingenjörslöner. 

Här hittar du lönestatistiken

Kontakta oss

Har du frågor? Kontakta statistikerna.

E-post
statistikerna@sverigesingenjorer.se. Ange ditt medlems- eller personnummer.

Saco Lönesök
- för medlemmar

I lönedatabasen Saco Lönesök kan du som medlem i Sveriges Ingenjörer jämföra din lön med 70 000 andra ingenjörslöner. Använd statistiken i syfte att få rätt lön. 

Saco lönesök

Därför svarar vi på löneenkäten

”Ju fler som fyller i löneenkäten, desto mer relevant i mitt lönesamtal.”
- Anna Niska, Forskare VTI, Teknologie doktor


”Det finns ingen genväg till bra lönestatistik. Därför svarar jag på löneenkäten!"
- Roger Granberg, Business Development Manager


”Löneenkäten är viktig för ingenjörernas löneutveckling.”
- Lisa Lorentzon, gruppchef Scania IT