Byta förbund och a-kassa

Hur gör jag för att byta förbund till Sveriges Ingenjörer? Och a-kassa till Akademikernas a-kassa? Du kan bara vara medlem i en a-kassa i taget. Byter du a-kassa får du tillgodoräkna dig tidigare medlemstid om det inte blir något glapp mellan medlemskapen.

Gör så här för att undvika glapp

  1. Ansök om medlemskap i Sveriges Ingenjörer och, om du samtidigt ska byta a-kassa, om att gå med i Akademikernas a-kassa.
  2. Begär utträde ur ditt nuvarande fackförbund och a-kassa. Du måste ansökan om medlemskap i Akademikernas a-kassa senast månaden efter utträde ur tidigare a-kassa för att inget glapp ska uppstå i medlemstiden. 
    Har du varit ansluten till Akademikernas a-kassa via ett annat Saco-förbund anger du datum för utträde därifrån på din medlemsansökan till oss. 
  3. Meddela oss vilket utträdesdatum du får från ditt nuvarande fackförbund. Du betalar ingen medlemsavgift under övergångstiden, den tid det tar att avsluta medlemskapet i ditt tidigare förbund.

Är du osäker på om du uppfyller villkoren för att bli medlem i Sveriges Ingenjörer bör du avvakta med att gå ur ditt nuvarande förbund och a-kassa. Ansök gärna om medlemskap hos oss, men notera på din utträdesansökan att du avvaktar besked från oss om beviljat inträde.

Inkomstförsäkring

För dig som är medlem i Sveriges Ingenjörer och också är med i Akademikernas a-kassa ingår inkomstförsäkring i medlemskapet. Du som redan har en inkomstförsäkring i ett annat förbund kan som regel tillgodoräkna dig den medlemstiden till vår inkomstförsäkring.

Frågor om Akademikernas a-kassa

Allmän information

(handläggning, ersättning, prövning för ersättning etc)
Akademikernas a-kassa, tel 08-412 33 00

Frågor om utlandsarbete

Akademikernas a-kassa, tel 08-412 33 00, tonval 3 för utland

In- och utträde i Akademikernas a-kassa

Medlemsservice:
Tel 08-613 80 00