Pensionärsmedlem

När du går i pension meddelar du oss när din anställning upphör.

Pensionärsmedlemmar har i princip samma förmåner som yrkesverksamma:

  • tidningarna Ny Teknik och Ingenjören
  • kan teckna gruppförsäkringar, till fyllda 67 år
  • kan kontakta Rådgivningen
  • kan utnyttja medlemserbjudanden
  • kan delta i seminarier och andra förbundsarrangemang som inte är speciellt inriktade på yrkesverksamma

Vid 65

Går du i pension under det år som du fyller 65, eller senare, behöver du bara meddela oss när din anställning upphör.
Övergång till pensionärsmedlemskap och utträde ur a-kassan sker automatiskt från och med den månad du fyller 65 år.

Tidigare

Går du i pension tidigare än den kalendermånad du fyller 65 kan du ansöka om att bli pensionärsmedlem. Pensionen måste då omfatta minst 75 procent av heltid. Som pension räknar vi också sjukersättning som beviljats utan tidsbegränsning. Meddela oss att du vill övergå till pensionärsmedlemskap och från vilket datum du är pensionerad.

Vill du gå ur A-kassan innan fyllda 65 måste du begära utträde skriftligt.

Skicka utträdesansökan till medlemsregistret:
E-post: medlem@sverigesingenjorer.se eller till

Sveriges Ingenjörer
Frisvar 20081242
100 07 Stockholm
(inget frimärke behövs)